נושא: סיפורי ראשונים - 1949 - 1940

סיפורי ראשונים – הורביץ חנה ויהודה*
(כפי שהועבר ע"י ילדיהם – יוסי, נילי ואלינוער)

יהודה הלוי הורוויץ, נולד בחג שמחת תורה, אוקטובר 1909, בעיר זמושץ' בפולין. לאימו הרבנית שרה ואביו הרב יוסף שלמה שבתאי הלוי הורביץ, ששימש כרב העיר, נצר למשפחת רבנים וגדולים בתורה, אשר שורשיה מגיעים עד לחוזה מלובלין ולשל"ה הקדוש.

בילדותו קיבל חינוך תורני מסורתי בחדר, בישיבה ובבית מדרש לרבנים, אך גם חינוך כללי. כך בנערותו בגיל 17, נחשף באקראי לנאומיו של זאב ז'בטינסקי ראש תנועת בית"ר, אז החליט להצטרף לאגודת הנוער הלומד הציוני "מסדה", שהיה מסונף לתנועה הרביזיוניסטית. לאחר שנתיים היה ליו"ר הסניף, אח"כ היה למפקד תנועת בית"ר בחבל לובלין בפולין.

בשנת 1935 הגשים את הרעיון הציוני, עלה ארצה והתגייס לפלוגות בית"ר, הצטרף לפלוגה שישבה בחדרה. כאן עבד בכל עבודה מזדמנת ובעיקר כפועל בפרדסים שבסביבה.
מאוחר יותר עבר לחיפה כאן עבד כפועל בביח"ר למשקאות קלים במפרץ, "קרנה".

בשנת 1938, נסע חזרה לפולין שם נשא לאישה את חנה לבית טברסקי, וביחד חזרו ארצה לחיפה. כאן התגוררו בחדר קטן בתוך המפעל ולימים היה יהודה למנהל המפעל. שם גם נולדו ילדי המשפחה הבוגרים, יוסי ונילי.

בשנת 1947 עבר עם משפחתו לקרית מוצקין לרחוב אהרון 32, כאן נולדה הבת הצעירה אלינוער.

כמי שהיה פעיל בתנועת האצ"ל, אח"כ חרות ובגלגולה המאוחר הליכוד, הקים בקרית מוצקין את סניף תנועת החרות, לימים הליכוד. כעבור 3 שנים בשנת 1950, נבחר מטעם התנועה לכהן כחבר המועצה המקומית, קיבל לידיו את תיק החינוך לו הקדיש זמן רב. לאחר תקופה, נבחר לכהן כסגן ראש המועצה המקומית, בראשה עמד אז גרושקביץ מטעם תנועת הציונים הכלליים. בתקופת כהונתו כחבר המועצה, התחלף השלטון בקריה ועבר לידי מפלגת מפא"י, יהודה המשיך לכהן כחבר המועצה, נאמן לדרכו היה לראש האופוזיציה.

הניח את אבן הפינה לקופ"ח הלאומית בקריה, היה בין מקימי מועדון רוטרי קישון, כיהן כנשיא המועדון ובמשך מספר שנים, הנחה חוג שבועי לתנ"ך לחברי המועדון.

בשנת 1966 נפטרה רעייתו חנה, יהודה הלך לעולמו בשנת 2001.

ילדיו, יוסי עו"ד אב ל3 וסב ל5 מתגורר בי"ם, נילי לוי מרצה באוניברסיטת מרילנד בארה"ב, אם ל-3, אלינוער לוסטיג עוסקת בענף המלונאות, אם ל-2 מתגוררת בקרית מוצקין.