התחדשנו... מספר מקוצר ישיר למוקד העירוני, 5470 *, בכל שעה שנוח לכם!