ביום 15.10.36 הנושא : רשיון למכירת בולי דואר. ההחלטה : "על מר לחובסקי להחזיר למשרד הדואר את הרשיון שקבל בשעתו למכירת בולים ולהמליץ בפני הדואר שרשיון זה ימסר למר קרמר".

ביום 28.10.36 "לפנות בכתב להנהלת הדואר ולבקש ראיון בדבר סדור עניני הדואר בקריה".

ביום 19.11.36, לאחר כחודש ימים נדרש לחובסקי בשנית לחדול ממכירת בולים, שמשום מה לא נענה להוראה הקודמת.

ביום 28.01.37, "הואיל ומר קרמר שטפל בחלוקת המכתבים עוזב את הקריה, למסור חלוקה זו למר שמחוני אשר מסכים לכך".

ביום 21.06.38 "לפנות עוד פעם למנהל הדואר הראשי שיפתח סוכנות לדואר בקריה. למטרה זו מסכימה המועצה לשלם שכ"ד בעד הדואר מתקציבה היא".

ביום 10.09.46 גרושקביץ : "נתקבל מכתב מהדואר בקשר עם פתיחת סניף דואר בקריה. ברזילי שהתעניין כל הזמן בזה, מציע דירה. הנהלת הדואר עושה חוזה ל3 שנים, משלמת 6 לא"י לחודש, ברזילי מבקש שנוסיף לו עוד 4, ואם יש צורך בתיקונים, שאנו נישא בהוצאות".
אנגל : "אסור להביא למצב של 10 לא"י לחודש. יש לברר אם יימצא מקום אחר בקריה. במקום להוציא כספים על שכ"ד להתחיל מיד לבנות במרכז המסחרי".
זזובסקי : "מהדואר לא יסכימו למקום אחר משאצל ברזילי. ולנו כדאי להוסיף 2 לא"י שלא תאבד ההזדמנות".
דוארמן : "מטפלים בענין הדואר כבר 5 שנים, ותמיד בקשר עם ברזילי. דבר זה נתן לו תקוות. אסור לעשות כזאת כדי שלא תהיה לנו כל התחייבות כלפי מישהו ולו גם מוסרית".
גרושקביץ : "אין אנו מתעלמים שברזילי התעניין בדבר, אבל אין זה מחייב אותנו. צריך להציע כמה מקומות והדואר יבחר. באין ברירה כדאי אפילו לשלם לברזילי, העיקר שיפתחו דואר בקריה".
זסלבסקי : "ברזילי בא למועצה לא כדי לקבל הבטחות, אלא דאג שאנו לא נפריע. הוא קיווה לקבל משרה בדואר. מזה רואים שלנו אין כל התחייבות כלפיו".
סגל : "אנו לא נוסיף כל כספים, 6 לא"י זה מחיר הוגן לחדר".
זזובסקי : "הודות לברזילי יש לנו דואר. צריך לראות שיהיה אצלו, לו גם נצטרך להוסיף כסף".
גרושקביץ : "אין המועצה נוטה לתמוך בהוצאות של הדואר. ידוע כי הדואר הכניס בתקציבו לשנת 71946 את מוצקין. אסור לדחות את הפתיחה. נהיה מוכנים לבנות אבל לא על חשבון דחיות נוספות".

ביום 14.01.47 גרושקביץ : "יש לקבל החלטות בקשר לתקציב שהוצאנו להתאמת משרד הדואר, לפי דרישת מנהל הדואר". בהמשך "הוצאות הדואר תעלינה יחד עם ההוספה לבעל הבית על שכ"ד, 101 לא"י לשנה. עשיתי הוצאה זו לפני שהתאשרה ע"י המועצה, מכיוון שהנהלת הדואר הודיעה או שנעשה את השינויים מיד או שיהיו נאלצים לוותר על פתיחת הדואר בקריה. כדי לתפוס את הדבר שהטיפול בו נמשך 5 שנים, עשיתי זאת ואני מבקש מהחברים להתחשב ולאשר".

ביום 27.02.49 סגל : "בזמן הקרוב יהיה צורך לבנות בית דואר. במקום הנוכחי קיימת סכנה שהדואר בקריה יהפוך לסניף של ק. חיים, אע"פ שההכנסות במקום הם פי 3 מאלה שלהם".
החלטה "כל חברי המועצה תמימי דעים שבנין חדש למועצה הוא צורך דחוף. בתכנית יש לשלב מקום לדואר".

ביום 31.10.50 החלטה "בקשת ברזילי לקבלת תוספת 24 ל"י על דמי השכירות שהוא מקבל עבור משרד הדואר, נדחתה ב5 קולות".