מנהל:הנדסה

יחידה ארגונית:רישוי וארנונה

מנהל היחידה:פרומה קורון

כתובת:שדרות דוד בן גוריון 80, קריית מוצקין (קומה 2)

תחומי אחריות

  • מתן הנחיות לאדריכלים, קבלנים ואזרחים לעניין בקשות להיתרי בנייה עבור בניינים חדשים, תוספות בנייה ושימושים חורגים, הדרכתם תוך שימת דגש להיבטים עירוניים.
  • בדיקת הבקשות להיתרי בנייה המתקבלות מהוועדה לבניין ערים ובדיקתן, תוך התאמה לדרישות אגף שפ"ע ומחלקת התברואה.
  • חישוב שטחי בניה לצורך תשלומי היטלי פיתוח.
  • .חישוב שטחי ארנונה עבור בניינים חדשים ותוספות בנייה.
  • טיפול בבקשות תושבים לפטור בארנונה עקב שיפוצים ותיקונים.
  • ריכוז תוכניות בניין עיר וליווי תוכניות המוגשות על ידי גורמי חוץ.

בקשה לפטור מארנונה עקב שיפוצים

בקשה לפטור מארנונה עקב שיפוץ נכס דירה/בית עסק יש להגיש בכתב לאגף ההנדסה בטרם החל השיפוץ ואו מיד עם תחילת השיפוץ בלבד.

בקשה זו תובא לוועדה לשם קבלת החלטה למתן או אי מתן פטור.

כל בקשה שתוגש בדיעבד כלומר לאחר שהשיפוץ הסתיים צפוייה להדחות על סף.

טופס כבקשה להנחה בתקופת שיפוצים. להורדה לחצו

טופס עבור הנחה בתשלום ארנונה עקב שיפוצים בנכס .pdf