פוליטיקה מקומית ב' – תקופת המועצה המקומית

בשנת 1940 מקבלת ק. מוצקין מעמד מועצה מקומית (ראה כתבה נפרדת), החיים הפוליטיים לא נעשים יותר קלים.

בוחרים מועצה מקומית

ביום 12.05.40 נבחרת מועצה חדשה ומתוכה מומלצים 11 המועמדים לכהן כחברי המועצה המקומית הראשונה. כמועמד לראשות המועצה המקומית (מכאן ואילך מועה"מ (מ)), הראשונה נבחר ישראל שפירא. בוחרים בועדה תקציבית להכנת תקציב ראשון למועה"מ. עד להכרזה הרשמית של המושל בדבר הקמת המועה"מ ק. מוצקין, הועד הפועל בהרכבו הנוכחי מיופה כח לנהל את הענינים.
ב 16.06.40 ווהל : "מזהיר מפני ההצעה לבחור ביו"ר מיוחד למועצה, נוסף ליו"ר שנבחר למועה"מ".
ברקוביץ : "מטעמים פורמלים יקשה שיו"ר המועה"מ יחתום גם על תעודות השייכות לאגודה. יו"ר המועה"מ שפירא יכהן גם בתור יו"ר האגודה השיתופית אבל בלי זכות חתימה". כך מחליטים.

מושג חדש ... אופוזיציה !

ביום 07.07.40 קפלן : "יש לקמץ בישיבות. רצוי לכנס את החברים הן של האגודה והן של המועה"מ לישיבות משותפות ולא נצטרך לטפל בענינים בכפילות".
ברקוביץ : "במקום לחפש דרך של שותפות, לחלק תפקידים ולקבוע את הסמכויות של כל גוף".
אנג'ל : "אילו היה רצון טוב אפשר היה להסתדר בכיוון של שתוף פעולה בין 2 המועצות".
זק : "חברי האגודה הנמצאים במועה"מ ומייצגים את האגודה, צריכים להגן על האנטרסים שלה".
פרוש : "אסור ליצור רושם כאילו אנו מופיעים בתור גוש על מנת להלחם במעוט המיוצג ע"י הדיירים.".
ברייטמן : "להיזהר מפני המזיגה. לכל מועצה תפקידים משלה. לבחור ועדה מיוחדת שתגדיר סמכויות של כל גוף".
אלנבוגן : "אינני מתירא מפני ה-3 שבמועה"מ שאינם שייכים לאגודה. אין בהם כוונות רעות ואין צורך להתגונן מפניהם. ניתן לחברי המועה"מ לעבוד באופן נורמלי".
גולדברג : "לפי שעה אין פחד. אבל יגיע זמן של בחירות ממשיות אשר כוחות מן החוץ ירצו להשפיע על מהלכן, ועלינו להזהר מפני הנסיון של פתח-תקוה. עלינו לשמור על הרכוש שלנו ועל כל מה שבידנו".
מחליטים "להטיל על היו"ר לנהל עסקי האגודה באמצעות מוסדותיה כפי שהיה נהוג בשנים הקודמות הנורמליות".

ומה עם..... סגנים ?

אנג'ל : "בחרנו חברים ויו"ר למועה"מ ולא בחרנו סגן. הממשלה נהגה כאן שלא כמו במקומות אחרים והרשתה לעצמה למנות סגנים מבלי לשאול את פינו".
ברקוביץ : "איננו זקוקים ל2 סגנים כי ישמש לתקדים בלתי רצוי. להחליט על סגן אחד".
אלנבוגן : "הממשלה מינתה לסגנים את אלה שרצתה. לא יהיה מעשי מצדנו אם ננסה לשנות את הדבר. האם אין לפנינו ענינים יותר ממשיים? אם נעורר עכשיו את שאלת הסגנות בפני הממשלה, זה יעשה רושם לא טוב וידגיש את הליקויים שלנו בסדר הפנימי".
גולדברג : "אינני רואה בטחון שאם נבחר סגנים אחרים הממשל יאשר דווקא את אלה ולא אחרים".
מחליטים : "לבחור 2 סגנים". "מאחר ויש רק 2 מועמדים ברייטמן ופרוש, לדחות את הבחירה".
ביום 21.07.40 "בדבר הסגנים ברייטמן ופרוש". "לאחר שמיעת הויכוחים בענין זה עוברת המועצה לסדר יומה".

כשלון באספה הכללית

ביום 06.01.41 בקשה לכינוס אספה שלא מן המנין בנושא החכרת המים למועה"מ (ראה כתבה נפרדת בנושא המים). שפירא : "למנות כמה חברים אשר יופיעו בפני האספה ויסבירו את עמדתנו".
מחליטים "את האספה פותח היו"ר שיציע לבחור ביו"ר לאספה שיקבל את טענות החברים שדרשו את האספה".
ביום 12.01.41 לאחר התנגדות האספה לדעת המועצה, אנג'ל : "לקרוא אספת חברים מיוחדת. לדאוג שהאטמוספרה באספה תהא יותר בריאה מאשר באחרונה. לדרוש שתנתן האפשרות לנהל ויכוח באופן חופשי וחברתי. זאת נוכל להבטיח בתנאי שליו"ר האספה לא יבחר ב"כ התאחדות בעלי הבתים".
גרושקביץ : "ההתמרמרות שהקיפה חלק מבעלי הבתים אינה מעצם ההתנגדות להחכרת המים, אלא על האופן בו נעשה הדבר הזה. יתכן שאילו היו שואלים את החברים, היו מסכימים. אבל לא שאלו את פיהם".


בחירות – מועצה חדשה – יו"ר חדש - גרושקביץ

ביום 26.03.41 לאחר הבחירות, שפירא היו"ר היוצא פותח את הישיבה : "מודיע על מסירת כל התפקידים לידי המועצה החדשה. הודעה זו לא צריכה להתפרש כהסכמה מצידי על הסדר של הבחירות למועצה זו. גומר בברכה לחברי המועצה החדשה ומאחל שיצליחו בתפקדם".
גרושקביץ : "עונה בדברי ברכה לשפירא ומביע תקוותו שהועד החדש ימלא תפקידו באמונה וישמור על האנטרסים של הקריה. הועד ישתדל להשכיח את הניגודים שהיו בין 2 המוסדות (אגודה ומועה"מ (מ)) ובכוחות משותפים ידאג לשיפור הענינים בקריתנו. רצוי שהועד הקודם ימסור דו"ח מאזן עד 31.03.41 ושיהיה אחראי לדו"ח זה". (המשך בדף הבא)