רחוב "בעל שם" – קליבנוב יעקב

הרחוב על שמו של יעקב קליבנוב מצוי כיום במרכז העיר וקרוי על שמו עקב פעילותו הרבה לייסוד הקריה. על האיש ופועלו, להלן.

יעקב קליבנוב נולד בשנת 1887 בעיירה חולופיץ שבפלך מינסק ברוסיה הלבנה. כילד צעיר למד בחדר ומשם המשיך בלימודיו בבית הספר התיכון בעיירה רומני שבאוקראינה. את לימודיו השלים באוניברסיטת פטרסבורג, שם הוסמך למשפטים בשנת 1912.

בין השנים 101905 היה מראשוני אגודת הנוער הציוני "התחייה" ופעיל באגודת "חובבי שפת העבר".
בין השנים 201907 היה עורך העיתון היהודי בשפה הרוסית "ראזוסט" ועבד כעורך דין.
בין השנים 171913 כיהן כמזכיר ההסתדרות הציונית ברוסיה ומתוקף תפקידו השתתף כציר בקונגרסים הציוניים החל מהקונגרס ה-11 ב 1913.

לארץ ישראל עלה בשנת 1921. עם הגעתו החל בעבודתו הציבורית והיה לחבר פעיל ומרכזי בועד קהילת חיפה.
בתוך כך היה לחבר בהנהלת "ארגון המעמד הבינוני בחיפה", וממייסדי קרית מוצקין.

את פעילותו הפוליטית עשה במסגרת מפלגת "הציונים הכלליים", מטעמה נבחר לכהן כחבר כנסת הראשונה, השנייה והשלישית. בשתי הכנסות הראשונות היה חבר בוועדת חוקה חוק ומשפט.
נפטר בשנת 1966.

אזרח הכבוד הראשון של קרית מוצקין

מישיבת המועצה המקומית קרית מוצקין שנערכה ביום 09.06.46.
גרושקביץ יו"ר המועצה : "מבקש מהמועצה לאשר הצעת ההנהלה, להעניק לעו"ד מר יעקב קליבנוב יוזם הקריה, את התואר "אזרח כבוד ראשון של קרית מוצקין".
הודות למאמציו, נתנה הקרן הקיימת לישראל אדמה לייסד שכונה עממית לארגון המעמד הבינוני. הוא היה היוזם של הקריה ופעיל מאוד בזמן הראשון. עד היום עוזר לקריה ולהתפתחותה.
נצטרך להזמין תעודה שיהיה בה גם סמל המועצה, ולמסרה לו בטכס מיוחד בזמן הקרוב".

ד"ר דוארמן : "מדוע דווקא עכשיו נבחר הזמן להענקת התואר החשוב הזה? ומה יחסו של קליבנוב שהוא נשיא ארגון המעמד הבינוני אלינו?".
גולדברג : "שמח על ההצעה, מר קליבנוב הוא ציוני פרוגרסיבי, המבין את כל השדרות וזהו מעשה יפה. כדאי לקשרו עם איזה מאורע".
זכס : "מציע לקשור את הדבר עם מלאת 13 שנה לתחילת הטיפול ביסוד הקריה".

לאחר הסברה נוספת על יחסו החיובי של מר קליבנוב למוסדותינו וזכויותיו, הוחלט פה אחד להעניק לו את תואר הכבוד הנ"ל".