ישיבה עם ציבור התושבים והנהלת העיר בהשתתפות האדריכלית דורית שפינט. מוזמנים לצפות. לחצו