ביום 01.06.50 דיון בתקציב, גרושקביץ : "גמ"ח מוצקין פנו בבקשה כי ניתן להם ערבות 250 ל"י עבור הלוואות שהם נותנים לאנשים הזקוקים להלוואה ואין להם ערבים מספיקים. ההלוואה המקסימאלית היא 50 ל"י".
זקס : "באם אין להם ערבים, הם יכולים לקבל משכון כפי שנהוג בחיפה ובמקומות אחרים. בכלל, עם כל הכבוד לעסקנים ולעסקניות , האם הגישו לנו אי פעם מאזן?".
זסלבסקי : "אם ניתן להם ערבות הרי יתנו לכל אחד כסף. צריך שהמועצה תאשר קודם".
גרושקביץ : "אני מציע לתת את הערבות הדרושה, איני רואה בכך כל סיכון. כמובן שהערבות תהיה רק עבור הלווים שאנו נמליץ עליהם. אני מסכים כי נדרוש מהם מאזן".
זקס : "מציע כי קודם נדרוש מאזן ואחר כך נאשר את הערבות". בהצבעה 6 נגד 1 הצעת גרושקביץ מתקבלת.