מדינה בדרך – ימי מצוקה ומשטר הצנע

מיד עם הקמתה, נדרשה המדינה הצעירה להלחם על עצם קיומה כנגד צבאות ערב. אוצר המדינה טרם הוקם והכספים המעטים שהיו, הופנו בעיקר לצרכי בטחון, רכישת נשק וגיוס לוחמים. במקביל נדרשו פרנסיה לפעול במהירות לקליטת גל העליה הגדול (ראה כתבה נפרדת), שהתדפק על שערי הארץ.

לאור האמור וקופת המדינה המדולדלת, נאלצה הממשלה להנהיג בארץ את שיטת ההקצבות לביגוד, מזון, תרופות וכד'. לימים זכתה מדיניות זו לשם "תקופת הצנע". קרית מוצקין, לא הייתה חריגה מכלל הישוב ובעיות הצנע הגיעו גם לכאן.

ביום 24.07.49 גרושקביץ : "ועדת האספקה קיימת מאז פרוץ המלחמה, עבודתה לא היתה קלה. מרכז הועדה הוא פרחי שנהנה מחופש פעולה גמור. כמו בכל עבודה יש לפעמים שגיאות אבל הדברים לא חרגו מהמקובל. בזמנו הציע כי ד"ר דורון יקבל מינוי לאשר את ההקצבות לחולים. הסכמתי והודעתי על המינוי למפקח על המזונות אשר אישר את המועמדות. לצערי התגלה סכסוך בין פרחי לד"ר דורון על יסוד דרישות כספיות".
ד"ר דורון : "הנשיא מסר אינפורמציה אשר חברי המועצה יקבלו ממנה תמונה לא מלאה. בינואר השנה, הציע לי פרחי לאשר את פתקאות הרופאים לחולים לקבל תוספת מזון. בחיפה תפקיד זה נמסר להסתדרות הרופאים, ועדה מיוחדת מתכנסת כל חודש וכל חולה מקבל אישור ל3 חודשים, למקרים דחופים יש רופא מיוחד. כשהציע לי את התפקיד שאלתי אם הדבר נעשה באישור גרושקביץ ומה יהיה אם רופאים אחרים יתנגדו. השיב לי כי מסכים ויש רשות למנות רופא אחד לענין זה, והתשלום יהיה חצי מההכנסות. תיארתי לי כי תהיה הכנסה של 15 ל"י ויצא רק 7.5. מינואר בא אלי מר ... פעמיים בשבוע לאישור פתקים, ז"א הייתי עסוק לפחות 8 פעמים בחודש. חודשיים ראשונים לא קבלתי שכר, ב3 הביא לי מר ... 4 ל"י לחודשיים. לא אמרו לי אף פעם מה הכמות שיש לחלוקה, כדי שאדע מה לאשר לחולים. קבלתי תלונות מחולים שאינם מקבלים את הכמות שאני מאשר. כשבאתי לברר אצל פרחי, אמר כי אינו מתחשב עם הכמות שאני מאשר. החל מיולי החלו לשלוח אלי הביתה את החולים וגם פרסמו מודעה. אני לא ידעתי וזה עלה לי בטרחה רבה. אני דורש תשלום 10 ל"י לחודש".
פרחי : "הדברים אינם נכונים. אני יכול להביא עדים לסתור כל שנאמר. כל ההישגים שהצלחנו להשיג מהמפקח על המזונות, הם פרי מאמצים קשים. בהתחלה קבלנו 8 חבילות חמאה לחודש והיום אנו מקבלים 800. בשר ומצרכים אחרים, מתקבלים בכמויות ניכרות מבלי שהמועצה נקפה אצבע בדבר. לא יכולתי לקבל את הפתקאות של ד"ר דורון היות וכולן היו דומות. את ההוראות קבלתי מהמפקח על המזונות ואותן מלאתי. בחדשים האחרונים היו לכל היותר 30 חולים בקריה, מה יכלו להיות ההכנסות מזה כשמקבלים 20 פרוטות מכל מצרך. היו לו 7 חולים והיום יש לו 70. על זאת עליו להודות לנו. היות והחליט לא למלא את הוראות ועדת האספקה למסור את הפתקים לנו, אלא למשרד המועצה, דבר שגרם לנו קשיים בעבודה, החלטתי לשלוח את החולים אליו וכך הבטחתי שלא יהיה עיכוב בעבודה. גם אנחנו מאשרים פתקאות פעם ב3 חדשים כך שאינו יכול להתלונן על עבודה מרובה. היה גם מקרה שרצה לבדוק חולה של רופא אחר, דבר המתנגד לכל המקובל. בענין דרישת תשלום 10 ל"י, לא צריך לשלם כי העבודה היא בהתנדבות ויש רופאים המוכנים לעשות זאת בהתנדבות. עליו להודות לנו שהגדלנו את הקליינטורה שלו. יש גם תלונה כי לקח תשלום עבור תעודה שהיה צריך לתת בחינם".
ד"ר דורון : "אני נשבע בכל הקדוש, כי כל מה שאמרתי נכון. עבדתי קשה, חיללו את כבודי, דבר שאי אפשר לשלם עבורו, אולם עבור עבודתי אני דורש תשלום".
זקס : "מתוך הדברים יש להאשים את אי ההבנה שנפלה בין השניים. אני מציע לבחור ועדה מיוחדת שתברר את הנתונים ותביא מסקנותיה לישיבה הבאה". ההצעה מתקבלת.

המשך יבוא