תפיסת החינוך וההשכלה בקריית מוצקין נשענ​ת על העקרונות והיעדים הבאים: 

  • הבטחת חינוך איכותי לתלמידי העיר תוך שילוב  מיטבי בין הוראה, למידה ודרך ארץ – חינוך לערכים, זהות יהודית ומעורבות בתחומי חברה קהילה מדינה ועם. 
  • שימת לב מיוחדת לתלמיד החלש והתת-משיג, בבחינת "כל תלמיד נחשב", והבטחת מענה הולם לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ולתלמידים בעלי הישגים מצוינים. 
  • שילוב ידיים בין מערכות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות לעידוד מעורבות התלמידים בחברת הילדים, הנוער והמבוגרים. 
  • שיפור מתמיד של הישגים לימודיים וצמצום פערים. 
  • הבטחת סביבת למידה איכותית ועדכנית תוך מעורבות של הרשות ומשרד החינוך בקידום מוסדות החינוך בעיר. 
  • כיבוד וקידום מעמד עובדי ההוראה ועבודה משולבת עם משרדי הממשלה, אירגוני מורים ועם ההורים.​​​

להורדת קובץ התאמות הנגשה טכנולוגית חוברת הסבר לביצוע הליך הנגשה פרטנית, מידע להורים (עברית) - לחצו כאן

להורדת חוברת "הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה" שהופקה ע"י משרד החינוך - לחצו כאן

לצפייה בטפסים נוספים להורדה יש לגלול לתחתית העמוד

 

 

טפסים נוספים:

קריטריונים של ההנגשה הפרטנית

להורדת חוברות מידע הנגשה פרטנית להורה ולתלמיד - לחצו כאן

טופס 1 בקשת הורים להנגשה - עברית/ערבית

טופס 4 - החתמת הורים - עברית/ערבית

טופס 5 - טופס הצהרת הרשות/בעלות

דוח דוח ביצוע וריכוז חשבוניות להנגשה טכנולוגית(5 א' ו-5 ב')

טופס 8 - הודעת המסגרת החינוכית לרשות המקומית/בעלות על דחיית בקשה להתאמות נגישות פרטניות

טופס 9 - טופס ערר להחלטת הרשות המקומית/בעלות על התאמות נגישות פרטנית

טופס 11 - בקשה לאישור התאמות הנגשה פרטניות מסוג מערכות הגברה ושידור ישיר לתלמידים עם מוגבלות בשמיעה

טופס 12 - עדכון אודות מעבר לרשות/בעלות אחרת אודות תלמיד שקיבל במסגרת ההנגשה הפרטנית ציוד הנגשה מסוג טכנולוגיה וריהוט

טופס 13 - טופס בקשה לאישור מימון של מפגש יעוץ מספקים עבור הנגשה טכנולוגית מסוג התאמת זרועות

טופס 15 - טופס המלצה להתאמות הנגשה פיזית עבור תלמיד עם מוגבלות בראייה

טופס 16 - טופס החזרת ציוד שניתן בהשאלה במסגרת הנגשה פרטנית למתי"א

טופס 17 - הזמנת ואישור הנגשת תרגום לשפת הסימנים/תמלול עבור הורה עם מוגבלות בשמיעהנוהל בקשה

מידע להורים תשפג

טפסים הקשורים להנגשת טיולים ופעילות פנים וחוץ מוסדית

דוח דוח ביצוע וריכוז חשבוניות להנגשה טכנולוגית(5 א' ו-5 ב')

טופס 7 א-1 בקשה לאישור התאמות נגישות פרטנית מסוג טיולים ופעילות פנים וחוץ מוסדית

טופס 7 א-2 בקשה לאישור התאמות נגישות פרטנית מסוג טיולים ופעילות פנים וחוץ מוסדית

טופס 7 ב- בקשת אישור נגישון