אלה תולדות . . . ציוני דרך ק. מוצקין 2000 - 1991
כרונולוגיה (תאריכים וציוני דרך) בתולדות קרית מוצקין

1992 – פרויקט ניקוז צפון הקריה ברחוב קדיש לוז.
הנחת אבן הפינה ל"בית אילדן"

1993 – הנחת תשתיות לשכונה החדשה, מוצקין הצעירה.
מהפך פוליטי, קרית מוצקין עוברת לידי הליכוד בראשות ראש העיר חיים צורי.

1994 – פתיחת המוקד העירוני.
השלמת פרויקט גשר הקריות ופתיחת "גשר רבין".
פתיחת ביה"ס ע"ש עליזה ומנחם בגין.
הנחת התשתית לשכונה החדשה, "נווה גנים".
החלת פרויקט השאלת ספרים בבתי הספר.
פתיחת מרכז משמעות בסמטת גלעד

1995 – חנוכת "אשכולות פיס", מרכז מדעים ותרבות.
הפעלת רשת המתנ"ס.
אזרחות כבוד למר גדעון גדות, יו"ר דירקטוריון מפעל הפיס.

1996 – חנוכת ספריית העיון וההשאלה החדשה.
פתיחת חטיבת הביניים ע"ש יצחק רבין.
הנחת אבן פינה לפרויקט שכונת אביבים.
הקמת פארק הבנים.
אזרחות כבוד למר בנימין (פואד) בן אליעזר, שר הבינוי והשיכון.

1997 – חנוכת מרכז הספורט והנופש העירוני "ספורטלי".
פתיחת חטיבת הביניים ע"ש יונתן (יוני) נתניהו.
פתיחת פרויקט (גשר הרכבת) מנהרת יששכר.
אזרחות כבוד למר בנימין (ביבי) נתניהו ראש ממשלת ישראל.

1998 – פתיחת פרויקט גשר קליל
הקמת סיעת "מוצקינטו" בראשות ראש העיר חיים צורי.

1999 – ביצוע פרויקט שער לים בצפון העיר.
אזרחות כבוד למר יצחק מרדכי, שר התחבורה.

2000 – חנוכת אולם הספורט הממוזג החדש (אולם אבישי).