פרוטוקול ועדת התמיכות

פרוטוקול תמיכות תבחינים לשנת 2023, להורדת הקובץ לחצו על הקישור: פרוטוקול תמיכות 2023

 

מידע רלוונטי:

​הודעה בדבר הגשת בקשת תמיכות 2023, להורדת הקובץ לחצו כאן

 

טפסים להגשת הבקשה:

להורדת הקובץ לחצו על הקישור:קישור לטופס לבקשת תמיכה
להורדת הקובץ לחצו על הקישור:טופס תיוג.pdf
להורדת הקובץ לחצו על הקישור​:קישור לטופס הסכמה לעיון בחשבון הבנק