מכתב מספר 119
(מכתב מוועד ארגון המעמד הבינוני לקרן הקימת לישראל מיום 16.01.1934)

בתשובה למכתביכם האחרונים ולשיחות שהיו בינינו בעל פה בקשר עם שנוי התכנית של השכונה העממית, הננו רוצים קודם כל לגול מאיתנו את האשמה שקשרנו מלחמה עם קרן הקימת לישראל, אנחנו נהלנו מלחמה לא לשם מלחמה אלא לשם בנין.
במצב שבו נמצאו עסקני השכונה, אין להתפלא אם נפלו מלים חריפות ומרות, מי יתן והענינים יתנהלו להבא כסדר שזה יבטיח את השקט, השלום והאימון ההדדי הטוב, וכעת לעצם הענין :

א. לפי הסקיצה החדשה של אברקרומבי, הננו רואים שאת גבולות השכונה מזרחה שיתם (עשיתם (מ')) לא ע"י הכביש עכו-חיפה שזהו כעין גבול טבעי, אלא הרחקתם את גבולותינו מהכביש מרחק די גדול.
אנחנו מתקשים למצוא נימוק הגיוני לדבר הזה, אמנם בפינה הצפונית עומדים לע"ע (לעת עתה(מ')) צריפים אבל כל השטח מאחרי הצריפים ריק הוא לע"ע, למה לא תגיע איפוא השכונה שלנו עד הכביש ממש?
ברצוננו עוד להדגיש, כי אנשי השכונה העממית ירגישו את עצמם די בטוחים, מבלי שמי שהוא מן הצד יתישב על הפס הזה וישמור עליהם.
הננו דורשים איפוא, לתקן את הדבר הזה ולהעביר את גבולות השכונה מזרחה ליד מוצאם הטבעי, ליד כביש עכו-חיפה. (מודגש במקור (מ')).

ב. את הגבול לצד דרום העברתם בצורה כזאת שאין שום מחיצה טבעית בין השכונה שלנו לבין ארגונים אחרים. (ק. חיים ש' העובדים (מ')). יותר מזה, כביש זה יצטרך להיות משותף.
כפי שיש להבין אנחנו נסלול את הכביש הזה וארגון שני יתישב לידו מבלי להשתתף בהוצאות לסלילתו. לאחר הנסיון שהיה לנו עם בעלי הצריפים (שכונת הצריפים (מ')), איננו טועים בהשערתנו זו.
יש איפוא הכרח ממדרגה ראשונה להעביר את קו הגבול עוד יותר דרומה, כדי שלכל הפחות הרחוב כולו יהיה שייך לשכונה שלנו, זה רצוי גם מבחינה חברתית.
הגישה לרכבת אינה אידיאלית ויש לתקן את המצב.

ג. יש להקצות מגרשים ציבוריים מתאימים, לבית כנסת, בתי ספר, גני ילדים, בית עם, בית חולים, ובמרכז השכונה מגרשים גדולים למרכז מסחרי.

כדי לא לעכב את מסירת התכנית לאישור, יוצאים ב"כ (באי כח – נציגים (מ')) ה"ה (החברים הנכבדים (מ')) קרפל, גינצבורג מהנדס אליכם לירושלים, למען שכל התיקונים הדרושים יוכנסו תיכף ולא יצטרכו לעשות אותם מחדש.

אנו מאמינים שתהיה לכם האפשרות למסור לידי השליחים שלנו העתקה מעובדת ומסוימת מתכנית השכונה.
לפי הבטחתכם, הנכם עומדים לתת לנו את הכביש הראשי לסלילה, אנחנו כרגע איננו יודעים עוד כלום, לא שמענו אם סומנו לפחות גבולותיו, וכיצד יעשה הדבר?