הודעה לתושבים

ביום ד', 25.01.2023, יבוצעו עבודות לסימון חניות לאורך רחוב מוטה גור.

אי לכך נבקשכם לא להחנות את הרכבים לאורך הרחוב בין השעות 08:00-13:00.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

אגף הנדסה