נושא: סיפורו של אתר

בשנת 2001 במסגרת עבודות בניה ברחוב שדרות השופטים 38, שהיה רחובה הראשי של השכונה בימיה הראשונים והיום שדרות משה גושן (ע"ש ראש העיר הראשון), התברר כי בחצר הבית העומד להריסה גדל עץ מיוחד. הבית עצמו שימש בשנות הארבעים והחמישים כמועדון (קלוב) חברתי, ובחצרו ניטע העץ לנוי.

מן הראוי לציין כי בימיה הראשונים של הקריה, היו לא מעט מרחובותיה וסביבתה הקרובה, ביצה. אחד הפתרונות לייבוש הביצות היה נטיעת עצי איקליפטוס "אוהבי מים", שהובאו ע"י הקרן הקיימת לישראל במיוחד לשם כך, מאוסטרליה הרחוקה.

העץ הספציפי הגיע כעץ איקליפטוס רגיל לכל דבר, בדיעבד מסתבר כי מדובר בעץ נדיר במיוחד מסוג מללוקה לאוקודנדרון. באוסטרליה מתנשא העץ לגובה של כ-20 מטר. שם, קליפת העץ משמשת לייצור בדים וכלים, עליו משמשים לייצור שמן רפואי והדבורים ניזונות מפרחיו.

בארץ יש מספר עצים בודדים מסוגו שהגיעו לגובה של 1.5 מטר בלבד. היחיד שהגיע לגובה של כ-18 מטר הוא העץ שניטע בקרית מוצקין. יד המקרה היא שהביאה לנטיעתו בימיה הראשונים של העיר.
אגרונום ישראלי שזומן לבדוק את פשר "הפלא", טוען כי הקרקע באזור קרית מוצקין היא המתאימה ביותר לגידולו בארץ.

מיד עם היוודע דבר "הגילוי" לראש העיר מר חיים צורי, הופסקה מלאכת ההריסה והוחלט להציל את העץ. בעלות כספית לא קטנה, הועבר העץ לאחר כבוד על שורשיו גזעו וענפיו, אל הפארק העירוני החדש שבהקמתו הוחל זמן קצר לפני כן, שם הוא מחדש היום את ימיו כקדם.