תשובת הקרן הקיימת לישראל
(מכתב מאת הקרן הקימת לישראל לארגון המעמד הבינוני מיום09.03.1934)

הנידון : מכתבכם מיום 23.2.1934

בתשובה למכתבכם הנ"ל וכן בתור סיכום של השיחות שהיו לחברי הועד שלכם אתנו בלשכה הראשית של הקהק"ל ביום ראשון 4 למרץ ש.ז (שנה זו (מ')), הרינו יכולים להגיד :

א. אנחנו בארנו לכם במכתבנו כי אין לכם שום יסוד לחשב עצמכם מקופחים בשטח. כי גם בלי 88 המגרשים, אשר מדובר עליהם במכתבכם הנ"ל, ולאחר שהקהק"ל תקבל בגורל יחד אתכם 25 מגרשים בודדים ישאר לכם שטח שהוא עולה בגודלו על השטחים שהוקצבו לכם ע"י הקהק"ל מקודם.
זאת היא עובדה שיסודה בחשבון.

ב. בכדי להוציא מלבכם כל חשד וכל רגש מרירות, שאינם מוצדקים אמנם לאור של חשבון פשוט. הסכימה הקהק"ל בשיחה הנ"ל אתכם להוסיף, תחת 88 המגרשים שהיא השאירה לעצמה מתוך החלק הדרומי של תכנית שכונת מוצקין, מגרשים אחרים, בחלק הצפוני של השכונה הנ"ל, רצופים לפרצלציה של השכונה, וכן השטח הנמצא בין הכביש חיפה-עכו ובין החלקות הראשונות של שכונת מוצקין.

ג. בנוגע להוצאות שהיו לכם בקשר עם סדור תכנית להסקת מים וכן בקשר עם סדור פרופילים לרחובות, הרי המהנדס שלנו יברר, על סמך חשבונות שלכם ושיחות עם המהנדסים שהכינו בשבילכם את התכניות הנ"ל, את גודל הסכומים שהלכו לאבוד מבלי שיש לכם מזה טובת הנאה. את הסכומים האלה מוכנה הקהק"ל להחזיר לארגון שלכם.

ד. ולבסוף עלינו להעיר, כי אין לראות בכל השנויים והעכובים האלה, דברים של קפריזה, או דברים הבאים מתוך חוסר רצון לעזור ולקדם את דבר יסוד שכונת מוצקין.
אתם עושים אי צדק לקרן הקימת לישראל בחשבכם כך. כל רצוננו וכל שאיפתנו היא להקים בעמק זבולון עיר אחת ומאוחדת, בתכנית מחושבת מראש ומותאמת לתנאים הטבעיים והאחרים של הסביבה, מתוך זה ורק לשם זה דרשנו מכל השכונות הבודדות (שכונת העובדים, שכונת מוצקין, מושבת עולי גרמניה (ק. חיים, ק. מוצקין, ק. ביאליק (מ')) לעשות את השנויים הדרושים בתכניותיהן הבודדות שאינן מתקשרות לתכנית אחת מקיפה.
ואם כי ידוע לנו כי השנויים האלה גורמים גם הפסדים ידועים וגם אבוד זמן, הרי בטוחים אנו כי לטובת העיר כולה הוא הדבר – לשם בניה לפי תכנית מפורטת ומחושבת ולא בניה לפי תכניות מקריות נפרדות בלי קשר ובלי התאמה אחת לשניה.
אנחנו בטוחים כי גם אתם, לאחר שרוחכם תשקוט קצת, תוכחו בעצמכם ביתרונות הגדולים שישנן לתכנית החדשה של כל העיר כולה.