בחירות וחילופי גברי

ביום 07.03.48 חלפון : "יש לי הכבוד לפתוח את הישיבה הראשונה של מועצת האגודה החדשה. אני מצטער שלרגל המצב לא יכול היה יו"ר המועצה הקודמת להיות כאן ולהביא לכם את הברכה, הדבר הוטל עלי. אני מברך את המועצה הנכנסת לתפקידה ומאחל עבודה פוריה. אני תקווה שכל החברים במועצה יעבדו יחד מתוך שאיפה משותפת לכולנו, להביא את המפעל לדרגת השלמות לטובת הקריה ותושביה". אח"כ, נבחרים אליעזר אנג'ל ליו"ר, חיים עמנואל חלפון לסגן, ז"ק יעקב לגזבר, בנוסף אליהם ווהל שלום ואלנבוגן משה יהיו הועד הפועל".


סיבת ההתפטרות - אין לי זמן...

ביום 24.03.49 "אנגל מודיע שמסיבת חוסר זמן הוא מתפטר מתפקיד יו"ר האגודה ומלהיות חבר מועצה".
החלטה "למרות הקושי לותר על שרותיו אין אפשרות להתנגד לנימוקיו ומקבלים את התפטרותו".
"פה אחד נבחר ליו"ר האגודה חיים עמנואל חלפון". "איסר טיקוצקי נבחר פה אחד כחבר מועצה במקום אנגל".

ממשלה חדשה ו ... זכות בחירה לכל!

ביום 27.03.49 גרושקביץ : "תום תקופת כהונתנו ומסיבות ציבוריות ואישיות, דורשים בחירות בהקדם. עלינו החובה להכינן כראוי, מהממשלה לא קבלנו הוראות. צעד הראשון, נגיש למשרד הפנים הצעה לועדת בחירות. פורסם חוק בעיתון (עיתון רשמי מס' 48), ובו בוטל הצנס (?). זכות הבחירה ניתנה לכל מי שגר בקריה שנה אחת. הבחירות נשארות אישיות".

ביום 11.04.49 גרושקביץ : "לא יכולנו להגיש את הצעת ועדת הבחירות לאשור הממשלה, היות וסגל התפטר".
סגל : "אינני רוצה להיות החבר היחידי מחברי המועצה. מוכן להיות חבר בועדה אם יהיו לפחות עוד 3 חברי מועצה".
גרושקביץ : "לועדת הבחירות יש כר פעולה חשוב. גם אנשים בעלי רכוש שאינם גרים בקריה יהיו בעלי זכות בחירה". מחליטים, למנות ועדה חדשה ובה 3 חברי מועצה, יו"ר הועדה גרושקביץ.

ביום 18.05.49 "הנשיא מקריא את מכתבו של זקס המודיע על התפטרותו". זקס עוזב את הישיבה.

ביום 11.09.49 גרושקביץ : "ועדת הבחירות אושרה ע"י הממשלה. היינו היחידים שלחצנו שירשו לערוך בחירות".

ביום 23.01.50 גרושקביץ : "קבלנו מכתב מהממונה על מחוז חיפה, ממליץ על שינוי החוקה בסעיפים הדנים בבחירות. החוקה שלנו מיושנת, התקבלה לפני 10 שנים והיתה לקט מחוקות שונות שהתאימו לרוח המקום. הבחירות לפי חוקה זו הן אישיות ולא יחסיות. בזמנו היה לחץ מההסתדרות לשנות את החוקה, אבל אנו התנגדנו. ייתכן והתנגדותנו לא הייתה כל כך נמרצת, אילו היו מנהלים את המו"מ ישר אתנו ולא דרך המושל הבריטי כפי שעה מר ברנזון. עכשיו אנו חיים במדינתנו, חוקות המועצות השתכללו ולדעתי הגיע הזמן שנדון בחידוש החוקה בכלל ולא רק בענין בחירות. צריך חוקה ראויה לשמה. עלי להדגיש כי אילו אפשר היה לארגן בלוק של כל התושבים במקום, יתכן והשיטה הקימת לא הייתה מסוכנת. אולם עכשיו במצב הזה, אין בטחון בקשר לתוצאות הבחירות. עובדה היא כי בחירות אישיות נהוגות רק אצלנו. לצערנו פשטה המפלגתיות גם לתחומי השלטון המקומי. הדבר מצער, אולם זו עובדה שאינה ניתנת לשינוי".
ברייטמן : "הבקורת על החוקה יתכן ויש בה דבר מה, אולם אין בה תועלת. חוקתנו שמרנית וארגון המעמד הבינוני מעונין בשמרנות. אם יכפו עלינו שינויים, ניאלץ לקבל אותם. להצטמצם בהצעת שר הפנים ולהשאיר בחירות אישיות".
זזובסקי : "להתאים את עצמנו למציאות בארץ ולרוח הזמן. אם בכל הארץ נהוגות בחירות יחסיות, אז גם אצלנו".
גרושקביץ : "החוקה שלנו תוקנה מספר פעמים. בזמנו חשבנו כי חוקה בלתי ברורה גמישה יותר, אולם ראינו כמה היינו מוגבלים. יש מקום לתיקון כללי ולא טלאי פה ושם". החלטה "למנות ועדה ולתת שהות של שבועיים להביא המלצות".

ביום 28.02.50 זקס : "שואל מה בדבר הועדה שמונתה לדון בחוקה החדשה?".
גרושקביץ : "בזמן שבחרנו את הועדה, חשבנו שנוכל לפתור את הדברים במהירות. במשך הזמן הופיעו דברים אחרים שלא סבלו דיחוי ומנעו הטיפול בשאלה זו. שאלת החוקה חשובה ודורשת עיון מקיף. איני בטוח אם תהיה לנו אפשרות להתמסר לדבר כפי שענין זה דורש. אם נספיק יהיה טוב, אחרת תעשה זאת המועצה הבאה".
זקס : "לפנות לממשלה בדרישה להחיש את מועד הבחירות". ההצעה מאושרת.

עימות "חזיתי" עם היו"ר

ביום 28.02.50 הנושא "תקציב". זקס : "להחליט כי בשנה הבאה, אסור יהיה לנשיא לעשות כל הוצאות לפני שהתקציב יאושר ע"י המועצה".
גרושקביץ : "מתנגד להביא את ההצעה לדיון, הדבר עושה רושם כאילו עשיתי דבר לא חוקי. אין כל הוכחה לדבר זה". (המשך בדף הבא)