ק. מוצקין ארגון המעמד הבינוני – מאבקי שליטה

ביום 02.10.35 "הכרזת מלחמה", סעיף ה' לסדר היום "תשובה לארגון המעמד הבינוני".
החלטה "להודיע לארגון המעמד הבינוני, שכל זמן שלא יקח בחזרה את מכתביו הידועים לקק"ל, אנחנו נמנע מלתת תשובה על מכתביו, מבלי להכנס לתוכן מכתבים אלה".
סעיף ו' בסדר היום באותה ישיבה, "תשובה לקק"ל".
החלטה "להודיע לקק"ל שאין אנו דנים בתוכן העתקות מהמכתבים שהיא שולחת לארגון המעמד הבינוני".

ביום 08.10.35 זגגי : "אי אפשר לקבוע עמדה כלפי הקק"ל כל זמן שלא נפתרה שאלת היחסים ביננו לארגון".
ברייטמן : "חסרוננו שאנו נוטים להלחם רק כלפי חוץ ולא עושים כלום כלפי פנים. לא רכזנו כוחותנו לשם מו"מ ישיר עם הקק"ל ולא קבענו עמדה מגובשת. נכרת בנו חוסר עקביות. כל זמן שלא נעשו כל אלה, מוקדם להוציא מסקנא שכלו כל הקיצין ועלינו רק ללחום".
קפלן : "בטרם מתחילים לפעול כלפי הקק"ל לסדר קודם את החזית הפנימית. יש הכרח לבא קודם לידי הסכם עם הארגון, אחרת יווצר שוב בלבול. אחרי זה לתבוע את הקק"ל לדין.
אטקס : "חשוב לקבוע עמדה כלפי הארגון ולהקים מחדש שתוף פעולה. במשלחת לקק"ל צריך להשתתף גם הארגון, כדי לסתור את טענותיה של הקק"ל שבלעדי הארגון לא תוכל לבא איתנו לעמק השווה".
מנדלסון : אין להאשים את הארגון כולו, אלא את מנהליו שהראו חוסר הבנה וטקט. הם פשוט הלכו בדרך של מלשינות ויש לתת להם נזיפה חמורה עבור התנהגות כזאת. לתקן את המצב בארגון אפשר אם נחתום 50 איש לקרוא לאספה כללית ונוכל לבחור הנהלה חדשה, שתבחר מנהלים חדשים ואתם נשתף במו"מ עם הקק"ל".
ברקוביץ : "הארגון החליט לקרוא לישיבה משותפת וכמה פעמים קרא לועד לישיבה ולא נענה".
זגגי : "קימת אצלנו החלטה לא לשבת עם הארגון עד שלא יקח בחזרה את המכתבו הידוע לקק"ל".
פרוש : "הארגון יכול להועיל לנו אם נרצה בכך. מצב הענינים דורש שנבוא להסכם הדדי. יש לבחור אנשים שיבואו בדברים עם הארגון וינסו להשפיע שיבטל את המכתב לקק"ל. אחרי כן נשתף פעולה".
ברייטמן : "הארגון מטפל בעניניו בכלל והשכונה שלנו היא בחינת תפל. רצוי להפגש עם הארגון ואין להעמיד את ביטול המכתב כיסוד לפגישה. האינטרסים שלנו דורשים לוותר על הכבוד המדומה".
זגגי : "את מנהלי הארגון לא תשנו והם ימשיכו בפעולותיהם המזיקות. עכשיו הם רוצים ישיבה משותפת, מדוע לא עשו זאת לפני המכתב. הדרך היחידה לתת להם התראה, להכניס אנשים שלנו להנהלה ולא לשלם מס חבר".
ברקוביץ : "היחס שלנו לארגון תמיד שלילי. הדבר התבטא בצורות שונות. אני התנגדתי למכתב ששלח לקק"ל ואינני מצדיק את פעולתו. בכל זאת מציע ללכת לישיבה. שמעתי שמוכנים לבטל את הביטויים המעליבים במכתב".
חסיד : "המכתב לקק"ל שונה במקצת מההעתק שנשלח אלינו. באוריגינל חסרים מספר ביטויים מעליבים".
מחליטים לשלוח נציגות לישיבה משותפת ולדרוש ביטול המכתב לקק"ל כתנאי להמשך שיתוף הפעולה.

ביום 22.10.35 "נסיון התפייסות". פרוש : "היו ישיבות משותפות אחדות, הארגון מסכים להחליש את מכתבו ששלח בזמנו לקק"ל ולבטל את הביטויים המעליבים שנכתבו במכתב הנ"ל. הוסכם לעבד מכתב חדש בשביל קק"ל. בדרך כלל הארגון תמים דעה איתנו ביחס לכל הדרישות שאנו מציגים לפני הקק"ל. הארגון דורש לעמת זאת, שנעזור לו לכל הפחות באופן מוסרי.
גוירצמן : "כל זמן שהארגון לא יבטל בהחלט את המכתב ששלח לקק"ל, אין שום מקום לשתוף פעולה בינינו".
חסיד : "כרגע דרוש לנו השלום, על פרינציפ לא נעמוד".
קפלן : "רק עכשיו אני שב ממשרד הארגון. הוזמנתי לשם ניסוח המכתב לקק"ל. לתמהוני במשרד היה חושך, יש לי הרושם שמיחסים אלינו בבטול".
בסוף הישיבה "שום החלטה לא נתקבלה".

ביום 28.11.35 מחליטים "לקרוא לאספה כללית של הארגון ולהחליף את ההנהלה".

ביום 12.05.36 לאחר תקופת רגיעה. "להודיע לארגון שבכל הענינים הנוגעים לסדורים פנימיים של הקריה, אין לו לארגון לפנות לקק"ל.

ביום 11.10.36 "להציע לארגון ישיבה משותפת לברר את הענינים הטעונים ברור. להודיע שקבלת חברים חדשים לקריה, תעבור מהיום ואילך גם לביקורת ההנהלה והיא לא תהיה מחויבת לקבל את כל החברים שהארגון מציע".

ביום 05.11.36, אלנבוגן : "היתה ישיבה משותפת עם הארגון, הוא עמד על הדרישה שחבר העוזב את הקריה, לא להחזיר לו את הכסף עש אשר יביא קודם אישור מהארגון".
(המשך בדף הבא)