מכתב מספר 11824
(מכתב מוועד ארגון המעמד הבינוני לקרן הקימת לישראל מיום 24.07.1934)

בתשובה למכתבכם מיום 20 לח.ז. הרינו להודיעכם, כי נכון הוא הדבר שאנו מנהלים מו"מ עם חברת "של" לסלילת הכבישים בשכונתנו. אם העבודה תמסר לה, יותנה תנאי מפורש בחוזה שבכל העבודות הכבישים היא תעסיק עבודה עברית בת 100% והחברה הנ"ל מסכימה לעקרון זה.

בדרך כלל לא עלה אף בדעת אחד מאתנו לותר כמלוא נימא על טהרת העבודה העברית. העקרון הזה ישומר אצלינו בהקפדה מרובה בכל עבודות השכונה.

הנידון – חגיגה של הקמת שכונת מוצקין.
(מכתב מאת הקרן הקימת לישראל מיום 11.10.1934)

הננו למסור לכם את הפרטים כדלקמן בשם אומרם מזכיר ארגון המעמד הבינוני, בקשר עם הנושא הנ"ל.

א. הארגון של המעמד הבינוני נוסד בנובמבר שנת 1931 והמו"מ ביחס להקמת שכונת מוצקין התחיל בדצמבר 1932.
ב. מספר החברים כיום הוא מ 400 – 440.
ג. 35% מהחברים הם בעלי מלאכה, רובם נגרים וכלם עובדים באופן קבוע בעיר ובודאי שיהיו כאלו שבעתיד הקרוב יסתדרו במקצועם בשכונה עצמה. יתר החברים עובדים בעבודות שונות בעיר.
ד. השטח שניתן לחברים הוא בערך 43 דונם.

בחגיגת הנחת אבן הפינה היו הוכח: א' סוקולוב, א' אוסישקין, הגב' מוצקין ובניה, בתו של מר סוקולוב, מהנדס עירית חיפה, באי-כח ועד הקהלה, הרבנות, קרית חיים, עולי גרמניה, שכונת ביאליק, הציונים הכלליים, המזרחי, והפועל המזרחי, העתונים דבר, הארץ, דאר-היום והירדן, וכן הא' בינה ממשרד נציב המחוז.

מר קליבנוב פתח את החגיגה ומסר את רשות הדיבור לדר' ריסקין שמסר סקירה קצרה בשם ועד השכונה. אחריו דבר דר' סוקולוב, מר אוסישקין, ברך הרב קרניאל, מר בינה בשם מושל המחוז, א' שהם בשם הציונים הכלליים, א' פרוש בשם המזרחי, א' שפורר בשם הפועל המזרחי, א' קפלנסקי בשם קרן היסוד והתכניון, א' בר-רב-האי בשם ועד הקהלה, דוד כהן בשם קרית חיים, א' קורט רופין בשם שכונת עולי גרמניה, ליקצר בשם אגודת בעלי מלאכה, חנוך טשרניבסקי בשם ועד השכונה וסיים הא' ברויטמן והודה לכל הנוכחים והודיע שאת החגיגה הזו רושמים בספר הזהב.
את אבן הפינה הניחה הגב' מוצקין אלמנת המנוח.

בערב התקימה מסיבת תה בקפה וינה היו מוזמנים כ60 איש וביניהם ה"ה סוקולוב, אוסישקין, בורוכוב, הגב' מוצקין, א' בינה וא' נתנזון בשם לשכת המסחר.

מכתב מספר במ95196
(מכתב מוועד ארגון המעמד הבינוני למר י. ברכר מיום 14.10.1934)

היינו רוצים לפרסם בעתוני הגולה מאמר על שכונת מוצקין, לרגלי החגיגה של הנחת אבן הפינה. הנני מבקש את כבודו, שיחבר בשבילנו מאמר זה, שכן הוא השתתף בחגיגה ובודאי גם ידועים לו פרטים על תולדות השכונה ומצבה. כוונתנו היא לא לקורוספונדנציה על החגיגה עצמה, כי אם לספר בקשר עם החגיגה על המפעל הזה עצמו, של אנשי המעמד הבינוני בעזרת הקהק"ל ועל אדמת הקהק"ל.

אם כבודו יענה לנו הרי בקשתי אליו שימציא לי את המאמר לא יאוחר מסוף שבוע זה, כדי שלא נחמיץ את הדחיפות שבענין.
מובן שכבודו יבוא על השכר, לא"י אחת בעד ארבעה עמודים של מכונת כתיבה. והנני מחזיק לו טובה למפרע.

מכתב מספר 12991
(מכתב מוועד ארגון המעמד הבינוני לקרן הקימת לישראל מיום 25.11.1934)

קבלנו ברצון את הודעתכם שועדת השמות ע"י הקהק"ל החליטה לתקן את שם שכונתנו שבמקום "שכונת מוצקין" תקרא "קרית מוצקין".
מעכשיו נשתמש בשם החדש.