מגדל המים היה הפרויקט הגדול הראשון אליו נדרשו פרנסי השכונה. אספקת מים למתיישבים לצרכי מחיה ובנין, הייתה תנאי הכרחי. כך, עוד בטרם התגוררו בשכונה מנין משפחות, עמד מגדל המים לתפארת ולשרות התושבים.
חשיבותו של מגדל המים, מוצאת גם ביטוי בהנצחתו בסמל השכונה החדשה ועד ימינו אלה.
בחללים שנבנו למרגלותיו שכנו לימים משרדי השכונה והועד, כאן החלה את פעולתה תנועת המכבי, מוסדות רווחה כגון מועדון לחיילים מצאו גם הם את מקומם במגדל. מאוחר יותר משנבנה בסמיכות אולם גדול (היום אולם ספורט של ביה"ס אלונים), שימש האולם כמועדון שק"ם, בית קול-נוע זמני, אולם חתונות ואירועים וכד'.
במלחמת העצמאות נוצל גובהו של המגדל, על גגו הוצבה עמדת איתות בשפת ה"מורס", שהיוותה את אחד מאמצעי הקשר החשובים בין חיפה לישובי המפרץ והגליל המערבי.

פרוטוקול הנהלה מיום 20.03.35 – (בונים מגדל מים)

צ'רניבסקי: במגדל המים חדר הברזים גמור העבודה נמשכת ביציקת קירות הברכה. לפי מהלך העבודה אפשר לשפוט שיהיה כולו גמור חודש וחצי בערך. עבודת הקבלן משביעה רצון. יצטרכו לשים לב לטיח של הברכה כי בזה תלוי בהרבה חדירת המים לברכה.

פרוטוקול הנהלה מיום 01.05.35 – (מה עם הטיח.?)

הוקרא המכתב של ד"ר ברגר בו הוא מציע לטיח את הברכה לפי שיטת "טורקרט" כאמצעי בדוק ומנוסה נגד חדירת מים. מחיר העבודה הזה יהיה יותר ביוקר. במקום 160 למטר מרובע של התקציב בעד טיח רגיל, לפי "טורקרט" ל 300 לא"י.
החלטה : על מר צרבינסקי המהנדס לברר את טיב ה"טורקרט" עד כמה שיש לו יתרון לגבי הטיח הרגיל ולמסור את חוות דעתו בימים הקרובים לוועד.

פרוטוקול הנהלה מיום 11.09.35 (איך עולים למעלה?)

הצעות לחדר המדרגות של המגדל.
קואואפרטיב עמל מציע בכתב לסדר את המדרגות של ברזל בגובה של 20 מ' עם סולם ברזל במחיר כללי 85 לא"י ועבור דלת ברזל 5.5 לא"י סה"כ 90.5 לא"י.

פרוטוקול הנהלה מיום 18.09.35 (מנצלים חללים ריקים)

ג. משרדים במגדל המים. מחליטים לבנות את שתי הקומות שמתחת לברכה, קומת הקרקע בתור אולם גדול מיועד לאספות וכו' והקומה שעל גביה למשרד הועד.

פרוטוקול הנהלה מיום 19.05.36 (שומרים על המגדל – מי גונב את הצנורות?)

לעשות גדר של ברזל עם חוטים דוקרים מסביב למגדל המים באופן כזה שהכביש ישאר בפנים ומקציבים למטרה זו סכום שלא יעלה על 7 לא"י יחד עם השער".
כל הצנורות הנמצאים מתחת לברכה יש לקשור אותם בצורה כזאת שאי אפשר יהיה לגנבם.

פרוטוקול הנהלה מיום 25.06.36 (בונים משרדים לוועד)

ההנהלה מחליטה באופן פרינציפיוני לגשת לבנין המשרדים שמתחת למגדל המים. ההתקשרות עם קבלן צריכה להיעשות בתנאי מפורש שהועד ישקיע במזומן לא יותר מאשר 200 לא"י ושהבנין כולו ב-2 הקומות לא יעלה על 300 לא"י.

עד כאן סיפור בניתו של מגדל המים, המבנה הראשון שנבנה מאז ומעולם בקרית מוצקין. חומר נוסף על תפקודיו השונים של המבנה בכתבות נוספות המפורסמות באתר. (סמל העיר, מועדון החייל, בית המועצה, מכבי, מלחמת העצמאות ועוד).