​תוארם ותפקידם של אזרחי הכבוד המצוין בצד שמם, מתייחס לתפקיד בו כיהנו בעת שהוענק להם תואר "אזרח כבוד", או בזכות פועלם במסגרת תפקידם זה, למען פיתוחה של העיר קרית מוצקין ותושביה. 

שנת קבלת האות

שם מלא

תואר

2014 - תשע"ה מר אביגדור ליברמן שר החוץ
2012 - תשע"ב מר עמיר פרץ שר הביטחון לשעבר
2011 - תשע"א מר גדעון סער שר החינוך
2009 - תשס"ט מר קארל אוטו פלטן ראש מחוז באד קרוייצנאך העיר התאומה בגרמניה
2005 - תשס"ה מר סילבן שלום שר החוץ
2002 - תשס"ב מר משה קצב נשיא מדינת ישראל
2001 - תשס"א מר אריאל (אריק) שרון ראש ממשלת ישראל
1999 - תשנ"ט מר יצחק מרדכי שר התחבורה
1997 - תשנ"ז מר בנימין (ביבי) נתניהו ראש ממשלת ישראל
1996 - תשנ"ו מר בנימין (פואד) בן אליעזר שר הבינוי והשיכון
1995 - תשנ"ה מר גדעון גדות יו"ר דירקטוריון מפעל הפיס
1987 מר משה שחל עו"ד שר האנרגיה והתשתיות
1984 גב' לילי ומר ג'ק וורניק יו"ר הועדה לערים תאומות טאקומה ארה"ב
1984 מר ד'אג סטרלנד ראש העיר התאומה טאקומה בארה"ב
1984 מר הנס שום ראש מחוז באד קרוייצנאך העיר התאומה בגרמניה
1984 מר שמעון פרס ראש ממשלת ישראל
1980 - תש"מ מר יוסף אלמוגי שר השיכון והפיתוח, שר העבודה
1980 מר מייק פרקר ראש העיר התאומה טאקומה בארה"ב
1979 מר אריה דולצ'ין יו"ר הסוכנות היהודית
1949 מר אברהם לוינהרץ ד"ר מנהל ביה"ס התיכון קרית מוצקין
1949 מר ארתור בירם ד"ר מנהל ביה"ס הריאלי חיפה
1949 מר ישראל רוק"ח שר הפנים
1946 מר יעקב קליבנוב עו"ד יו"ר ארגון המעמד הבינוני