מכתב מספר 11683
הנידון : חוזה החכירה (מכתב מוועד ארגון המעמד הבינוני לקרן הקימת לישראל מיום 10.07.1934)

אחרי צפיה ממושכת קבלנו את טופס חוזה החכירה, שכל כך השתוקקנו לראותו. לא לחינם התאחר החוזה לבוא, כל סעיף שבו מכיל שרשראות–ברזל שבהן יצטרכו להרתק חברי השכונה בבואם להתישב על אדמת הלאום. מטבע הענינים שמטען כה כבד ישרך דרכו לאט עד שיגיע לתעודתו.

בהקדמתנו איננו מתכונים לפסול את החוזה מנקודת מבט כללית, יתכן שבניסוחו הוא דוקא טוב לאנשים בעלי השקפות סוציאליסטיות, כי הוא שומר באמונה על העקרונות המרקסיסטיים, המכוונים לדיכוי חופש הפרט ומבטיחים את שתוקו של המקום כהלכה.

אנשי המעמד הבינוני, כידוע, אינם מתומכי השיטה הנ"ל והם לא יסכימו בשום פנים ואופן לחתום על חוזה שהוא חדור רוח של שעבוד כלפי המתישבים. שכאילו נעבד בכוונה מחושבת מראש להחזיק את השכונה במצב של קפאון ולקצץ כנפי התפתחותה מראשית הולדה.

איך אפשר להבין את סעיף ג' "בנין בית לדירה אך ורק לשימוש עצמי". בזמן שקה"ק בטלה את תכנית השכונה הקודמת בנימוק שבכדי להבטיח את צפיפות האוכלוסין יש להקטין את גודל המגרש מדונם ל32 הדונם. כעת הנימוק אינו קיים עוד. להיפך, יש ללחום בכל האמצעים נגד הסכנה "פן ירבה". יש להגביל את יכולת הקליטה של המקום עד כמה שאפשר, משום כך נעשתה ההגדרה "לשימוש עצמי".

אין ברצוננו לחטט ביתר הסעיפים שרובם מכוונים לתכלית אחת: להפוך את החוכר לעבד נרצע לבעליו כמו בתקופה הפיאודלית שבשכבו ובקומו ירגיש שאיננו חופשי בחייו, שעל כל דבר קטן או גדול הוא תלוי בחסד אדונו ולבקש ממנו רשות על כל תנועה. איננו חושבים שיש צורך להבליט את צרות-העין הפרושה על פני החוזה, כי הכל ברור וגלוי.

ברצוננו רק לקבל תשובה ברורה. לפנינו ולפני קה"ק 2 אלטרנטיבות: או ששכונת מוצקין תבנה או חלילה תתבטל.

אם קה"ק נוטה להסכים שתבנה, עליה להשמיט מהחוזה את הסעיפים הארסיים ולחתום על חוזה שבו יובטחו מצד אחד זכויות קה"ק ובעלותה על האדמה ומצד שני לתת חופש הפעולה לפרט לעשות בביתו כראות עיניו, למשכן או לבנות בשבילו ובשביל להשכיר כפי שימצא צורך.

אם קה"ק מסכימה לעיקרי הדברים המבטיחים את חופש החוכר, נחתום על החוזים ונגש לבנות את השכונה. אבל אם קה"ק תתעקש ותעמוד על החוזה בצורתו הנוכחית ותחפוץ להכריח את חברינו שיקבלו עליהם את עול תורת מרכס – שכונת מוצקין לא תבנה.

והיה אם קה"ק תבחור ללכת בדרך השניה, כדי להפטר פעם ולתמיד מהנגע ששמו מעמד בינוני, נבקשה לעשות עמנו חסד אחרון, שלא תאריך את חבלי הגסיסה יותר מדי, אלא תודיע לנו מיד בתשובה ברורה :"שמפני סיבות אלה ואלה קה"ק לא תשנה את החוזה".

אנחנו כשלא נקבל מכם תשובה ברורה שקה"ק מוכנה להוציא הסעיפים הנ"ל, נקרא לחברינו ונודיע להם ברורות: "שכונת מוצקין מתבטלת וכל אחד חופשי לעשות כטוב בעיניו". לפי מצב הרוחות בין חברינו אפשר לשפוט, שביטולה של השכונה עד כמה שזו החריבה והרסה את עולמם של 400 משפחות, לא תביא, חלילא, לידי התאבדויות לדעת, כי אחינו בני ישראל רגילים מקדמת דנא לכל מיני אכזבות וגזירות. (את גזר הדין לא יקבלו בשקט ותהיה הגבה ידועה, אבל זה פרק לחוד).

מאידך גיסא אין רע בלי טוב, אדמת השכונה תשאר על מקומה ושכונת העובדים תסכים ברצון לקבלה, באופן כזה כל אדמת עמק זבולון תנוקה מחומר אנושי בלתי רצוי ומטריד, אשר נסה להתפרץ לתוך גבולות לא שלו ולחפש שמה דירה ופרנסה.

נכפיל איפוא בקשתנו: תנו את תשובתכם לשבט או לחסד, לתשובתכם המיידית אנו מחכים וחותמים.