שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז מס' 3/23 - תכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק בשצ"פ מרכזי בקריית מוצקין קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 15/02/2023
שם המכרז: מכרז 3/23 פומבי לתכנון אספקה והתקנה של מתקני משחק בקריית מוצקין - שצ"פ קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 15/02/2023
שם המכרז: מכרז 3/23 - תכנית סימון שטחי מתקני משחק קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 15/02/2023
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 4/23 לאספקת והתקנת עמודי שילוט רחוב בשטח שיפוט עיריית קריית מוצקין קטגוריה: מכרזים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/01/2023 תאריך סגירת המכרז: 22/02/2023

עבור לארכיון המכרזים