ביום 01.06.50 גרושקביץ : "בזמנו הטילה המועצה על הועד הפועל להכין תקציב. דנו רק בתקציב ההכנסות. הממשלה דורשת כי נגיש תקציב בהקדם. לכן החלטתי כדי לחסוך זמן, שהמועצה תדון בתקציב. כל איחור בהגשת התקציב גורם נזק למועצה. מבקש כי נקדיש את הישיבה לתקציב ונגמור אותו".
חשמן : "מקבל את הדברים, אולם היות ואנו עומדים על סף כהונתנו, מציע לדחות את הדיון ולדאוג כי כולם ישתתפו".
זקס : "תקציב הוא חוט השדרה של כל גוף. כיצד אפשר לקבל אחריות לתקציב בצורה כזו? ענינים ציבוריים אי אפשר לנהל בצורה כזו. דווקא מפני שאנו עוזבים את המועצה, עלינו להיות זהירים שלא יוכלו להצביע נגדנו".
גרושקביץ : "דווקא ע"י אישור התקציב נוכל לשמור על האינטרסים שלנו ואף אחד לא יוכל להצביע נגדנו".
זזובסקי : "מתנגד לדחיית הדיון. עברתי על משלמי המיסים וראיתי פגורים גדולים מאד כי רק בנובמבר נשלחו החשבונות".
גרושקביץ : "איני רוצה לשאת באחריות עבודה ללא תקציב מאושר. איני יכול לבא בדרישות לממשלה כי דבר ראשון שהם דורשים הוא תקציב. יש לנו כאן מנין חוקי ויש לאשר תקציב".
זקס : "אם המצב הוא כל כך קשה יש אולי למנות ועדת חקירה ולא ועדת תקציב".
פרחי : "אנו מפסידים זמן רב בויכוחים. אם לא נתחיל בדיון, אף פעם לא נגמור".
"הוחלט ברוב קולות נגד מר זקס לדון בתקציב".
תגובת זקס לא מאחרת להגיע וכדבר ראשון מציע : "להקטין את הוצאות הייצוג לנשיא ל150 ל"י".

ביום 31.08.50 גרושקביץ : "המועצה סבלה בזמן האחרון מחוסר דם וזה השפיע על פעולתנו. לא יכולנו לדון בתקציב. כידוע אישר משרד הפנים את החברים החדשים ואני בטוח כי נמשיך בהתאם לחובות המוטלים עלינו. שיתוף פעולה מצד כל החברים תקבל הערכה נכונה וכנה. בין החברים החדשים יש כאלו שנפגשתי אתם בעבודה ציבורית ובכל מקרה הייתה לפנינו רק טובת הענין בו טפלנו. התקופה שנשארה לעבודה משותפת קצרה אולם עלינו לעבוד ולהכין תקציב. מקבל את החברים החדשים מתוך רצון טוב וכן לשיתוף פעולה".
זקס : "במועצה קרה מאבק דמוקרטי. בזמנו דרש חלק מהחברים להזמין את המועמדים שהיו, אולם לא נעשה עד שהתקבלה הוראה על כך. לא ייתכן עכשיו להכנס לדיון על תקציב מבלי שיקבלו הצעה לעיון, שיהיו מוכנים להביע דעה. יש להוריד סעיף זה מסדר היום. זו ישיבה ראשונה בקוורום מלא, כל מה שנעשה בחודשיים האחרונים בטל. לבחור ועדה שיבדקו את הפעולות שנעשו בתקופה זו".
גרושקביץ : "זקס הקדים קצת בדבריו. מובן מאליו כי לא עלה בדעת אף אחד עכשיו לדון בתקציב. מה שנעשה עד עכשיו אין לקחת בחשבון, יש להתחיל הכל מחדש. הערב לבחור וועדה שתעבד הצעה".
זקס : "לבחור בועד הפועל חדש, ולהצביע על דרישתי לבחור ועדה לבדוק את פעולות המועצה".
פיקלשטיין : "מקדם בברכה את הישיבה שכל המשתתפים בה נועדו לדאוג לטובת עניני הקריה. מצאה חן בעיני הקדמת היו"ר ומאד לא הייתי רוצה לשמוע כאן התנצחויות. לבחור ועדה ראויה לשמה שתבקר, תבדוק ותעבוד".
חשמן : "אם נקבל הצעת פינקלשטיין, כל הויכוחים יהיו בועדה ובמליאה לא יהיה צורך בכל ויכוח".
מסלובטי : "כאן היו אמנם בחירות אישיות אולם אף אחד מאתנו לא הופיע באופן אישי, אלא נשלח ע"י ההסתדרות. אף אחד לא יקבל על עצמו לעבד לבד תקציב, כי יתכן שיווצר מצב שאני במליאה אאלץ להצביע נגד ההצעה שבעצמי הצעתי".
גרושקביץ : "אני מוכן לועדה בת 3 חברים, אם יותר איני מוכן לשבת". החלטה "ועדה בת 5 חברים".
זקס : "לבחור ועדה לבדיקת פעולות המועצה בתקופת החודשיים האחרונים ולבחור ועד הפועל חדש".
גרושקביץ : "נביא את החומר בפני כל המועצה. הועד הפועל לא התפטר ואין לאף אחד רשות לפטרו".
זזובסקי : "דברי זקס הם אי אמון לחברים ועלבון קשה. הוא יכול להתפטר ואז ייבחר אחר במקומו".

ביום 17.09.50 גרושקביץ : "מיום שסגל התפטר לא נבחר סגן למלא מקומו. מציע לבחור במסלובטי לסגן נשיא המועצה ולהעניק לו זכות חתימה על מסמכי המועצה".
זקס : "מטבע הדברים ומן הצדק הוא לתת לסגן חתימה מחייבת, כלומר שבלי חתימתו אסור יהיה לעשות שום הוצאות, כי אם פעם יחתום ופעם לא, אז הוא לא יהיה בתוך הענינים. יש לקבל על זאת החלטה מפורשת".
גרושקביץ : "דרישת זקס היא הבעת אי אמון. אם עוד חבר יתמוך בהצעה, אאלץ להעמיד הצבעת אי אמון. מכיוון שאני רואה שאין יותר תומכים בדרישה זו, אני מוריד את הדבר מהפרק".
זזובסקי : "כל חבר זכאי לבא יום יום למועצה ולבדוק את הענינים. כך שאין יסוד לשאלה שמעמיד זקס".
החלטה "מסלובטי נבחר פה אחד לסגן נשיא המועצה. תהיה לו זכות חתימה על מסמכי המועצה".

גרושקביץ : "איני מוכן לשמוע ביטויים וסגנון כפי שמתבטא כאן זקס. אני גם לא אוכל לשבת איתו בועדת תקציב. אני לא יכול לשבת ולשמוע שהוא מדבר אליי בגסות ובהשמצות. אם אף אחד מחברי המועצה לא מגיב על דבריו, מתקבל הרושם שהוא צודק ואני דורש כאן החלטת גינוי אחרת אני נאלץ לעזוב את הישיבה".
פרחי : "רק לפני כמה חדשים החל זקס בדבורים מסוג זה. דבר זה פוגע לא רק בנשיא אלא בכולנו. אין אנו מחויבים לבזבז זמן בשמיעת דיבורים כאלה. אם מר זקס הוא מכור, שיגיד זאת".
זקס : "אני דורש מפרחי לחזור מדבריו כי הדברים שהשמיע כאן הם פליליים".
מסלובטי : "אני מבקש את זקס להפסיק מסגנון זה. עלינו לטפל בענינים ציבוריים ואין כאן מקום לדיבורים כאלו".
גרושקביץ : "אני דורש החלטת גינוי".
פינקלשטין : "צריך להפסיק בדיון זה ולקבל החלטה כי לא מסכימים לשמוע דבורים בלתי נימוסיים בישיבה".
החלטה "המועצה מתנגדת להשמעת ביטויים בלתי נימוסיים בישיבות".
פרחי : "אני חוזר בי מדברי שאמרתי לזקס".

ביום 26.10.50 זקס : "מסב תשומת לב המועצה לדו"ח שפורסם בשנה שעברה. דו"ח זה היה פרסומת זולה למשפחת היו"ר ולא היה בזה כל ענין למועצה. הדבר הוא שערורייה ציבורית. לדאוג כי השנה לא תכנס תמונת הסבתא של היו"ר לדו"ח".
הערת המזכיר : "כל חברי המועצה, נדהמו לשמוע את ההשמצות שנשמעו מפי זקס, על בנו המנוח של נשיא המועצה שנפל במלחמה נגד הנאצים, ודרשו מזקס לעזוב את המועצה. זקס לא נשמע לדרישה זו".
חשמן : "אני דורש החלטת מועצה להוציא את זקס מהמועצה מאחר שסרב לבקש את סליחת הנשיא".
זקס : "אני רוצה להסביר את דבריי ובאם אינכם מסכימים לשמוע, אזי אני מתפטר".
המועצה קבלה את התפטרותו של זקס.

ביום 14.11.1950 נערכו הבחירות הראשונות למועצה המקומית תחת שלטון מדינת ישראל - על כך בפרק אחר.