חלק מההווי המקומי בראשית ימי השכונה, התהווה מסביב לפינות האור הציבוריות הבודדות שלאורן התכנסו ראשוני השכונה בערבים. לנוח מעמל היום, להתרווח בחברותה, להחליף דעות ורכילות, להאזין לרדיו ולהנפש במשבי הרוח הקלים שהגיעו מן הים.

לאור המצוקה הכלכלית, היה זה לבעלי המזנונים, הקיוסקים או בתי הקפה, מקור פרנסה לא מבוטל.

20.03.35 - מזנון.

 להרשות ליעקב בריל להקים על מגרשו מזנון "תנובה" באופן זמני, בצריף העשוי מעץ, בתנאי שייתן התחייבות להוריד הצריף עם גמר הבנין של הבית, את הצריף יוכל להקים רק אחרי שיתחיל בבנין היסוד של הבית הקבוע.

25.06.36- קיוסק למר פרילוצקי

 בקשת מר פרילוצקי – "ההנהלה אינה מתנגדת שיסדר קיוסק בצריף שלנו העומד ע"י הכביש חיפה – עכו, בתנאי שכל האחריות לכך תיפול על החוכר, היינו השגת רשיון מאת ועדת הבריאות וכו', עליו יהיה לצבוע את הצריף ולשלם שכ"ד 0.750 לא"י לחודש. לחכות בהוצאה לפועל של הדבר הזה לא פחות מ7 ימים. אם במשך הזמן יבוא בבקשה כזאת חבר הקריה, לתת להאחרון את זכות הבכורה".

ב08.07.36 "על ההנהלה לדאוג שהצריף שע"י הכביש משיסודר בו קיוסק, יוכל גם להבא לשמש מקום חפשי בשביל הנוסעים שיוכלו להמתין שם. גם בזמנים שיהיה סגור".

ב16.07.36 מר פרילוצקי מרחיב את עסקיו ומבקש ומקבל זיכיון גם לקיוסק בצריף תחנת הרכבת, באותם תנאים.

ב08.07.36 המועצה להנהלה "יש התמרמרות גדולה בקרב קהל הנוסעים על זה שהשכירו את הצריפים לאנשים פרטיים. ההנהלה נדרשת לחסל את הדבר הזה".

 04.03.37 שאנז אליזה ... קיוסקים בשדרה !

 החלטת הנהלה : "הקיוסקים בשדרה יבנו ע"ש ועד הקריה וכל ההוצאות של בנין הקיוסקים ואחרות תהיינה על חשבון החוכרים שיקימו אותם בעצמם. תמורת ההשקעה הכספית שהחוכר ישקיע בהקמת הקיוסק תנתן לו הזכות להשתמש בקיוסק במשך 7 שנים ללא תשלום דמי חכירה. כעבור 7 שנים עובר הקיוסק לרשותה המוחלטת והיחידה של הנהלת הקריה. אולם אם בזמן ההוא תמצא ההנהלה לנכון להחכיר את הקיוסקים, הרי זכות קדימה תנתן לחוכרים הקודמים".

14.02.38 קיוסק למר נדל

 להתקשר עם מר נדל בחוזה אודות קיוסק בשדרות ע"י כביש עכו חיפה. התנאים הם : הקיוסק יבנה מר נדל אבל יהיה רכושה של הקריה. הקיוסק יוחכר לו ל6 שנים".

10.08.38 נא לשמור על השקט!

 לענות למר קורנבלום שלא נתנגד שיחזיק את בית הקפה פתוח גם לאחר השעה 8 בתנאי שהמנגינות והריקודים יפסקו בשעה 11 ומשעה זו להקטין גם את האורות.

16.08.39 פרנסה למעפילים

 "הובא לדיון מכתב של זוג מעפילים מיכאל ושושנה גרמיש לקבל זכיון לקיוסק סמוך לכביש חיפה עכו, אשר הם מוכנים להקים בכספם הם". מחליטים להענות בחיוב ובתנאים הרגילים, דמי שכירות, שמירת שבת וכו'.

 01.11.39  קיוסק ו...גנן

 "על מר בראון להשגיח שלא יתקלקלו העצים והגדר בקשר לבניית הקיוסק".

10.01.40  אין פרסום חינם

 לפי בקשתו של בעל הקיוסק גרמיש (?) להוריד את השלטים והלוחות התלויים על העמוד במבוא לקיוסק. בענין שם מתאים לקיוסק, אין הועד רוצה לחוות דעתו בענין נתינת השם, אולם אין לתת שום שם הקשור בשם מוצקין.

18.03.40  בית קפה רכטשפנר

 לבקשת רכטשפנר להקים קפה במרכז המסחרי. "למנות ועדה מיוחדת".

לבקשת ציקנטוב להרשות לו קפה בביתו. "אין השעה מתאימה לפניה לקק"ל בדבר בתי קפה כל עוד השאלה של החנויות לא נפתרה".

23.12.40  קיוסק הרכבת

 "בהתחשב עם הנסיבות המיוחדות להחכיר את הצריף שע"י הרכבת למשך שנה אחת לגב' הדסה הרצברג. בין יתר התנאים ששום מסחר לא יתקיים בשבת ומועדי ישראל. אין האגודה אחראית להשגת רשיון לשם סידור קנטינה צבאית. אסור לשוכרת להקנות את הזכות לאחר".

27.08.41   קיוסק מ.. בטון

 "מכתב מאת פולקס לאפשר לו להקים קיוסק בחורשה שע"י פסי הרכבת. מוכן להשקיע כ 70-80 לא"י. הקיוסק יעשה מלבנים או בטון". מחליטים "לפנות לקק"ל שיאשר הבקשה. אם ויס דוב מוכן להעמיד קיוסק מלבנים או מבטון, יש לו דין קדימה. אחרת יקבל את הזכות, פולקס".

09.04.42  שולחן עץ קבוע ב...שדרה

 בקשת הוכמן "להרשות לו העמדת שולחן עץ בשדרות השופטים מול ביהכ"נ באופן קבוע, מבלי שיצטרך להעביר אותו בכל ערב הביתה". גרושקביץ : "דבר כזה טעון אישור הקק"ל ואי אפשר לאשר דבר כזה". מחליטים "עליו לפנות בעצמו לקק"ל לשם קבלת רשיון להעמדת שולחן קבוע. עד שלא יקבל רשיון עליו לפנות את המקום".

26.10.42  קיוסק בלי רישיון

 "נתקבל מכתב מלאה בחר לאשר את הקיוסק שהקימה, או לתת לה מקום במגרש ציבורי להקמת קיוסק". גרושקביץ : "זה כבר המקרה השני של הקמת קיוסק בלי רשות, שורר הפקרות ועלינו להגיב על זה".

זזובסקי : "עלינו לדאוג רק לבעלי הבתים. על המקרה הזה אסור לעבור בשתיקה".

סגל : "היא לא שאלה אותנו וגם לא תשאל. העמידה על מגרש פרטי ואין לנו אפשרות למחות. אין להתערב בזה. בענין הפרנסה אין הפרש בין חבר ללא חבר". מחליטים "להשאיר את המכתב בלי תשובה".

 24.02.43 פיצויי על נזקי מלחמה

 בתשובה לבקשת גרמיש ודוקס "אם נקבל פיצויים מהממשלה תמורת הנזקים (שהיו בקיוסק) עקב ההפצצה, נמציא להם את הכסף בניכוי ההוצאות אם תהיינה כאלה".

15.02.45 קיוסק בחורשה

 "לאשר למר הרצברג יהושע זיכיון לבנית קיוסק בחורשה". ביום 21.10.45 "שכ"ד עבור הצריף 3.5 לא"י לחודש. החכירה ל-15 שנה. אחרי הזמן הזה הקיוסק עובר לרשות האגודה. להרצברג תישאר זכות בכירה לגבי האחרים שיציעו אותם תנאים ותשלומים. הקיוסק נבנה ע"י הרצברג מכספו הוא ומחומרים שיקבל עליהם הסכמתנו בכתב. מתחייב על שמירת שבתות וחגי ישראל וגם על תשלום כל המסים לקק"ל וגם עבור מים".

21.10.45 פביליון (דוכן) קפה דוקס

 מכתבו של דוקס "מבקש הזכויות הנובעות מהחוזה שלנו עם השותפים גרמיש את דוקס על חכירת הפבליון ע"י כביש עכו (היום מוצארט (מ)) וגם רשיון להעמיד בנין של 4 מ' רוחב לאורך הפבליון". גרושקביץ : "כל הענין עם החוזה טעון בירור היות ואנו עשינו חוזה עם קק"ל רק ל3 שנים. חוץ מזה החוכר לא עומד בהתחייבות לשמירת שבת וחגי ישראל". מחליטים לא לעשות שום צעד מבלי התייעצות עם עו"ד.

03.04.46 קיוסקים בתחנות – לחיילים ופליטים

 דיון באישור קיוסקים בתחנות ההמתנה. מחליטים "דין קדימה לחיילים משוחררים ולפליטים". ביום 12.05.46 הועדה ממליצה לתת קיוסק "למר יהושע הנדל, קרוב של יעקב בראון שגר בק. מוצקין והתגייס מהקריה".

פרחי : "מתנגד משום שלא בטוח שהקיוסק באמת יימסר להנדל, אלא לבראון המופיע בשמו. צריך לקבל מאגוד החיילים המשוחררים הצעות של חייל משוחרר".

סגל : "בין ההצעות שהתקבלו, היתה רק הצעת הנדל שהנו חייל. בהתאם להחלטה לדין קדימה לחיילים משוחררים, המלצנו עליו. כידוע עומדים כל החיילים היהודים להשתחרר בעוד חודשיים והוא משתחרר בעוד חודש".

גולדברג : "לפנות לאגוד חיילים משוחררים שישלחו מועמד מק. מוצקין. אולי יש איזה אינווליד שחשוב לעזור לו. יכול להיות שבראון מעונין בקיוסק לעצמו. איני מכיר אדם מהקריה בשם הנדל".

קצנלן : "המועצה אינה צריכה המלצת האיגוד, בזמן שמכירה את החייל. האיגוד המליץ על השוטרת לוין. מכאן שאין לו מועמדים אחרים".

זזובסקי : "אם הועדה החליטה, יש לכבד החלטתה".

דוארמן : "מציע החלטת פשרה שמר הנדל יביא בעצמו המלצה מהאגוד".

גרושקביץ : "מצטער על הויכוח מסביב לחייל הנמצא במדים. אם מכבדים אותו, אין צורך בהמלצות. כשבא חייל משוחרר שלא הכרנו ובקש חנות לפרפומריה, בקשנו המלצה מהאגוד, אולם את הנדל אנו מכירים ואין צורך בכך".

לאחר הצבעה וברוב של 7 מול 3, הוחלט "למסור את הקיוסק להנדל ורצוי שיביא המלצה מאגוד החיילים".

ביום 19.05.46 לבקוביץ בשם הנדל : "הקיוסק הינו עבורו וכל החששות אין להם יסוד".

לאחר מכן מתנהל דיון בשאלה "על חשבון מי ייעשו חלון ודלת הקיוסק", הנדל או המועצה. אין החלטה.

משקאות חריפים ורוכלי דגים

 ביום 14.01.47 גרושקביץ : "פנתה הגב' ליברמן בעלת מכולת ברחוב הרב קוק 15 ובקשה רשיון למשקאות חריפים. מר זגגי שכנה הגיש התנגדות".

לבקוביץ : "אסור להפלות בין משלם מיסים למשנהו. אילו לא היה תקדים לא הייתי מתנגד. מכיוון שלרוטר נתנו אסור לעכב הרשיון לליברמן. בדרך כלל אני מציע להגביל את מספר הרשיונות למשקאות".

גולדברג : "במוצקין לא הגבילו אף פעם את חופש המסחר. לאשר את הבקשה כמו כל בקשה אחרת".

זכס : "אין להתחשב עם התנגדויות של מתחרים".

סגל : "יש להתחשב בהתנגדות כי הפדיון ממשקאות חריפים נמוך מאד. אם עשינו טעות עם רוטר לא צריך להוסיף טעות על טעות. באופן מיוחד יש להתחשב עם זגגי שנתן שני בנים לצבא ואחד מהם נפל".

זסלבסקי : "במקרה זה אין שאלה של פרנסה, זה ענין של פרינציפ. אין לקבל את ההתנגדות".

זזובסקי : "זגגי מוציא את לחמו בקושי רב. שניהם אנשים חולים. ליברמן מצבו טוב, לכן יש להתחשב בהתנגדות".

לאחר הצבעה מחליטים ברב קולות לאשר את מתן הרשיון.  

בהמשך הישיבה גרושקביץ : "פנה אלינו רוט מקרית חיים רוכל בדגים, ביקש רשיון למכור דגים. אנו לא הרשינו והוא בכל זאת מכר. עשינו לו משפט והוא ממשיך בעבירה". מחליטים "להתרות בו לא להמשיך במכירה ולאחוז באמצעים חוקיים".

בהמשך "מר גולנד בעל חנות גלנטריה מבקש לוותר על מס עסקים. מצבו קשה, אשתו חולה והחנות סגורה יותר מאשר פתוחה". מחליטים "לוותר על מס עסקים".

ביום 03.03.47 גרושקביץ : "בקשר לליברמן עיכבתי את הדבר, מכיוון שזגגי ערער. הגיע מכתב מארגון הסוחרים בחיפה הממליץ על בקשתו של זגגי שלא לאשר".

שפינקו : "הזוג זגגי הם אנשים חולים ואסור לגזול מהם פרנסתם. מבקש לחשוב היטב לפני שמקבלים החלטה".

גרושקביץ : "היתה החלטה ואני מבקש לבקר את ההחלטה". סגל : "מציע לקבל החלטה בהצבעה חשאית".

בהצבעה "4 פתקאות לתת רשיון לליברמן, 2 נגד, 2 ריקים".

מרחיבים

 ביום 06.02.47 קיוסק "פבליון מוצקין". לאור מתן אישור ההרחבה ע"י עירית חיפה, מחליטים "לברר את מצב הרשיון הנ"ל להרחבה ולהודיע לעיריה שאין אנו אחראים במקרה של בניה אי חוקית".

מסעדה !!!

 ביום 08.10.47 "הרצברג מציע לבנות על חשבונו מסעדה ע"י הפסים" החלטה "מקבלים את ההצעה בתנאי שהבנין יבנה לפי התכנית והתנאים שיתקבלו ע"י הועדה הטכנית ואשור המועצה".

חנות תנובה זילברמן

 יום 14.01.48 הוגשו שתי בקשות. 1. מאת לאה גינזבורג לפתיחת חנות לתוצרת תנובה בבית זילברמן ברחוב דבורה. 2. מאת מר לנדאו לפתיחת נקניקיה באותו בית". החלטה "לאשר בתנאי כי ישלמו 25 לא"י לועדת המצב".

קרח גולדשטיין

 ביום 17.04.48 "בקשת גולדשטיין למכירת קרח". "אושר בתנאי כי יכניס ערבון לשמור על המחיר".

קיוסק מנליק ?

 ביום 17.04.48 "בקשת מנליק למקום לקיוסק". הוחלט "להציע לעשות עגלה ולמכור ברוכלות, בתנאי כי לא יעמוד במקום מסוים ובעיקר לא ליד חנויות".

קיוסק לוין

 ביום 09.05.48 החלטה "להחכיר לגב' לוין חלקה מתאימה במגרש מול מגרש המשחקים לשם הקמת קיוסק. תכנית הקיוסק תאושר תחילה ע"י המועצה". ביום 23.05.48 "קראו את מכתבה של אלמנת נח לוין, היא מבקשת המלצה על קביעת מקום בשביל קיוסק לשם פרנסה". החלטה "לתת מכתב המלצה לקק"ל". ביום 11.07.48 "אסתר לוין הגישה תכנית בניה לקיוסק בשד' השופטים מול הקיוסק של הוכמן. עלינו להחליט על התנאים". החלטה "מאשרים. בתנאי שתבנה תחנה לאנשים".

בית קפה קיוסק דוכס – סיבוב נוסף

 ביום 25.07.48 בענין הקיוסק של דוכס פביליון מוצקין, חלפון : "מהחוזה מתברר שהקיוסק הוחכר ל15 שנה ותקופת ההחכרה נגמרת ב1954, אז הבנין עובר לרשות האגודה ללא שום פיצוי לשוכר. החוכר צריך במשך תקופת ההחכרה לשלם 1 לא"י לחודש. לפני כמה שנים הוסיף על הבנין. הועד קיבל ממנו תרומה 100 לא"י לבנין במקווה. עכשיו מתברר שהחוכר לא שילם דמי חכירה כמה שנים ויש צורך במו"מ לשם קיום תנאי החוזה וקבלת הסכומים המגיעים".

לוטרשטיין : "יש מקום לדרוש 10 לא"י לחודש כי התנאים בחוזה לא קוימו על ידו". החלטה "להקים ועדה לענין".

 ביום 17.08.48 ווהל : "נפגשנו עם דוקס, הוא דרש חוזה ל49 שנה כמו החוזה שלנו עם הקק"ל. אמרנו שאי אפשר להאריך עכשיו את החוזה שתוקפו פג בעוד 6 שנים. ביקש להבטיח לו עדיפות כלפי חוכר חדש ואפשרות למסור את החכירה לאיש אחר כשיהיה לו צורך בזה. אמרנו שנסכים בתנאי שהחוכר החדש יאושר ע"י האגודה".

החלטה "זמן החכירה 6 שנים. 3 שנים ראשונות 6 לא"י לחודש, אחרי 3 שנים יקבע גובה התשלום ע"פ המצב".

בית מסעדה הרצברג

 ביום 31.03.49 "הצעת הרצברג לבנין בית מסעדה ע"י מסילת הרכבת, בתור רכוש האגודה והוא יהיה החוכר". מאושר.

ביום 11.08.49 "להודיע להרצברג, את העובדים בבנין לקבל מלשכת עבודה קרית מוצקין".

קיוסק לוין – סוף דבר

 ביום 11.09.49 החלטה "בהתחשב שגב' לוין בנתה על חשבונה קיוסק, מתחייבת המועצה לאפשר לה להשתמש בקיוסק לשם מכירת משקאות קלים, סיגריות, ממתקים, גלידה וכד', ל15 שנה בלי תשלום שכירות. בתנאי, כי לא תעבור על החוק, תחזיק את הקיוסק סגור בשבתות ומועדי ישראל אחרים לפי הוראות הממשלה. לא תהיה רשאית להשכיר את הקיוסק בלי אשור, תשמור על שלמות וניקיון הקיוסק וסביבתו וכל תיקון יהיה על חשבונה. עליה לשלם מיסים מים וחשמל. במקרה של חיסול המועצה, תחייב החלטה זו כל גוף שיבוא במקומה".

 המשך יבוא..