מתיחות בהנהלה – גרושקביץ מתפטר (אבל ...)

ביום 26.03.47 לאחר ביטול שתי ישיבות מחוסר משתתפים ומכתב "נזיפה" שנשלח לחברים, גולדברג : "עליי לציין כי המכתב שקבלנו עם ההזמנות אינו בסדר. הערות נקבל מהבוחרים ולא מהנשיא. איני מבין איך קרה שכל האנשים המתנגדים למו"מ עם משמר המפרץ, היו נעדרים מהישיבה, דורש להצביע שנית על ההחלטה".
גרושקביץ : "היתה ישיבה עם קוורום, היה ויכוח גלוי והתקבלה החלטה. אין מקום לערעורים".
גולדברג : "בהזמנה לא נרשם הסעיף הזה והוא נכנס לסדר היום בלי רשות". בהצבעה מאושר הפרוטוקול.
גרושקביץ : "גולדברג מתח ביקורת על המועצה, יתכן כי זה היה לפי השיטה של המועצה הקודמת, אני מקווה כי החברים לא ייגררו אחרי טכסיס זה. המכתב ששלחתי, אף אחד לא צריך להרגיש עלבון. הייתי נאלץ לעשות זאת היות ובזמן האחרון הישיבות בוטלו מחוסר קוורום. ע"י מכתב זה דחיתי את ההזדמנות מאחד לזלזל בחברו. אני דוחה את ההאשמות".
בהמשך, גרושקביץ : "הוחלט במוסדות להתחיל בעבודות ציבוריות בהיקף רחב, גם אנו צריכים לצאת מהקפאון ולעשות מעשה. יש לנו אפשרות כמו לאחרים ואנו קופאים על השמרים. כל העבודות חשובות ואין לוותר על אף אחת".
פרחי : "אנו מדברים יותר מאשר עושים, מציע לנקוט בשיטה חדשה, לא להתחיל בעבודה שניה עד שהראשונה לא תושלם".
דוארמן : "אנו יושבים כבר שנתיים ולא עשינו שום דבר, זה עושה רושם רע מאד. לגשת לעבודה בלי דחיות נוספות".
ברייטמן : "קורא תיגר על שיטת העבודה שלנו. יש להיות מעשיים. לפני שמקבלים החלטה לעשות, לבדוק מקורות כספיים".
גולדברג : "המועצה חוזרת על שגיאה ישנה, דשים בדברים פעמים אחדות ואין רואים דברים מעשיים. אני רואה את התאים המוניציפאליים כיסוד למדינה העברית, לכן עלינו להתרגל לדון בדברים כפי שדנים במדינה. לגשת מיד לעבודות".
קצנלן : "הזמן עובר בדיונים ללא מעשים. דברו על חשיבות הדברים, אבל את העיקר, מנין הכסף לא שאלו. יש לשקול את הדברים מעשית ולא רק פומלית".
גרושקביץ : "מלבד גולדברג, עמדו הויכוחים על הגובה, למדתי מהדברים ואם נוציא את המסקנות יביא הויכוח תועלת. בקשר למקורות כספיים, אנו מוגבלים לפי החוקה בקבלת הלוואות, אנו זהירים מאד בהוצאה לפועל של הלוואות, וזו לא בושה להיות זהיר בקשר לעבודות יש להחליט מה חשוב ממה וכך להתוות קו פעולה. איני גורס ללכת בקטנות אלא בגדולות אבל בזהירות ובבטחון". בניגוד לדעת גרושקביץ נערכת הצבעה, בעקבות תוצאות ההצבעה הנשיא גרושקביץ מתפטר".

גרושקביץ חוזר בו מהתפטרותו

ביום 01.04.47 גרושקביץ : "בקשר להתפטרותי עלי לציין כי לא בקלות עשיתי זאת. במועצה הקודמת, כשהיתה אופוזיציה גדולה וחריפה, לא העלתי על שפתי דברים כנגדה, כי בכל גוף ציבורי מוכרחה להיות אופוזיציה. במקרה זה לא היה ענין של אופוזיציה, לא שמתי לב לדברי גולדברג שהיו פוגעים וגסים, אבל התחשבתי עם העובדה כי רוב החברים הצביעו נגד הצעתי. אם אנשים יכולים לשבת משך שעות ולדון בדברים ללא תוצאות, אין להם זכות קיום במוסד. חברי ההנהלה שיש באפשרותם להשפיע ולתקן דברים בחרו בדרך עקיפין. לא רציתי שהדברים יגיעו למצב זה מתוך אחריות לקהל שנתן בי אמון, אבל בישיבה האחרונה באתי למסקנה כי אין דרך אחרת. מכיוון שבשבת באו אליי רוב חברי המועצה, הסכמתי להביא דברים אלו בפני המועצה וראיתי אפשרות להמשיך בתפקיד, בפרט שנשארה תקופה קצרה שנה וחצי, ומעכשיו נעבוד במלוא המרץ, נהיה מעשיים ונשתדל למנוע אי הבנות".
סגל : "מציע שניגש לדברים באופן מעשי ונקבל החלטות בלי ויכוחים מיותרים".
פרחי : "רציתי לבקש כי ההזמנות לישיבה תשלחנה יומיים לפני הזמן, כדי שאפשר יהיה לברר ענינים לפני הישיבה".
זכס : "מציע כי הועד הפועל יעבד את סדר היום יחד עם הנשיא".
גרושקביץ : "את סדר היום מעבד היו"ר, אבל כדי למנוע אי הבנות, יכול כל חבר לקבל ברורים לפני הישיבה".

לא מגיעים לישיבות

ביום 17.09.47 זכס : "לא בסדר מצד שאר החברים שאינם מופיעים לישיבות, בעיקר כשיש לקבל החלטות חשובות".
גרושקביץ : "כולם קבלו הזמנות ובסדר היום היה בפרוש על מה ידונו הערב".
זכס : "אני מציע כי נוציא אותם לפי החוק ונקבל את המועמדים הבאים אחריהם. לא יתכן כי נקבל החלטות חשובות ושהאחריות לא תוטל על כולם".
גרושקביץ : "איני יודע אם האחרים יהיו טובים יותר. בעצם רק חבר אחד אינו משתתף באופן קבוע, האחרים אינם משתתפים לפעמים וזה מסיבות שונות. איני חושב שכדאי לעשות עכשיו שינויים במועצה".

המשך יבוא