מנהל:הנדסה

יחידה ארגונית:תשתיות ופיתות

מנהל היחידה:שמעון בוירסקי

כתובת:שדרות דוד בן גוריון 80, קריית מוצקין (קומה 2)

תחומי אחריות

  • תכנון והקמה של מערכות התשתית בעיר כגון: ניקוז, כבישים, מדרכות ותאורה.
  • תכנון וביצוע התכנון הנופי בעיר הן לאורך הצירים והכבישים בעיר וכן בבנייה הציבורית והשטחים הפתוחים בעיר.
  • מתן מידע בנושא תשתיות קיימות ומתוכננות בעיר.
  • פיקוח על ביצוע עבודות התשתית הציבורית בעיר (דרכים, ניקוז, תאורה) וכן על התשתית בבנייה פרטית.
  • פיקוח על ביצוע עבודות התשתית הציבורית של הגופים החיצוניים כגון: "בזק", "הוט", חברת החשמל וכדומה.
  • פיקוח על ביצוע המדרכות ומפרצי החניה בחזיתות הבניינים לפני קבלת טופס איכלום לבניינים חדשים.
  • ניהול ופיקוח על עבודות שיקום מדרכות וכבישים בעיר.
  • טיפול בפניות האזרחים, המוקד העירוני וכן תלונות הציבור בכל נושא התשתית בעיר.
  • סימוני צבע בהתאם להחלטות ועדת התנועה.
  • אחזקת סימוני כבישים כולל ניתוב ותמרור.

בקשה לפטור מארנונה עקב שיפוצים

בקשה לפטור מארנונה עקב שיפוץ נכס דירה/בית עסק יש להגיש בכתב לאגף ההנדסה בטרם החל השיפוץ ואו מיד עם תחילת השיפוץ בלבד.

בקשה זו תובא לוועדה לשם קבלת החלטה למתן או אי מתן פטור.

כל בקשה שתוגש בדיעבד כלומר לאחר שהשיפוץ הסתיים צפוייה להדחות על סף.

טופס כבקשה להנחה בתקופת שיפוצים. להורדה לחצו

טופס עבור הנחה בתשלום ארנונה עקב שיפוצים בנכס .pdf