פרוטוקול ועדת התמיכות

פרוטוקול תמיכות תבחינים לשנת 2022, להורדת הקובץ לחצו על הקישור: פרוטוקול תמיכות תבחינים לשנת 2022.pdf

מידע רלוונטי:

​הודעה בדבר הגשת בקשת תמיכות 2022, להורדת הקובץ לחצו על הקישור: בקשה לתמיכה 2022.pdf
טופס תקציר תבחינים למתן תמיכות, להורדת הקובץ לחצו על הקישור: קישור לתקציר התבחינים למתן תמיכות.pdf

טפסים להגשת הבקשה:

להורדת הקובץ לחצו על הקישור:קישור לטופס לבקשת תמיכה
להורדת הקובץ לחצו על הקישור:טופס תיוג.pdf
להורדת הקובץ לחצו על הקישור​:קישור לטופס הסכמה לעיון בחשבון הבנק