תיאום עמדות לפני בחירות

ביום 04.01.44 הבחירות בפתח. שמאלי : "רצוי שהמועצה תביע את עמדתה בנוגע לאספה הכללית ולבחירות. כדאי שתהיה לנו עמדה אחידה".
זסלבסקי : "לא רצוי לאגודה לבחור באותם האנשים העומדים בראש המועה"מ. את עניני האגודה ניהלו רק 3 אנשים במשך כל השנה, ולא שתפו את יתר החברים בעבודה".
רזניק : "מתפלא שהתלונות האלה לא נשמעו כל השנה, רק לפני האספה הכללית".
גרושקביץ : "מי שרצה יכול היה להשתתף בעבודה. בענין העומד בראש האגודה ובראש המועה"מ, דווקא ע"י שתוף פעולה בין המוסדות, הצלחנו להפסיק את הסכנה מצד הממשלה לחיסול האגודה, רצוי שגם להבא הענינים יהיו מרוכזים. כל תעמולה והתבדלות בין המוסדות, תהיה רק לרעת האגודה. לבחור אנשים פעילים ונאמנים שיש להם פנאי להתמסר לעניני האגודה".

הבחירות עברו בשלום

ביום 16.02.44 לאחר הבחירות, גרושקביץ : "באספה האחרונה רוב החברים תמכו ונתנו בנו אמון. המצב אמנם היה קצת קשה. עשינו פעולות חשובות לטובת הקריה, תעמולת יחידים כאילו לתועלת האגודה, ולמעשה חתרו תחת קיום האגודה, לא הצליחה. הקהל הבין היטב את הענין ושום דבר לא השפיע על חושו הבריא. התלונה שהוגשה לרושם האגודות לא עשתה פרי וכנראה קיבל את תשובתנו והענין חוסל".

ביום 03.09.44 גרושקביץ נבחר ליו"ר בפעם נוספת. "מודה בעד האמון שנתנו בי. מדגיש שלא מסרו לו נשיאות, כי אם עבדות. מקווה שיוכל לעשות את כל המאמצים לטובת הציבור והאגודה".
בחור : "לאסור להוציא החוצה שום דבר שעליו דנים בישיבות המועצה, מי שלא יקיים את זה יענש". ההצעה מתקבלת.

סמכויות יתר ליו"ר – גרושקביץ מאיים

ביום 05.10.44 הנושא "ויכוח על ויתור תשלום בסך 30 לא"י שניתן למר .... ע"י גרושקביץ ללא אישור המועצה".
גרושקביץ : "בהנהלת הענינים צריכה להיות גמישות. תמיד נתנו הנחות והמועצה אישרה. רואה בויכוח הבעת אי אמון. סוחב לבד על כתפותיו את כל הכובד של האגודה. אם יצמצמו את הסמכויות שלו, יוציא מסקנות".
מרוקו : "אין פה שאלה של אי אמון. יכול להיות שגרושקביץ טעה, ומדברים רק על להבא".
בחור : "כולם מכירים בערך העבודה של גרושקביץ, אבל אינו צריך לחשוב שהמועצה תסכים לפעולותיו ותאשר תמיד לאחר מעשה. אדון גרושקביץ לא צריך להעלב".
גרושקביץ : "חשב שגם המועצה הנוכחית תאשר את כל פעולותיו כמו המועצה הקודמת. אם רוצים לכבול את ידיו, יהיה מוכרח להסיק את המסקנות".
קצנלן : "אם היו"ר רואה בביקורת פגיעה בכבודו ומוצא כבילת ידיים ברצון המועצה לעזור לו, יש לראות בזה דרישה לסמכות מלאה, מה שאסור לתת. אחרת, תצטרך המועצה להתפטר. המציאות דורשת זהירות יתרה. אם היו"ר יעמוד על דעתו, תצטרך המועצה להוציא את המסקנות, אחרת תהיה מצידה מעילה בתפקידה".
גרושקביץ : "רואה בזה כן הבעת אי אמון. ומוכרח להוציא מסקנות. חושב שבתור יו"ר האגודה יש לו סמכויות גדולות. בכל מקרה כשיש לו הזדמנות מתיעץ עם החברים. מבטל תמיד את דעתו נגד דעת אחרים. רוצים שהשטן ירקד בינינו. איננו רוצה להיות דיקטטור, רוצה לעבוד מתוך הסכמה, ואם לפעמים מחליט על דעת עצמו זה רק מתוך הכרח".
מרוקו : "סמכויות היו"ר לא יכולות להיות בנגוד לסמכויות המועצה ולא צריך לראות בזה פגיעה בכבוד. המועצה מטפלת בדברים שצריכה לטפל בהם, ויש גם דברים תכופים שהיו"ר צריך להחליט עליהם ולקבל אח"כ אישור מועצה".
זונשין : "צריך לברר מה הן סמכויות היו"ר. אדון גרושקביץ כאילו נעלב. המקרה הזה, ויתור על מיסים, הוא פגיעה באינטרסים של האגודה. על היו"ר לשמור על שאלות עקרוניות ולא לעשות על דעת עצמו".
גרושקביץ : "היה שמח לקבל תמיד את אישור המועצה אבל יש דברים דחופים שאי אפשר לדחות. ליו"ר יש זכות להחליט. אם יש אולי מקרה שטעה, אי אפשר להגיד שעושה הכל על דעת עצמו. מקבל בתור סיפוק הצעת מרוקו".
מצביעים, היו"ר לא משתתף בהצבעה. בעד הצעת מרוקו 5, נמנעים 2, ההצעה התקבלה.

ביום 21.05.45 זוננשטיין מתפטר מועדת הביקורת. ההתפטרות מתקבלת.

בחירות חדשות ו ... שוב גרושקביץ

ביום 08.08.45 ישיבה חגיגית לאחר הבחירות, באולם ביה"ס. הנשיא הנבחר גרושקביץ : "מודה למועצה ולבוחרים על האמון ועל הבחירה. המועצה אינה זירה לבמות מפלגתיות ופוליטיות, תפקידנו הוא בעיקר מוניציפלי ומשקי, שיפור השרותים לנוחיות הקהל, דאגה לחינוך ותרבות, הרחבת נטיעות וגנים, הקמת בנינים ציבוריים. יש לנו זכות המלאה לדרוש הלוואות מהממשלה לשם הקמת בנינים ציבוריים ופיתוח המקום. עלינו לספק את הצרכים הדתיים ולהקים את המוסדות בהתאם. באחד העיתונים הובע החשש שבמועצה החדשה לא תהיה אופוזיציה, אני איני חושש לזה, אין מוסד בלי בקורת. אם תשרור בינינו רוח של הבנה הדדית, נוכל להתגבר על כל המכשולים ונצליח במאמצינו. נעלה ונצליח".