מנהל היחידה: שמעון בוירסקי

כתובת: שדרות דוד בן גוריון 80, קריית מוצקין (קומה 2)

תחומי אחריות

 • תכנון והקמה של מערכות התשתית בעיר כגון: ניקוז, כבישים, מדרכות ותאורה.
 • תכנון וביצוע התכנון הנופי בעיר הן לאורך הצירים והכבישים בעיר וכן בבנייה הציבורית והשטחים הפתוחים בעיר.
 • מתן מידע בנושא תשתיות קיימות ומתוכננות בעיר.
 • פיקוח על ביצוע עבודות התשתית הציבורית בעיר (דרכים, ניקוז, תאורה) וכן על התשתית בבנייה פרטית.
 • פיקוח על ביצוע עבודות התשתית הציבורית של הגופים החיצוניים כגון: "בזק", "הוט", חברת החשמל וכדומה.
 • פיקוח על ביצוע המדרכות ומפרצי החניה בחזיתות הבניינים לפני קבלת טופס איכלום לבניינים חדשים.
 • ניהול ופיקוח על עבודות שיקום מדרכות וכבישים בעיר.
 • טיפול בפניות האזרחים, המוקד העירוני וכן תלונות הציבור בכל נושא התשתית בעיר.
 • סימוני צבע בהתאם להחלטות ועדת התנועה.
 • אחזקת סימוני כבישים כולל ניתוב ותמרור.

בקשה לפטור מארנונה עקב שיפוצים

 • בקשה לפטור מארנונה עקב שיפוץ נכס דירה/בית עסק יש להגיש בכתב לאגף ההנדסה בטרם החל השיפוץ ואו מיד עם תחילת השיפוץ בלבד.
 • בקשה זו תובא לוועדה לשם קבלת החלטה למתן או אי מתן פטור.
 •  
 • כל בקשה שתוגש בדיעבד כלומר לאחר שהשיפוץ הסתיים צפוייה להדחות על סף.
 • טופס כבקשה להנחה בתקופת שיפוצים. להורדה לחצו כאן