לאחר כל התכניות, הויכוחים והעימותים, יוצאת לדרך תכנית בנית אולם הקולנוע החדש, אורות. הלבטים היו רבים, הרי הם לפניכם.

ב27.01.47 וואהל : "ראינו את הסקיצה של האדריכל גרשטל. הופתענו באופן נעים מעבודה זו. הוא מחושב על 450 מקומות פרטר ו250 מקומות גלריה, סה"כ 700 מקומות. צריך לעלות 23 אלפים לא"י, או יחד עם בית הקפה 28 אלפים".
חלפון : "נפגשתי עם גרשטל התכנית מוכנה. הוא רק רוצה להכניס את הכתובות בעברית. יש אפשרות לסדר קולנוע קייצי פתוח וזה אפילו לא יפריע לבניה". החלטות בהתאם להצעות.
ביום 06.02.47 "לשלם לאדריכל גרשטל ע"ח עבודתו אדריכלות של הקולנוע סך 200 לא"י".

ב04.03.47 וואהל : "המועצה הקודמת הזמינה תכניות לקולנוע ועשתה דבר מועיל. אנו המשכנו לטפל בענין והתחלנו לנהל מו"מ עם המעונינים לקבל זיכיון. אנו מקבלים רק הצעות שמציעים לנו, אבל אין באפשרותנו להגיד למישהו מה הם התנאים שלנו כל זמן שאלה לא הוגדרו ולא תוקף החלטה. אני מציע את התנאים כדלקמן :1. כדי שבעל הקולנוע לא ירשה לעצמו לסחוט כספים מהקהל, מחיר הכרטיסים ייקבע יחד אתנו ובהשוואה לחיפה. 2. בעל הזיכיון יכניס פקדון 5000 לא"י. 3. כל הבניה תהיה בפקוחנו. 4. יחזיר את ההוצאות שעשינו ע"ח הקולנוע. 6. לשמור בזמן הבניה על שבתות וחגי ישראל. 7. להעסיק עד כמה שאפשר את אנשי המקום בעבודה". מאשרים.
בהמשך "בעבור ההשקעה של 3530 אלף לא"י, מוסרים את החכירה ל30 שנה. אח"כ הכל עובר לרשותנו. יש לו זכות בכורה לקבל את החכירה הלאה בתנאים שווים עם כל בעל הצעה אחר. 500 לא"י לשנה ב3 שנים ראשונות. ואח"כ 5-6% מההכנסה. כל 5 שנים צריכים להוסיף עד 20 שנה עד 15-18%".
בן דוד : "שכחו להכניס לתנאים את מספר הימים בשנה שיש לאגודה להשתמש באולם לצורך עצמה".
דן שמחה : "צריכים לקבל את האולם לצורך עצמי, פעם בשבוע או שבועיים".
וואהל : "לתשומת לב המשתתפים בישיבה, הדברים והתנאים שאנו מדברים, צריכים להשמר בסוד גמור עד גמר הענין".
אנג'ל : "בשעה שנמסור את הקולנוע, יחוסל הקולנוע הקיים. הוא מכניס לנו רווח לא קטן ולכן עלינו לעמוד על המשמר שלא להפסיד מסכום ההכנסות שיש לנו הודות לקולנוע הקיים". מאשרים.

ב24.04.47 הנושא "הדרישה של יונייטד פילם סרביס על הקולנוע הקבוע בקריה ובטענות שהגישה בענין זה".
החלטה "להעביר לעו"ד ולענות ע"י מכתב לחברה הנ"ל הסותר את הטענות שלהם".
ב02.06.47 באותו ענין "למסור יפוי כח לעו"ד לעשות הכל לשם הבטחת האינטרסים שלנו בנוגע להתחיבויות בחוזה הנ"ל".

ב24.04.47 החלטה "לחתום על בקשה לקבלת רשיון הקולנוע שתוקפו יהיה לשנה מהיום של חתימת הבקשה". בהמשך, "המפתח של אולם הקולנוע הנמצא בידי מס דב חוכר המזנון". החלטה "לדרוש שימסור את המפתח ויעשה חוזה שכירות".

ב25.06.47 מובא לאישור החוזה עם קק"ל הכולל 37 סעיפים. החלטה "לאשר את כל הסעיפים חוץ מסעיף 27 סעיף קטן 1 שבמקרה של פרוק האגודה למי עוברים הנכסים".

ב03.07.47 מאשרים את ההתקשרות עם האדריכל גרסטל על תכנית בנין הקולנוע.

ב13.07.47 חלפון : "הצעת החוזה שלנו כמעט התקבלה ע"י קק"ל, חוץ מהסעיף שתהיה רשות לקק"ל להשתמש בחלק ממגרש הקולנוע, במקרה אם בתוך 7 שנים לא מנוצל כל השטח המיועד לקולנוע. ובסעיף שני כי במקרה של פרוק האגודה לא מובטח העברת הזכויות על המגרש לאגודה". החלטה "את הניסוח הסופי של הסעיפים, לקבוע בפגישה עם קק"ל".
בהמשך הישיבה חלפון : "בא כח יוניטד פילמס מסרה לעו"ד שהיא עומדת על זה שהאגודה תחדש את החוזה על הקולנוע הישן במועדון, או שתשתמש בכח ההחרמה מהצבא". החלטה "להשתדל אצל הצבא".

ב24.07.47 ממנים משגיח מטעם המועצה לפיקוח על ההוצאות וטיב הבניה.

ב03.08.47 דיון בדרישת חברת יונייטד פילם סרביס להמשיך ולהקרין סרטים בבית הקולנוע הישן הזמני עד להקמת הקולנוע החדש, מנסים להתפשר על שבועיים לפני.
בהמשך הישיבה, בקשת קבלנים תושבי הקריה לקבל עדיפות בבנית הקולנוע. ברשדסקי : "אנו פונים אליכם בשאלה חיונית הקשורה עם קיומנו. אנו רוצים שתשפיעו על הבונים שימסרו לנו את העבודה וגם שתשתדלו למסור לנו עבודות ציבוריות".
קפלן : "איך אתם מתארים לכם באיזה אופן נעזור לכם. או שתעמדו בתחרות אז אתם לא זקוקים לעזרה, או שאתם חושבים על פריבילגיה, אבל אז כל פריבילגיה לטובתכם תצטרך להלוות עם חוסר פריבילגיה לחבר אחר. הצעתכם לעבודת הקולנוע יקרה הרבה יותר מהצעות אחרות וקשה יהיה לנו לעזור לכם".

רזמן : "אי אפשר להכריח את מי שהוא לשלם יותר ממה שדורש אחר או אם הוא משלם יותר בזול בתחרות חופשית".
פשר : "לא בקשנו לעשות את זאת מחוץ לתחרות ובמחיר יותר יקר, רק למסור לנו את העבודה באותו מחיר שדורש אחר".
בומפולר : "מבקשים תמיכה מוסרית ולא לעזור לנו בכוח. גם אתם לא מעונינים בהתחרות פרועה. אנו מעמידים עצמנו תחת קונטרולה. אין אנו רוצים שימסרו לנו עבודה בלי בקורת. הבקורת היא שלא נהיה יותר יקרים אבל עכשיו המצב הוא כזה שמקבלים עבודה מבלי שישאר המינימום לקיום. הקולנוע זאת עבודה גדולה שקשורה בריזיקה. לועד יש חובה מוסרית לעזור לנו לקבל עבודה על בסיס בריא".
וואהל : "הקולנוע בונה חוכר משנה ולא האגודה. בחוזה יש סעיף שבתנאים שווים צריכים לקבל את העבודה אנשי המקום. ישנם מקומות שההצעה יותר יקרה ב80%. לפי דעתי ענין הקולנוע הוא ענין אבוד".
קפלן : "מהיחס לענינכם מהתחלתו מראה לכם שאנו מעונינים לבא לעזרתכם. זה הוא היחס שלנו לכל החברים ולא רק לכם בתור קבלני בנין. אנו מעוניינים לעזור לכל חבר אגודתנו אבל בדבר אחד לא נוכל לעשות שום דבר במקרה שהאינטרס שלכם יתנגד לאינטרס של חבר או חברים אחרים". החלטה "לזמן פגישה עם חוכר המשנה של הקולנוע ולסייע לקבלנים".

ב24.08.47 גרושקביץ : "החוזה עם יונייטד פילמס נגמר בסוף החודש. הודענו להם שאין אנו מחדשים את החוזה יותר. הם דורשים שניתן להם להמשיך עד שיפתח הקולנוע החדש. החברה "אור המפרץ" החוכר של הקולנוע שיבנה, דורש שנמסור להם את הקולנוע הקיים, מיד. בפגישה בינינו לבין החברה הקודמת יונייטד פילמס, הם עמדו בשלהם להמשיך ואנו דרשנו לפנות בתום החוזה. הם דורשים בעד השכרת המכונות והריהוט 10 אלפים לא"י. אמרנו שהמחיר מופרז ונפרדנו ללא תוצאות". החלטה "להפגש דחוף עוד היום עם העו"ד".

ב18.09.47 דיון בנוכחות מר גלובוס בא כח חוכרי המשנה להקמת הקולנוע. על הפרק, העיכוב בהתחלת הבניה עכב עבודתו של האדריכל גרשטל.
וואהל : "אינני מעונין לריב עם האדריכל גרשטל ואני יודע שהוא אדריכל טוב. קבלתי ממנו הבטחה מפורשת שהתכניות ימסור לנו ביום 10.9.47. אני שכנעתי את חוכרי המשנה לחכות. אני רוצה להסביר מה הענין שבשבילו אנו לוחצים למסור לנו את התכניות. בכל בנין גדול ובפרט בנין קולנוע צריכים הרבה זמן למפרע. הכמויות שתדרשנה לבנין בכדי להכין אותם ולא לקנות אותם חלקים חלקים. עכשיו האדריכל מסר את התכנית אבל חסרים כל כך הרבה פרטים שעל פי התכנית הזו אי אפשר לעבוד. למשל אין בתכנית גובה היסוד, כמות הברזל, מקום של חדר מדרגות וכדומה. מר גרשטל מתעקש ואיננו רוצה להגיד לנו מפורשות מתי יתן את התכניות. אני לכשעצמי לא אסכים בשום אופן להתחיל בבנין לפני שימסור את התכניות. ישנו רק 2 אפשרויות : או שיתן את התכניות או שנחשוב על ניתוק הקשרים אתו. אפשרות אחרת איננה מפני שלהתחיל לעבוד בלי תכניות זה דבר מן הנמנע".
חלפון : "אני מתפלא שאנחנו מותחים בקרת על האדריכל. לא אנחנו מהנדסים ואיך אנחנו יכולים להתערב בפרטים".
קפלן : "התפקיד שלנו לאחוז בכל האמצעים שעבודת הבנין תעשה על הצד הטוב ביותר ולטובת הקריה. זה דבר חשוב ממדרגה ראשונה לסדר את הענין שלא תהיינה התרגזויות עם האדריכל. כשאני התראיתי עם האדריכל התברר לי שכל החששות אין להם מקום. אני מוסר לכם את דבריו מלה במלה : "אני מבטיח לכם שכל הענינים יהיו בסדר גמור. אני מתחייב להוציא את עבודת הבניה בסדר גמור ומקבל עלי למסור לקבלן כל תכנית שיהיה זקוק לה אם ימסור את ההזמנה 5 ימים קודם", הוא גם הודיע לי שכל התכניות גמורות אבל הוא עוד לא מוציא אותן מתחת ידו מפני שהוא כל הזמן חושב על כל מיני שפורים. להתנתק מהאדריכל עכשיו זה הכי גרוע, יותר מזה זה מסוכן, צריכים לעשות חוזה ולהתחיל בעבודה".
נוימן : "האדריכל הבטיח את התכניות כבר פעמיים. התכנית הכללית שכן נמסרה לא נותנת שום אפשרות של הוצאת העבודה לפועל מפני שהיא חסרה פרטים. זאת היא עבודה גדולה והקבלן לשם חסכון צריך כבר מהתחלה לדעת כל כמות החמרים שתדרש בשביל היסוד המסד הקירות וכדומה. עיקר העיקרים רציתי לדעת את הסיבה האמיתית לעיכוב. זה עושה עלי רושם לא טוב. אנו מעונינים שהעבודה תגמר מה שיותר מהר ופה בא בן אדם ואומר שזה ימשך שנה".
מחליטים : "למנות משגיח על הוצאה לפועל של בנין הקולנוע. המשכרת ע"ח החוכר "אורות המפרץ בע"מ".

ב03.11.47 "מעריכים את סכום ההשקעה בבנין הקולנוע לסך 7000 לא"י".

ב22.01.48 מאשרים חכירת המגרשים מקק"ל והחכרתם לחברת אורות המפרץ לשם בנית קולנוע.

ב26.01.48 מפקח האגודה על בנית הקולנוע : "בא כח אורות המפרץ מר גלובוס דורש למלא הוראותיו אפילו שהן סותרות את הוראות האדריכל גרשטל ומתנגדות לאנטרסים של האגודה". בהמשך מביא דוגמאות להצדקת טענותיו בנושאי אקוסטיקה, רצפות, טיח, הגדלת הבמה, בנית בית קפה וכדומה. תגובת גלובוס אינה רשומה. החלטה "לפנות לחברת אורות המפרץ ולדרוש התערבותם לפתרון הבעיה".

ב31.03.48 החלטה "מסכימים שהטיח מבחוץ יעשה כדלקמן : 2 צדדים "קרץ", צד אחד רגיל, צד רביעי יעשה ע"פ קומבינציה מיוחדת שהאדריכל גרשטל יעבד. בנוגע לאוורור נחכה עד שתתברר הדרישה מטעם עירית חיפה. לאחוז באמצעים לסדור הצורה הארכיטקטונית של בית הקפה שלא גומרים".

ב18.04.48 מכתב אורות המפרץ "הבנין הולך ונגמר. עבודת המשגיח נגמרת ב21.05.48".

ב02.05.48 מכתב אורות המפרץ המאשים את האדריכל שאינו מספק תכניות מדויקות לבנין הקולנוע מה שגורם להם עלויות מיותרות. בא כח החברה מר גלובוס, מציג את טענות החברה ואי ההבנות הנגרמות בגלל העדר התכניות. "בנוגע לשאלת בית הקפה, יש לנו זמן 3 שנים ע"פ החוזה". מתנהל דיון למציאת מוצא של פשרה וקבלת התכניות מהאדריכל.

ב22.06.48 גלובוס : "באנו בבקשה לעזור לנו לסיים את הבנין ולפתוח את הקולנוע. לא פעם מסרתי שעברנו את התקציב של הבנין באשמת האדריכל והשגיאות שנעשו על ידו. חדר המכונות יצא יותר מדי גבוה והצטרכנו להוריד אותו, וגם המעקה. ניתן לכם דו"ח מפורט על כל זה שלא היה בסדר וסבלנו ממנו. עכשיו אנו רוצים לסיים את הטיח ולפתוח את הקולנוע. אבל התערבה מניעה של כח עליון ולא קבלנו פועלים לבנין. בקשר עם כל המצב אנו נמצאים במצב דחוק ויש בינינו גם חברים שהתגייסו ומבקשים לתת הקלה בתשלום שהתבקשנו".
החלטה "עבודות הקולנוע צריכות להגמר כולן. מוכנים להסדר התשלומים עקב המצב".

ב18.07.48 "את טיח הפנים והחוץ יגמרו לפני הפתיחה של הקולנוע, עבודות חוץ ובית קפה ידחו עד אחרי גמר המלחמה (מלחמת העצמאות (מ))". גלובוס "מתכוננים לפתוח את הקולנוע לפני גמר החודש הזה וגם בנידון הרשיון מעירית חיפה לפתיחה לא יהיה שום עיכוב".

ב25.07.48 ווהל : "אורות המפרץ עומדים לפתוח את הקולנוע החדש. לפי החוזה איתם התחייבנו לסגור את הקולנוע במגדל המים שבועיים לפני הפתיחה.ביום ראשון שעבר הודענו לחברה המאוחדת לסרטים, מקודם יונייטד סרביס פילם, הקשורה אתנו בחוזה על הקולנוע במגדל המים, על חיסול הקולנוע. דרשנו להוציא את המכונות ויתר הדברים השייכים להם מהקולנוע ולגמור את החשבונות שלהם עם האגודה. עד יום שישי שעבר לא קבלנו הסכמה ברורה מהם ולכן נתנו הוראה לסגור את אולם הקולנוע על כל מבואותיו, האולם היום נסגר".
החלטה "מאשרים את פעולת הסגירה".

ביום 17.08.48 דנים "בקשת אורות המפרץ לדחות את זמן תחילת התשלומים ליום 15.01.49".
פיקוביץ : "אין לדחות. לכל המאוחר ליום 15.10.48". לוטרשטיין : "צריכים לשלם החל מ15.09.48".
בן דוד : "למה לא עמדו על תוקף החוזה לפני פתיחת הקולנוע?". החלטה "להעביר הטיפול לועד הפועל".

ביום 31.03.49 השאלה "דרישות האדריכל גרשטל לתשלום עבור עבודתו בקולנוע מצד אחד, ומהצד האחר הסכומים שאורות המפרץ אומרים שלא מגיעים לו". החלטה "למנות ועדה לתיווך בכדי להביא לגמר הסכסוך".
ביום 11.08.49 "לשלוח לאורות המפרץ מכתב ולהודיע כי במקרה שלא יבואו לידי הסכם, נמסור הסכסוך לבוררות".

ביום 06.03.50 אנג'ל : "מתפלאים שיש טנדנציה להרחיק את גרשטל מהמשכת עבודת הקולנוע, דבר שלא נשמע כמוהו".
חלפון : "במפגש עם האדריכל לא תיארתי לעצמי שהוא יכול להסכים להיות מרוחק לגמרי מפרי יצירתו".
החלטה "לבחור ועדה לישוב הסכסוך בין גרשטל לאורות המפרץ".

המשך יבוא....