דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: קובץ שמע - פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס. 07/02 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' קובץ שמע - פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס. 07/02 תאריך: 04/04/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס. 07/02 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס. 07/02 תאריך: 04/04/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: ועדת השלושה - פרוטוקול ישיבה 14.03.23 - החלטה על התקשרות עם קבלן שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' ועדת השלושה - פרוטוקול ישיבה 14.03.23 - החלטה על התקשרות עם קבלן תאריך: 14/03/2023 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: ועדת השלושה - פרוטוקול ישיבה 08.03.23 - החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום ופיקוח - מכרז: מק/19/2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' ועדת השלושה - פרוטוקול ישיבה 08.03.23 - החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום ופיקוח - מכרז: מק/19/2022 תאריך: 08/03/2023 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: פרוטוקול ישיבה 16.02.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול וועדות התקשרויות מס' פרוטוקול ישיבה 16.02.2023 תאריך: 16/02/2023 קטגוריה: סוג: וועדות התקשרויות קבצים:
מספר: פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין תאריך 15.02 - אישור תקציב העיריה לשנת 2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין תאריך 15.02 - אישור תקציב העיריה לשנת 2023 תאריך: 15/02/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: ישיבת מועצה 15.02.2023 - קובץ שמע שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' ישיבת מועצה 15.02.2023 - קובץ שמע תאריך: 15/02/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: אישור תקציב העיריה לשנת 2023 - פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מתאריך 15.02 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' אישור תקציב העיריה לשנת 2023 - פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מתאריך 15.02 תאריך: 15/02/2023 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2021 תאריך: 13/02/2023 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 25/2022 - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח שם הפרוטוקול: פרוטוקול וועדות התקשרויות מס' 25/2022 - החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח תאריך: 24/01/2023 קטגוריה: סוג: וועדות התקשרויות קבצים:
מספר: 12.01.2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול כללי מס' 12.01.2023 תאריך: 12/01/2023 קטגוריה: סוג: כללי קבצים:
מספר: 10.01.23 שם הפרוטוקול: פרוטוקול וועדות התקשרויות מס' 10.01.23 תאריך: 10/01/2023 קטגוריה: סוג: וועדות התקשרויות קבצים:
מספר: 07/12/22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 07/12/22 תאריך: 07/12/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: צו מיסים לשנת הכספים 2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול צווי ארנונה מס' צו מיסים לשנת הכספים 2023 תאריך: 04/12/2022 קטגוריה: סוג: צווי ארנונה קבצים:
מספר: הודעה בדבר צו הארנונה לשנת 2023 שם הפרוטוקול: פרוטוקול צווי ארנונה מס' הודעה בדבר צו הארנונה לשנת 2023 תאריך: 04/12/2022 קטגוריה: סוג: צווי ארנונה קבצים:
מספר: 02.11.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 02.11.22 תאריך: 02/11/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 19.10.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 19.10.22 תאריך: 19/10/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 23.06.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חופש המידע - דוחות ומידע מס' 23.06.22 תאריך: 23/06/2022 קטגוריה: סוג: חופש המידע - דוחות ומידע קבצים:
מספר: 19.06.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 19.06.22 תאריך: 19/06/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 19.06.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 19.06.22 תאריך: 19/06/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 07/22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 07/22 תאריך: 01/06/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 16.05.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 16.05.22 תאריך: 16/05/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 06/22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 06/22 תאריך: 11/05/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 04/22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 04/22 תאריך: 20/04/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 05/22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 05/22 תאריך: 06/04/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 27.03.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול וועדות התקשרויות מס' 27.03.22 תאריך: 27/03/2022 קטגוריה: סוג: וועדות התקשרויות קבצים:
מספר: 27.03.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 27.03.22 תאריך: 27/03/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 10.03.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול וועדות התקשרויות מס' 10.03.22 תאריך: 10/03/2022 קטגוריה: סוג: וועדות התקשרויות קבצים:
מספר: 02.03.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 02.03.22 תאריך: 02/03/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 09.02.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 09.02.22 תאריך: 09/02/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 03/22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 03/22 תאריך: 02/02/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 10.01.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול וועדות התקשרויות מס' 10.01.22 תאריך: 10/01/2022 קטגוריה: סוג: וועדות התקשרויות קבצים:
מספר: 05.01.22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 05.01.22 תאריך: 05/01/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 01/22 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 01/22 תאריך: 05/01/2022 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2020 תאריך: 01/01/2022 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: צו מסים לשנת הכספים 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול צווי ארנונה מס' צו מסים לשנת הכספים 2022 תאריך: 01/01/2022 קטגוריה: סוג: צווי ארנונה קבצים:
מספר: מוסדות ציבורים ברחבי העיר קריית מוצקין - 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול כללי מס' מוסדות ציבורים ברחבי העיר קריית מוצקין - 2022 תאריך: 01/01/2022 קטגוריה: סוג: כללי קבצים:
מספר: הודעה בדבר צו ארנונה לשנת 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול צווי ארנונה מס' הודעה בדבר צו ארנונה לשנת 2022 תאריך: 06/12/2021 קטגוריה: סוג: צווי ארנונה קבצים:
מספר: 15/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 15/21 תאריך: 03/11/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 14/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 14/21 תאריך: 03/11/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 13/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 13/21 תאריך: 06/10/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 12/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 12/21 תאריך: 01/09/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 15.07.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול וועדות התקשרויות מס' 15.07.21 תאריך: 15/07/2021 קטגוריה: סוג: וועדות התקשרויות קבצים:
מספר: 10/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 10/21 תאריך: 14/07/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: אישור ניהול תקין לשנת 2022 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חופש המידע - דוחות ומידע מס' אישור ניהול תקין לשנת 2022 תאריך: 05/07/2021 קטגוריה: סוג: חופש המידע - דוחות ומידע קבצים:
מספר: 17.06.21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול וועדות התקשרויות מס' 17.06.21 תאריך: 17/06/2021 קטגוריה: סוג: וועדות התקשרויות קבצים:
מספר: אישור צו הארנונה 2022 במועצת העיר פרוטוקל 08/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול צווי ארנונה מס' אישור צו הארנונה 2022 במועצת העיר פרוטוקל 08/21 תאריך: 02/06/2021 קטגוריה: סוג: צווי ארנונה קבצים:
מספר: 9/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 9/21 תאריך: 02/06/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 8/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 8/21 תאריך: 02/06/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 7/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מועצה מס' 7/21 תאריך: 05/05/2021 קטגוריה: סוג: ישיבות מועצה קבצים:
מספר: 6/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 6/21 תאריך: 01/04/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מבקר העירייה מס' 2021 תאריך: 31/03/2021 קטגוריה: סוג: מבקר העירייה קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מבקר העירייה מס' 2021 תאריך: 25/03/2021 קטגוריה: סוג: מבקר העירייה קבצים:
מספר: 5/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 5/21 תאריך: 03/03/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 00/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 00/21 תאריך: 10/02/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 00/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 00/21 תאריך: 10/02/2021 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול וועדות התקשרויות מס' 2021 תאריך: 10/01/2021 קטגוריה: סוג: וועדות התקשרויות קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול וועדות התקשרויות מס' 2021 תאריך: 06/01/2021 קטגוריה: סוג: וועדות התקשרויות קבצים:
מספר: 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חופש המידע - דוחות ומידע מס' 2021 תאריך: 01/01/2021 קטגוריה: סוג: חופש המידע - דוחות ומידע קבצים:
מספר: מאזן ליום 31 בדצמבר 2020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' מאזן ליום 31 בדצמבר 2020 תאריך: 31/12/2020 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 2020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2020 תאריך: 31/12/2020 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: הודעה בדבר צו ארנונה לשנת 2021 שם הפרוטוקול: פרוטוקול צווי ארנונה מס' הודעה בדבר צו ארנונה לשנת 2021 תאריך: 06/12/2020 קטגוריה: סוג: צווי ארנונה קבצים:
מספר: 13/21 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 13/21 תאריך: 04/12/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 12/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 12/20 תאריך: 16/11/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 10/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 10/20 תאריך: 16/09/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 9/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 9/20 תאריך: 05/08/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 8/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 8/20 תאריך: 01/07/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 7/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 7/20 תאריך: 14/06/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 6/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 6/20 תאריך: 14/06/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 05/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 05/20 תאריך: 04/03/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 4/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 4/20 תאריך: 23/02/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 3/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 3/20 תאריך: 23/02/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 2/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 2/20 תאריך: 20/01/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 1/20 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 1/20 תאריך: 14/01/2020 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 2020 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חופש המידע - דוחות ומידע מס' 2020 תאריך: 01/01/2020 קטגוריה: סוג: חופש המידע - דוחות ומידע קבצים:
מספר: דוחות כספיים מבוקרים 31.12.2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' דוחות כספיים מבוקרים 31.12.2019 תאריך: 31/12/2019 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 15/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 15/19 תאריך: 15/12/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 14/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 14/19 תאריך: 21/11/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: תמצית דוחות כספיים 2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' תמצית דוחות כספיים 2019 תאריך: 31/10/2019 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 12/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 12/19 תאריך: 23/10/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 31019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול כללי מס' 31019 תאריך: 03/10/2019 קטגוריה: סוג: כללי קבצים:
מספר: 12/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 12/19 תאריך: 25/07/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 11/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 11/19 תאריך: 16/07/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 10/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 10/19 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 10/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 10/19 תאריך: 30/06/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 8/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 8/19 תאריך: 14/05/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 5/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 5/19 תאריך: 14/04/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 5/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 5/19 תאריך: 14/04/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מבקר העירייה מס' 2019 תאריך: 31/03/2019 קטגוריה: סוג: מבקר העירייה קבצים:
מספר: 4/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 4/19 תאריך: 06/02/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 3/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 3/19 תאריך: 06/02/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: הצעת תקציב לשנת 2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' הצעת תקציב לשנת 2019 תאריך: 21/01/2019 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: הצעת תקציב לשנת 2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' הצעת תקציב לשנת 2019 תאריך: 21/01/2019 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 2/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 2/19 תאריך: 09/01/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 1/19 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 1/19 תאריך: 02/01/2019 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 2019 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חופש המידע - דוחות ומידע מס' 2019 תאריך: 01/01/2019 קטגוריה: סוג: חופש המידע - דוחות ומידע קבצים:
מספר: 2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול עיקרי פעילות הרשות מס' 2018 תאריך: 12/12/2018 קטגוריה: סוג: עיקרי פעילות הרשות קבצים:
מספר: 17/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 17/18 תאריך: 12/12/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 16/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 16/18 תאריך: 12/12/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 15/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 15/18 תאריך: 12/12/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 14/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 14/18 תאריך: 05/09/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 11/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 11/18 תאריך: 04/07/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 8/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 8/18 תאריך: 09/05/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 7/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 7/18 תאריך: 10/04/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול מבקר העירייה מס' 2018 תאריך: 29/03/2018 קטגוריה: סוג: מבקר העירייה קבצים:
מספר: 6/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 6/18 תאריך: 07/03/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: תקציב העירייה לשנת 2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' תקציב העירייה לשנת 2018 תאריך: 14/02/2018 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 5/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 5/18 תאריך: 07/02/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 4/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 4/18 תאריך: 08/01/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 3/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 3/18 תאריך: 08/01/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 1/18 2/18 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 1/18 2/18 תאריך: 03/01/2018 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול חופש המידע - דוחות ומידע מס' 2018 תאריך: 01/01/2018 קטגוריה: סוג: חופש המידע - דוחות ומידע קבצים:
מספר: הצעת תקציב לשנת 2018 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' הצעת תקציב לשנת 2018 תאריך: 18/12/2017 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 2017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' 2017 תאריך: 18/12/2017 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: תמצית הדוחות הכספיים 2017 שם הפרוטוקול: פרוטוקול תקציב מס' תמצית הדוחות הכספיים 2017 תאריך: 31/10/2017 קטגוריה: סוג: תקציב קבצים:
מספר: 9/17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 9/17 תאריך: 05/07/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 8/17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 8/17 תאריך: 07/06/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 7/17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 7/17 תאריך: 07/06/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 6/17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 6/17 תאריך: 03/05/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 5/17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 5/17 תאריך: 05/04/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 01/03/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 19/17 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 19/17 תאריך: 13/02/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 13/02/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 13/02/2017 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 22/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 22/16 תאריך: 28/12/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 28/12/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 20/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 20/16 תאריך: 16/11/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 19/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 19/16 תאריך: 09/11/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 11/15 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 11/15 תאריך: 01/11/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 05/10/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 17/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 17/16 תאריך: 19/09/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 15/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 15/16 תאריך: 07/09/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 07/09/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 28/07/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 13/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 13/16 תאריך: 27/07/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 29/06/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 29/06/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 01/06/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 8/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 8/16 תאריך: 05/05/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 8/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 8/16 תאריך: 06/04/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 09/03/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 6/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 6/16 תאריך: 09/02/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: 1/16' 4/16 ,3/16 ,2/16 שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' 1/16' 4/16 ,3/16 ,2/16 תאריך: 03/02/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 06/01/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 06/01/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 06/01/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 06/01/2016 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים:
מספר: שם הפרוטוקול: פרוטוקול פרוטוקולי הישיבות מס' תאריך: 30/11/-0001 קטגוריה: סוג: פרוטוקולי הישיבות קבצים: