ברייטמן : "איני מבין מדוע יש לשנות את החוקה, אף אחד לא יתנגד כי לקבוצת בוחרים יהיה נציג במועצה".
רייס : "אני חושב שעלינו להתקדם, בכל העולם בחירות יחסיות ואצלנו קופאים על השמרים, יש לתקן את החוקה".
זכס : "מוצקין היא מקום קטן עם אינטרסים לוקליים ולא פוליטיים, לכן יש להשאיר את חוקת הבחירות האישיות. כאן תמיד באו כל השכבות על סיפוקן, אולי לא נבחרו עסקנים מכל הקבוצות, אבל כל התושבים בלי יוצא מן הכלל נהנו מאותו יחס וקבלו את אותו השרות. אין סיבה לשנות את השיטה".
גרושקביץ : "אמרו כי בחירות יחסיות הן יותר פרוגרסיביות, אני מציין כי בשיטה זו נעוץ קוץ של הרחבת הקרע בין הנבחרים. בבחירות אישיות רוצים לפתח את רגש האחריות של הנבחרים, לא לקבוצה מסוימת אלא לכל קהל הבוחרים. מתוך הנסיון ראינו כי השיטה הקיימת מחזקת את היחסים בין הנבחרים לטובת הבוחרים בכלל, אין צורך בשינוי".
גולדברג : "הבחירות האישיות הן בעצם יחסיות. בבחירות האחרונות נלחמו 3 גושים. אין לדרוש שינוי המצב אלא שנוי הקו. אני לא נלחם לאיש אלא לדרך. אני מצהיר כי אילו למוצקין היתה נבחרת נציגות רק של פועלים, נציגות זו לא היתה מייצגת את האוכלוסיה באור נכון. כך הוא המצב לאמיתו כאן ולכן יש לשנות".
דוארמן : "מר גולדברג היה ישר באמרו כי הוא רוצה כיוון ואינו מעונין באיש. אבל בגוף מוניציפלי, חשוב האיש שמייצג את הציבור בניגוד למפלגה פוליטית שם שליט הכיוון".
נערכת הצבעה : בעד שינוי השיטה 2, נגד 7 נמנעים 2". מחליטים "לענות למושל ברוח זו".

ביום 05.01.49 זקס : "קלפי אחת לבחירות נקבעה ל"ביתנו" (בית ההסתדרות (מ)), הדבר עלול להשפיע על תוצאות הבחירות בכיוון מסוים". גרושקביץ : "מבטיח להתערב בענין הקלפי".

ביום 11.09.49 גרושקביץ : "ועדת הבחירות אושרה ע"י הממשלה. היינו היחידים שלחצנו שירשו לערוך בחירות".
כהן : "הרכב הועדה אינו מתאים למציאות היות וההסתדרות לא קבלה נציגות מתאימה".

ביום 19.10.49 גרושקביץ : "הממשלה אישרה את ועדת הבחירות. קבלנו הודעה מועד פועלי ק. מוצקין כי לא ישתתף בועדה כל זמן שציבור הפועלים לא יקבל נציגות גדולה יותר. עם קבלת הודעה זו, הודעתי כי בקשר לבחירות מוניציפאליות, אי אפשר לקבל את המודוס של הבחירות לכנסת. נהוג בכל מקום, כי המועצה בוחרת את ועדת הבחירות. אנו הרחקנו לכת לא כמו במקומות אחרים ובחרנו נציגים גם מחוץ לחברי המועצה. תמיד שמרנו על טהרת הבחירות וגם להבא. אני מסכים לעיין בהגדלת הועדה בחבר נוסף שהם יציעו. תשובה על הצעתי קבלתי אחרי 3 שבועות, בה הודיעו כי אינם מסכימים. עלי להודיע כי לא נהוג שמועצה תפנה לארגון או מוסד לבקש מועמדים לועדות. המצב ברור, אי אפשר לדחות את עבודת הועדה. אני מוכן למצוא מוצא, אולם לא בניגוד להגיון ולנוהג".
כהן : "דרישת ועד הפועלים ברורה. אנו דורשים נציגות מתאימה לאחוז הקולות שציבור הפועלים קיבל לכנסת. אם נקבל, נשתתף והיה ולא, אזי לא נשתתף".
חשמן : "לדעתי הפרטית צריך להיות הרכב הועדה כפי שהיה בבחירות האחרונות למועצה. איני יכול לדבר עכשיו בשם ועד הפועלים מאחר ולא קיבלתי הודעה על כך".
סגל : "כהן וחשמן צריכים להביע דעתם גם כחברי מועצה ולא רק כנציגי ציבור הפועלים".
גרושקביץ : "איני מבין מה העמידה על המקח. באם לא תרצו, נבחר אנשים אחרים. ועד הפועלים לא יוכל להכין תעמולה על סמך ענין זה, בטענה כי לא רצינו לבא לקראתם".
חשמן : "מציע כי יתנו לועד הפועלים 4 מקומות מ8 המקומות".
כהן : "לא נצא מסבך זה. אנו עומדים כי יהיה לנו רוב בועדת הבחירות, אחרת לא נשתתף. על זאת אין מקום לויכוח".
גרושקביץ : "אם כך, נמסור את הדבר למפקח על הבחירות ולהציע 2 מקומות רזרבה פנויים לחוג שאתם מייצגים".
חשמן : "מציע לדחות את הדבר לערב אחד, כדי שאוכל להתיעץ עם ועד הפועלים".
כהן : "מה שמסרתי כאן, הוא החלטת הועד".
החלטה "ועדת הבחירות תתחיל לפעול ומשאירים שני מקומות פנויים להסתדרות".

המשך יבוא