הודעה לתושבים

תושבים נכבדים,

לאור עבודות יזומות אשר יש לבצע ביום חמישי, תאריך: 26.01.23, ברחוב שבזי.

לצורך פיתוח רשת המים העירונית, יש צורך לנתק את אספקת המים ברחוב שלכם.

הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ועד השעה 11:00

שעת סיום העבודות משוערת, העבודות עשויות להימשך מעבר לשעות האמורות.