מייסדי קריית מוצקין קבעו כי סמל היישוב יכלול את מגדל המים (המבנה הראשון שהוקם בקריה) לציון ההיאחזות בקרקע והשאיפה למעלה; הים והספינה המסמלים יחדיו את סיפור העלייה לארץ ישראל; ומנורת שבעת הקנים, המסמלת את האור והזיקה ליהדות.  בכפוף להנחיות הללו, מועצת היישוב ביקשה לקבל אליה הצעות לסמלי עיר ולאחר שעיינה בהן בחרה את הצעתו של מר אברהם (אברשה) ניסאטי, מורה בבית ספר התיכון העירוני. בישיבת המועצה מיום 16.06.1946 נקבע כי "הוחלט לקבל את סמל המועצה של מר ניסאטי". 

סמל העיר שונה מאז ארבע פעמים ובכולן נשמרו שלושת המוטיבים המרכזיים שאותם קבעה מועצת היישוב ב-1946: מגדל המים, הספינה והים, ומנורת שבעת הקנים. 

השינוי השלישי בסמל העיר התקבל בישיבת מועצת העיר ביום 14.03.2012. הסמל החדש עודכן בצבעיו: כחול ותכלת – שמים וים, אדום – ספינת המעפילים, ירוק – צמרת עץ, זהב – מתאר המגן ורקע כותר שם העיר. למוטיבים הקבועים התווספו מוטיבים אקטואליים של מאפייני וערכי הקריה כמרחב אורבני ירוק המקדש את ערכי איכות החיים והסביבה. 

השינוי הרביעי: כניסת הדיגיטל על צורותיו - אינטרנט, סלולר, רשתות חברתיות - מחייבת שפה תקשורתית רלוונטית ורעננה לשיפור התקשורת בין העירייה לבין התושבים. לאור צורך זה, הוחלט במארס 2017 על רענון השפה החזותית של העירייה ועל יצירת סמליל חדש הכול בתוכו את סמל העיר שהיה בשימוש עד שנת 2012.

נקודות המוצא לסמליל הנוכחי:

  • מרכזיות: קריית מוצקין היא המרכזית, המפותחת מבין הקריות ואבן שואבת לאוכלוסייה איכותית מכל הארץ. הדימוי שנבחר לייצג ערך זה הוא תמרור "מרכז עיר" - עיגולים הסובבים סביב ציר מרכזי. 
  • חזות העיר:  העיר מאופיינת בכיכרות מרשימות, גינון נרחב וריאות ירוקות. במרכז הסמל החדש הוצבה, אם כך, כיכר ירוקה. 
  • פעילויות העירייה: העירייה מהווה מוקד אשר יוזם, מפעיל, מקים ומרכז מגוון תחומי חיים. אלה מיוצגים בעיגולים הצבעוניים כאשר כל צבע מייצג תחום פעילות. למשל, כתום מייצג תרבות, אדום מייצג תרבות, ירוק כהה מייצג עתיד וכו'.
  • העיגולים אורגנו כמעין מערכת כוכבים הסובבת את המרכז- העיר והעירייה. כך - פעילויות העירייה משולבות זו בזו והעיר קריית מוצקין מצטיירת כעיר דינמית, תוססת, המשכילה לאזן בין איכויות ירוקות לאיכויות מודרניות.
  • יישומיות: הלוגו החדש הוא בסיס לתקשורת חזותית מעודכנת אשר כבר באה לידי ביטוי בחומרים מודפסים ובתקשורת הדיגיטלית של העירייה - סרטוני וידאו ואנימציה. 
  • בהדרגה תוטמע השפה התקשורתית לרוחב כל פעילויות העירייה והמותג ששמו "קריית מוצקין" יתחזק עוד יותר.

 גלגולי סמלי היישוב קריית מוצקין

 

סמל מקורי

​שני הסמלים שהיו נהוגים עד 2012

2013-2017

​2017 ואילך