ביום 13.05.42 לאחר הבחירות, גרושקביץ : "ברצוני להגיד לחברי הועד הקודמים מלים אחדות. רוב החברים לא באו. מקובל בכל מקום, אם נבחר ועד חדש צריך לשכוח את העבר, חבר טוב צריך שיהיה בעל משמעת. על החברים היוצאים להשתדל לעזור לפיתוח המוסד".
אשכנזי : "אלה שלא באו, בודאי לא מתוך כונה של רוגז, אולי מסבות משפחתיות. מצהיר שלמרות מלחמתו לפני הבחירות, נכנע לועד החדש שנבחר. היה מוכרח להגיד את האמת, מצטער להתאכזב, ישמח אם בסוף השנה תהיה לו גם כן אכזבה והכל יתנהל כשורה. מברך את הועד החדש בהצלחה ומוכן להושיט עזרה מבחוץ אם ידרשו ממנו".
בחור : "היות וגרושקביץ הוא גם יו"ר המועה"מ, לבחור בסגן יו"ר שינהל את הענינים, כלפי חוץ".
אברמזון : "אין להתחשב עם מה שיגידו בחוץ. חשוב שהענינים יתנהלו בסדר. אינני חושב שמי שהוא יותר ראוי ומסור מגרושקביץ. נעמוד על המשמר שעניני האגודה לא יקופחו ע"י המועה"מ".
זזובסקי : "אין אחד בקריה שיתנגד לגרושקביץ בתור יו"ר".
זסלבסקי : "בשם התאחדות בעלי הבתים, אף אחד לא מתנגד לגרושקביץ".
גרושקביץ שנבחר פה אחד ליו"ר האגודה בנוסף לתפקידו כיו"ר המועה"מ. "מודה בעד האמון, מבטיח לא לסור מהקו שנהג עד עכשיו. ישתדל לשמור על האינטרסים של האגודה כמו של המועה"מ, שלמעשה אינם מתנגדים אחד לשני. מקווה למצוא את שביל הזהב ביניהם".
קצנלן : "מציע למעט בויכוחים ולהרבות במעשים. לבחור בסגן ליו"ר שיוכל להקל עליו היות והוא עמוס יותר מדי עבודה. בנוגע לעצמי, אומר למפרע שאין לי זמן ולא יפיקו ממני תועלת אם יבחרו בי".
גרושקביץ : "אין באגודה תפקידים כל כך מסובכים. ענינים מוניציפלים נמצאים בידי המועה"מ. נשאר גבית ותשלום חובות ועניני המים שלא דורש כל כך הרבה עבודה. אין מקום להצעת קצנלן".
שמאלי : "כבר בישיבה הראשונה מצהירים חברים שלא יעבדו, כל אחד עסוק. אם מי שהוא יבחר ימצא את הזמן".
קצנלן : "מצטער שמתנגד לדברי היו"ר. הענינים לא פשוטים ואינם יכולים להסתדר ע"י איש אחד. אם נבחרה מועצה של 11 חברים אין למסור הכל בידי איש אחד. אם כל ה11 טועים, הם נבחרי ציבור. אם אחד טועה הוא עצמו אחראי".
לאחר בחירות חשאיות, נבחרים לועד הפועל זסלבסקי גם כסגן יו"ר, סגל, שמאלי וזזובסקי.

לא משתפים פעולה

ביום 07.09.42 זסלבסקי : "ביה"ס פנה בדרישה להשתתפות בכל התיקונים. נבחרתי להיות בתוך הענינים ולא הודיעו לי על כל הפעולות. סגל עשה הכל על דעתך עצמו".
סגל : "הטילו עלי ועל זסלבסקי את סדור הענין. התברר שיעלה יותר וגרושקביץ הסכים. אינני חושב שעלי היתה חובה להודיע לזסלבסקי. אם רצה למלא חובתו היה יכול לבוא למשרד ולהתענין".
גרושקביץ : "סגל עשה עבודתו במסירות. אם במידת מה טענת זסלבסקי צודקת, בכל זאת אי אפשר להאשים את סגל. כולנו אנשים עסוקים ובכל זאת מצא סגל את הזמן לעבוד ולפעול. לא היתה שום כוונה להעליב את זסלבסקי, עליו היה לחפש את סגל ולסגל לא היה זמן לחפש את זסלבסקי".

ועדת הביקורת עושה שרירים

ביום 27.07.43 דו"ח ועדת הביקורת. גרושקביץ פותח את הדיון בהעברת ביקורת על פעילות הועדה. חברי הועדה פשפיורקה ואברמזון, תוקפים חזרה בסדרת שאלות בנוסח : "למה לא קוראים לאספה כללית? למה אין חוזה שכירות מסודר עם המועה"מ? מדוע יש פיגורים בגבית חובות המים? מדוע לא עושים פעולות גביה גם בחובות אחרים? מדוע ניתנו מתנות למר בונה ולא הביאו לאישור המועצה? מדוע לא ידוע על מינוי עוזר לבראון? מדוע סדרו מסיבה לועד למען הילד, פרסמו בעתון, ורק לועד לא הודיעו? מדוע התקיימה אספת עסקנים ולא הוזמנו חברי הועדה? מדוע העבירו את ענין החנויות למועה"מ מבלי לאשר באגודה? מדוע נהגו אותו דבר בשאלת השטח הנוסף?" וכך הלאה.
גרושקביץ משיב על הטענות אחת לאחת ובין היתר : "ועדת הביקורת יכלה לעשות פרוטוקול ולהעיר הערותיה למועצה. מכל הטענות ששמענו אין דברים חשובים. יש כנראה השפעה צדדית וזה לא רצוי, זה יכול להשפיע לא לטובה על כולנו. דרוש מכולנו הבנה הדדית ושתוף פעולה. האגודה מעונינת באופן מיוחד ביחסים טובים עם קצין המחוז מר בונה. אין אנו מעשיים, אף פעם לא גומרים את סדר היום, מרבים מדי בויכוחים". דוחים את המשך הדיון לישיבה הבאה. רק ביום 07.11.43 לאחר דחיות חוזרות, מתקיימת ישיבת ההמשך. נשמעות אותן הטענות והשאלות, מטבע הדברים ניתנות אותן התשובות. בסוף הדיון אין החלטות.