שם מלא

תיאור תפקיד

תקופת כהונה

פישל ברייטמן יו"ר ההנהלה הנבחר הראשון של קריית מוצקין 1934 - 1936
ז'ק יעקב יו"ר ההנהלה השני ברוטציה 1936 - 1941
ישראל שפירא יו"ר המועצה המקומית הראשון (הממונה) של קריית מוצקין 1940 - 1941
אריה (לייב) גרושקביץ יו"ר המועצה המקומית הראשון (הנבחר) של קרית מוצקין 1941 - 1958
נח עלוני יו"ר המועצה המקומית השני (הנבחר) של קרית מוצקין 1958 - 1959
גושן (גרשונוביץ') משה ראש המועצה השלישי וראש העיר הראשון 1959 - 1984
מילר שמחה ראש העיר השני 1984 - 1993
חיים צורי ראש העיר השלישי 1993 - היום