ביום 23.01.50 הנושא "הרחבת שטח השיפוט", גרושקביץ : "לנו אין רזרבה קרקעית ואין לנו אפשרות של פתוח והרחבה. עלינו להתחיל לדאוג לשטח מחיה. כל הקרקעות צפונית למוצקין אינן משתייכות לשום גוף מוניציפאלי ועלינו לשאוף לספח אותם לאזור השיפוט שלנו. פנו אלינו מצור שלום, ישוב המוקם בקרבת כורדאני כי נספח אותם אלינו. מוכנים לסיפוח אולם מבקשים, כי נעזור להם בפתרון עבודות הפיתוח. לדעתי יש לקבל אותם ברצון. פנה אלינו הממונה בבקשה לספח את השטח בו נבנה שיכון עמידר. ארגון המעמד הבינוני הסכים, אולם הם דורשים הנחה על המיסים לבתי השבים. לדעתי יש לתת להם הנחה, אולם להיזהר מתקדים מאחר ובוודאי גם שכונת עמידר ודירות עם יבואו בדרישה דומה. גם שטח רסקו בו אמורים לאשר 4000 נפש, לדעתי הוא המשך טבעי של קרית מוצקין. וצריך להיכלל בשטח השיפוט".
זקס : "בעיה זו דורשת טיפול ואי אפשר לדון בה בקיצור כזה. לשמוע את דברי הנשיא ולהחליט מיד".
פרחי : "מדובר בהחלטה פרינציפיונית ולא בפרטים. כל עוד לא נדרוש סיפוח לא נוכל להעמיד דרישות לשטח".
גרושקביץ : "אין אנו יכולים להיות אדישים בקשר להתרחבות. אסור לנו לקפוא על שמרינו. קודם נבוא בדרישות לממשלה וכדי שהדרישה תהיה בעלת תוקף, עלינו לקבל את תמיכת דעת הקהל. להכריז כי השטחים מצפון למוצקין יסופחו אלינו, על פרטים נדון אח"כ". החלטה "הצעת היו"ר לדרוש סיפוח צור שלום לקרית מוצקין, מתקבלת ברוב קולות".

ביום 28.02.50 גרושקביץ : "מדווח על הסכמת הקק"ל לספוח הפנטגון והסכמת ארגון המעמד הבינוני לספוח המשולש. על סמך זה מסרתי למהנדס אבריל להכין מפה של השטחים עם כל השטח עד גבולות הנעמן".

ביום 12.02.50 חלפון : "הזמינו אותנו לפגישה במחלקת שלטון עצמי. שאלו לחוות דעתנו על מסירת רכוש האגודה למועצה המקומית, שלא יהיו שני מוסדות המטפלים באותם הדברים. בראשון לציון הפסידו מפעל גדול וחשוב למדינה. הסברנו שכל רכוש שיש בו תועלת למועצה כבר העברנו. אבל לא את מפעל המים שיש בו אינטרסים אישיים של החברים".
הורוביץ : "זה לא נכון שראשון לציון הפסידה את המפעל. הכוונה היא לבית חרושת לרדיו".

המשך יבוא...