מנהל: כספים

יחידה ארגונית: תקציבים ותב"ר

כתובת: שדרות דוד בן גוריון 80, קריית מוצקין (קומת קרקע)