עיקר תשומת הלב בשנותיה הראשונות של הקריה, הוקדשו לתנופה הבניה, מאבקים עם המוסדות המיישבים, דאגה לצרכים הבסיסיים היום יומיים כגון אספקת מים, הוצאת אשפה, מלחמה במלריה, שמירה בטחון וכד'. השנים שלאחריהן גם הן לא היטיבו עם המתיישבים, המאבק היום יומי להישרד בתקופה של חוסר בטחון ושפל כלכלי, לא תמיד אפשרו פיתוח שרותי תרבות נאותים. ובכל זאת .....

מוסיקה בבקשה !

ביום 31.12.36 ה' אשכנזי מבקש להקציב 8 לא"י לשם קנית פטפון בשביל גני הילדים. החלטה : "להוציא 6 לא"י לשם קנית פטיפון ע"ח התקציב של החינוך ולא כדבר נפרד".

ספרי רבותי ספרים !

ביום 19.01.37 ההנהלה מאשרת תקציב של 4 לא"י לשם תשלום שכ"ד בעד חדר לספריה למשך 2 חודשים, ז"א 2 לא"י לחודש.
ביום 28.01.37, מחליטה ההנהלה : "בדבר בקשת ועדת הספריה להקציב לה 10 לא"י לשם רכישת ספרים, מוצאת ההנהלה שאין אפשרות לתת את התמיכה הזמנית הזאת לרגלי המצב הקשה של הקופה". ביום 11.10.37, מאושר סכום של 3 לא"י.
ביום 22.06.37 זכס : "יש צורך דחוף להוציא 1 לא"י לחודש על ספרן או ספרנית לספריה. כמו כן נחוץ לקנות 100 ספרים שיעלו כ 2015 לא"י ויש לקבוע תקציב לכך". אין החלטה.
ביום 22.07.37 מחליטים : "להקציב סך 20 לא"י לרכישת ספרים חדשים לספריה, 5 לא"י לספרן, 5 לא"י לשכר דירה. מלבד הכספים שהוצאו קודם".

נשפים והרצאות.

ביום 20.03.38 על השמוש באולם ביה"ס, "המועצה קובעת שהשמוש באולם ביה"ס לנשפים והרצאות אינו יכול להמשך יותר מאוחר מאשר 12 בחצות. כל מי שרוצה לחכור את אולם ביה"ס ישלם למפרע 500 מיל במזומן בעד חדר אחד ובנוסף לזה 250 מיל דמי שרות לשמש ביה"ס. להעיר ללנצר שבעקב הסתלקותו בסדור אולמי ביה"ס לאחר הנשף האחרון הוא גרם לביטול הלימודים של כמה כתות".

שירה בציבור.

ביום 09.05.38 "לשלם ע"ח תקציב התרבות סך 1 לא"י להחזקת המקהלה הצבורית".

קצת לתרבות.

ביום 16.03.39 אנג'ל : "ועדת תרבות רוצה לשמור על הקיים : 1. בסוס הספריה. 2. הרצאות. היינו רוצים לפחות גם שעורי ערב לעברית אבל זה קשור בהוצאה גדולה. הספריה זקוקה להקצבה חדשית 1.5 לא"י ולהרצאות כ 1 לא"י".
ברקוביץ : "האם לא מעשי יהא ליצור חוג חברים קבוע לעניני תרבות אשר יכסו את ההוצאות בתשלומים חדשיים?".
מחליטים "להקציב לעניני תרבות באופן זמני 2 לא"י לחודש".

רק עברית !

ביום 29.03.39 על הפרק "נשף אמנותי תרבותי". החלטה "אפשר למסור את אולם ביה"ס למטרת עריכת נשף כזה. בתנאי שהנהלת ביה"ס תסכים לכך, ושהנשף יתנהל בעברית ושהמסדרים ישלמו את כל ההוצאות".

דוח ועדת תרבות

ביום 16.08.39 ועדת תרבות. זק : "יש לנו ספריה מתפתחת, אנו מטפלים בפעילויות תרבות אחרות, הרצאות ותנ"ך. יש עוד לפתוח שעורי ערב בעיקר לקראת החורף".
אנג'ל : "הודות לתמיכת המועצה 2 לא"י לחודש יכולנו להחזיק מעמד. הכנסות הספריה גדלו וזה יספיק להחזקת הספרן. אבל יש להרחיב את הספריה לרכוש ספרים חדשים ולכרוך את הישנים".
ווהל : "כמה היו מבקרים בהרצאות?". זק : "בהרצאות מענינות היה קהל רב". אלנבוגן : "חבל שלא נערכה הזכרה להרצל".
שפירא : "ועדת התרבות הראתה פעילות רבה וראויה לתודה. היא החזיקה את עצמה במסגרת של ענויות (ענוה (מ)), ולא עשתה פרסום לעצמה, אף כי צניעות זו נובעת מחוסר בכספים. רצוי שהמועצה תשתתף באופן פעיל בעבודת תרבות". מחליטים להרחיב את ועדת התרבות ולהוסיף את נציגי מכבי וויצ"ו.

המשך יבוא ...............