מנהל:הנדסה

יחידה ארגונית:פיתוח, פיקוח ותקציבים

מנהל היחידה:איתי אנגל

כתובת:שדרות דוד בן גוריון 80, קריית מוצקין (קומה 2)

תחומי אחריות

  • ליווי הליך הבנייה של מבני ציבור החל משלב ההתקשרות עם משרדי הממשלה השונים, ליווי התכנון, תקציב, מכרזים, חוזים וכדומה.
  • בדיקה ואישור חשבונות מתכננים, קבלנים ומנהלי פרויקטים תוך בדיקת התאמה לתקציבים השונים.
  • מעקב על מאזן התקציב של מינהל ההנדסה הן בתחום השוטף והן בתחום התקציבים לפרויקטים.
  • ביצוע בקרה על הצעות מחיר של קבלנים ובדיקת ההצעות השונות.
  • הוצאת היתרי חפירה ומעקב אחר ביצוע העבודות עפ"י ההיתר.
  • חישוב אגרות היטלי פיתוח בגין בנייה חדשה ותוספות בנייה.

בקשה לפטור מארנונה עקב שיפוצים

בקשה לפטור מארנונה עקב שיפוץ נכס דירה/בית עסק יש להגיש בכתב לאגף ההנדסה בטרם החל השיפוץ ואו מיד עם תחילת השיפוץ בלבד.

בקשה זו תובא לוועדה לשם קבלת החלטה למתן או אי מתן פטור.

כל בקשה שתוגש בדיעבד כלומר לאחר שהשיפוץ הסתיים צפוייה להדחות על סף.