תלמידים מצטיינים

המטרה: לאפשר לתלמידים בעלי יכולות גבוהות להביא לביטוי כישורים אישיים במקביל לִתרומה סגולית לחברה.

תחרות רובוטים – first

תלמידי החטיבה העליונה השתתפו בתשס"ז לראשונה בתחרות הבין לאומית לבניית רובוטים וזכו במקום ראשון מבין המשתתפים החדשים ובמקום שני כולל בין בתיה"ס בישראל. חברי הקבוצה נסעו לתחרות הבין לאומית באטלנטה.

​כימיאדה - אולימפיאדה לכימיה 

קבוצה זו משתתפת באופן בולט במיוחד באולימפיאדה לכימיה של הטכניון ומשרד החינוך. אורט מוצקין מגיש לשלב הראשון את קבוצה הגדולה ביותר בארץ (26 תלמידי י"א, י"ב).  

תלמידי ביה"ס זוכים זה מספר שנים באחד משלושת המקומות הראשונים במפעל.

​"מרכז מצוינות" אשכול פיס

אשכול הפיס בביה"ס הוכרז ע"י הרשת כ"מרכז מצוינות אזורי" ובמסגרת זו מפעיל קורסים, קייטנות ופעילויות מגוונות להרחבת הידע במדע וטכנולוגיה לשכבות גיל שונות -  ילדי גנים ועד לקשישים.

הפעילות באשכול אורט מוצקין מוכרת ומבוקשת על ידי הקהילה המקומית ואוכלוסיית הקריות הסמוכות.

​​​​ימי עיון מדעיים לבתי הספר היסודיים באשכול הפיס

תלמידים מבתי הספר היסודיים בקרית מוצקין והסביבה מגיעים לימי עיון מדעיים באשכול, על פי תכנית לימודים מתוכננת מראש ומתואמת עם מורי המדעים של היסודיים. 

​​מערך תמיכה לימודי, התאמת מסלולי לימוד "ממריאים בהישגים"

ביה"ס מקיים מערך תמיכה לימודי לתלמידים. מדובר במעין בית ספר נוסף המנוהל בכוחות פנימיים.

מסגרת זו הינה המשך לפרויקט "ממריאים בהישגים" אשר מקורו בתקציב ייחודי של העירייה לקידום הישגיהם של התלמידים החל בחינוך היסודי דרך חטיבות הביניים ועד החטיבה העליונה. במקביל נפתחו מסלולי לימוד מותאמים לתלמידים לבגרות חלקית לקדמם בתחומים בהם מתאפשר להם להפגין יכולות גבוהות יותר.​