שם

תפקיד

יצירת קשר

חיים צורי ראש העיר [email protected]
מיכאל וייצמן יו"ר בית יד לבנים | חבר מועצה [email protected]
מנשה צורף סגן ראש העיר [email protected]
יוסי מרקוביץ משנה ל​​​ראש העיר [email protected]
הילה פפר חברת מועצה [email protected]
יוסי פדידה משנה לראש העיר [email protected]
מרינה רחמימוב חברת מועצה [email protected]
מאיר דהן חבר מועצה  
עדי שטרנברג סגן ומ"מ ראש העיר [email protected]
עדי שושני חברת מועצה [email protected]
צבי אבישר חבר מועצה [email protected]
אבי רוטמן סגן ראש העיר [email protected]
אורי שגיא חבר מועצה [email protected]
עפרה רוסמן חבר מועצה [email protected]
איתי צורף חבר מועצה [email protected]