​​פלגי מוצקין בע"מ הוקמה ב 1 ביולי 2009, מכוח חוק תאגידי המים התשס"א 2001. חוק זה קבע, כי על כל רשות עירונית להקים תאגיד מים, אשר יטפל בכל נושאי המים והביוב, לרבות אספקת מים, פינוי שפכים, אחזקת תשתיות מים וביוב ופיתוחם וכיו"ב.

עקרונות להקמת התאגיד

הפרדת משק המים והביוב העירוני מהמערכת העירונית והפעלתו כמשק כלכלי סגור. השקעת כל תקבולי המים והביוב בשיפור תשתיות המים והביוב. הוצאת שיקולים זרים ממערכת קבלת ההחלטות הנוגעות למשק המים והביוב העירוניים. העלאת רמת הפיקוח ורמת השרות שניתנים לצרכני המים הפרטיים והעסקיים בעיר.

יצירת קשר

  • כל הטפסים במקום אחד - פורטל הטפסים המקוונים. לכניסה לפורטל לחצו כאן
  • כתובתנו: קרית מוצקין החשמונאים 12 
  • טלפון: 1-800-800-232 שלוחה 1 
  • פקס: 04-8706585 
  • מייל: [email protected]
  • אתר פלגי מוצקין - תאגיד המים העירוני: www.palgey-motzkin.co.il

פרטי התאגיד

צורת התאגדות: חברה בע"מ
מספר ח"פ: 514287192
כתובת משרדים ראשיים: רח' החשמונאים 12, קריית מוצקין
טלפון מוקד טלפוני: 1-800-800-232
שנה הקמה: 2009

בעלי התפקידים

יו"ר דירקטוריון:  מנהל כללי (מנכ"ל) : איציק הרשקוביץ , משפטן LL.B, LL.M
רואה חשבון:  רו"ח בלמר, שחר, כהן ושו"ת 
מהנדס ראשי: אינג' אסף פלד
יועץ משפטי: עו"ד אביב ברנט ממשרד קרמר, שפירא, שניידר ושות'

מבקר פנים : רו"ח, עו"ד יואל שלום

גזברית: אורנה גרשמן (טל:04-8807002)

רשימת חברי דריקטוריון

רשימת חברי הדריקטוריון באתר פלגי מוצקין - לחצו כאןנפתח בחלון חדש

רשימת חברי הדירקטוריון של תאגיד מים וביוב אזורי פלגי מוצקין בע"מ 2021

שם משפחה שם פרטי תאריך מינוי/חידוש תפקיד דוא"ל
דקל איילת 26.11.2020 יו"ר [email protected]
אברהם מנחם 01.06.2021 חבר [email protected]
רואש נילי 08.02.2021 חברה [email protected]
שרוף ואפיק 24.06.2020 חבר [email protected]
עיסמי עאמר 26.11.2020 חבר [email protected]
סגל ביו גילי 02.05.2021 חברה [email protected]

 

דוחות