ועדת הבטיחות בדרכים העירונית בראשות סגן ומ״מ ראש העיר, עדי שטרנברג, התכנסה לדיון בסיומו הוחלט על הגדלה משמעותית של תקציב הבטיחות בדרכים, בדגש על בטיחות התלמידים סביב בתי הספר ומוסדות החינוך בעיר.
במסגרת התכנית ״רשות בהמראה״, העירייה תקדם בניית שבילי אופניים בסכום של  כ-20 מיליון שקלים שיקלו על התנועה בעיר וישפרו את איכות החיים ובריאות של התושבים