הודעה לתושבים על בדיקת עשן

תאגיד פלגי מוצקין עוסק בשיפור תמידי של מערכת הביוב והניקוז לטובת התושבים, בין היתר על ידי איתור חיבורים צולבים בין מערכות הביוב והניקוז.

הבדיקה תתבצע ביום רביעי בתאריך: 25.1.2023 ברחוב: גושן , בשעה 08:00 ועד השעה 12:00.

הבדיקה תתבצע בטכנולוגיה חדשה של הזרמת עשן למערכות הביוב/ ניקוז על מנת לגלות קשרים בניהם, קשרים היכולים להיות הסיבה לכשלים במערכת הביוב ולגרימת ריחות רעים.

העשן בו ישתמש הקבלן מבצע הבדיקה, הוא עשן מהסוג המקובל באירועים, בעל גיליונות בטיחות ונשימתו אינה מזיקה.

במהלך הבדיקה יעלה עשן מקולטני מי הגשם ומפתחי הביוב באזור הבדיקה.

תודה על שיתוף הפעולה, אתכם הסליחה.

שעת סיום העבודות משוערת, העבודות עשויות להימשך מעבר לשעות האמורות.

** במידה ומזג האוויר גשום בדיקת העשן תדחה למועד חדש.