קואליציה ראשונה ?

ביום 15.08.45 גרושקביץ : "האחוד המזרחי של ק. מוצקין הלך לבחירות מתוך לכוד כוחות ומשמעת עצמית מופתית וקהל הבוחרים נתן בידנו את הנהלת הקריה. מציע להרכיב נשיאות בת 4 חברים ולמנות ועד הפועל".
זכס : "לעבד חוקה של ישיבות מועצה. חברים באים לישיבה מרבים בדבורים וממעטים במעשים".
סגל : "לפעמים יש דברים דחופים שאי אפשר לאסוף את המועצה ונחוץ ועד הפועל שחבריו יתמסרו לעבודה וימצאו במשרד המועצה כמעט יום יום".
גרושקביץ : "הועד הזה נחוץ ואינו מקפח את זכותו של חבר המועצה. כל ההחלטות יובאו לישיבת המועצה לאשור".
מונק : "מציע לבחור 4 ראשי ועדות והם יהוו את הועד הפועל".
נערכת הצבעה ונבחר ועד הפועל בן 7 חברים. נבחרות 4 ועדות ראשיות. ועדת חינוך ותרבות, ועדת בטחון, ועדת עבודות ציבוריות, ועדה לעזרה סוציאלית, בריאות ועניני סניטריות. הועדות יפעלו עצמאית על פי תקציב.

בחירות חדשות - ו...גרושקביץ

ביום 30.01.46 לאחר בחירות. בחור : "באתי למסור ולקבל ברכת פרידה מהמועצה הנוכחית בתור חבר המועצה בהרכבה הקודם. המועצה הקודמת רואה טוב שבאספה הכללית האחרונה הושג השלום והאיחוד בין משתתפי האספה והנבחרים נבחרו ברשימה מאוחדת. אני מאחל לכם להמשיך את השלום ולעבוד שכם אחד לטובת קריתנו".
קפלן : "מסכים למועמדות גרושקביץ לתפקיד יו"ר. למעשה ולא להלכה. להפריד בין יו"ר האגודה ליו"ר המועה"מ".
קצנלן : "מביע שביעות רצון מזה שקפלן היה גלוי לב. גם לדעתו גרושקביץ עמוס בעבודה צבורית יותר מכפי שצריך לפעול בן אדם אחד. יש לזה תרופה, לעזור לו בתפקידו ולחלק את העבודה לעוד חברים".
גרושקביץ לאחר בחירתו פה אחד ליו"ר : "מודה על האמון שניתן ולא בפעם הראשונה. מודה לקפלן שאמר את דבריו בגלוי. לו הרגשתי שהיותי יו"ר בשני המוסדות יכול לגרום איזה שהוא הפסד להם, לא הייתי מעמיד את מועמדותי".

שלום שלום – ואין שלום! יש אופוזיציה!

ביום 07.03.46 דיון בתקציב האגודה, גרושקביץ : "נשמעו הרבה דברי בקורת ואינני יכול להגיד שהבקורת היא בלתי צודקת. בפרט שמסדרים תקציב בסוף השנה. היו סיבות לזה. חברים שנכנסו השנה למועצת האגודה, מותחים ביקורת וחושבים עצמם לא אחראים לזה, אבל זה לא ככה. אספה כללית היתה בנובמבר ועכשיו אמצע מרץ. אני בטוח שחברים שהסכימו באספה הכללית להתאחד, ונכנסו למועצת האגודה ברשימה מאוחדת, עשו זאת מפני שרצו את השלום בקריה ולא להעביר לשולחן הזה את מצב הרוח שבהתחלת האספה הכללית. אני הייתי אומר לאשר את התקציב הזה פה אחד". ברוב של 7 מול 3 התקציב מאושר להצגה בפני האספה הכללית.

ביום 26.03.46 גרושקביץ : "באספה הכללית השמיעו לנו מנגינת שלום ופיוס. הלכנו לקראת השלום לא מפני שהיו אחרינו דברים לא בסדר, רצינו לגמור את הנתק בקריה המאפיל על כבודנו וגורם לנו נזק. עשינו שלום אבל לא הועלנו ולא תקנו את המצב בכלום. טענות הצד שכנגד נשארו במקומן, לא זכינו אפילו לדבר הרגיל והטבעי ביותר, קולגיאליות. ההצעה במועצה התקבלה לא פה אחד אלא ברוב גדול, אבל זה לא מנע מהמיעוט ועוד חבר להצביע נגד המועצה. זה הוא השלום וזהו שיתוף הפעולה? ההנהלה לא חושבת עצמה לא בסדר, בזמן שנכנסה לתפקידה מצאה מצב של פשיטת רגל. דווקא עכשיו כשהקרדיט בסדר באה, האופוזיציה ועושה אותנו עפר ואפר. לו במקום זה היתה מציעה דרישות מבוססות וקונסטרוקטיביות, היינו מצליחים לעשות הרבה. אבל הרצון לשלום חסר. באספה נתנו להם לדבר כל שעלה בדעתם אבל כשבא חבר הנהלה לענות, לא נתנו לו. כשאני בקשתי לענות, לא נתנו לי ובסוף לגמרי סגרו את האספה".
סגל : "תשובתנו צריכה להיות, אספה כללית שלא מן המנין להביא לאישור את התקציב. אם לא יאושר, נתפטר".
זזובסקי : "ההסכם על השלום שסדרנו, לא מפני שחסר לנו כח, אלא כדי להכניס שלום בין החברים. האופוזיציה אחרי השלום חזרו על אותם דברים שלפני השלום. טיגר הכניס לנו סכין בגב, למרות שמחובתו היה להיות בקו אחד אתנו".
מרוקו : "מקובל בכל מקום לקבל החלטות ברוב קולות. איזה ערך יש להחלטות אם המיעוט ממשיך גם אחרי ההצבעה לעמוד על דעתו? על הועד להתפטר, ההצבעה של האספה הכללית פירושה אי אמון לנו ואין אפשרות להשאר".
זכס : "היתה מחלוקת, הגענו להסכם להפסיק המריבות. אחרי הבטחה חגיגית הופתענו במחלוקת חדשה, יש להתפטר". (המשך בדף הבא)