גרושקביץ : "קליבנוב חסך לי הרבה בספרו שעל פי יוזמתו נקראה הישיבה הנוכחית. הזמנו את כולם. יש גם אצלנו שאלת שמאל – ימין, אפשר לדבר גלויות, האיוורור יבריא את המוסד. ארגון המעמד הבינוני לא עמד על הגובה, לפי התקנות. קיבל כחבר כל מי ששילם כסף מבלי לתהות על מהותו ועכשיו יש לנו קשיים. כל האחריות נופלת על הארגון. רצוי שכל הענינים ירוכזו בתוך הקריה. אין אנו חושבים שלארגון שבראשו עומדים אנשים הגרים בחיפה ורוב החברים בארגון הם תושבי קרית מוצקין, יש לו הזכות להשתלט על הקריה. זה לא מעשי ולא מוסרי שמוסד מבחוץ יטיל את מרותו עלינו, זה בשבילנו עלבון. אנו התבגרנו, ומקוים שקריתנו תהיה עיר ואם בישראל".
פרוש : "מודה למר קליבנוב על עצתו לכינוס חברים להתיעצות. מביע משאלה שלא להשאיר את הדברים באמצע. על קריעת האגודה מהארגון, לאור העובדות האחרונות זה יהיה צעד מסוכן. חלק גדול מהחברים אינו גר בקריה וצריך לשמור על הזיקה לארגון אבל ריאלית ולא מופשטת. אם נדבר גלויות, האגודה עצמה מופרדת ומפוצלת. מצד אחד האגודה אינה מסוגלת להגן על הענינים של חבריה ומצד שני קימת קבוצה שפנתה לממשלה בדרישה לחיסול האגודה. המועצה המקומית נוסדה על מנת למנוע מועצה משותפת של כל הקריות, הכוונה היתה ברורה שכל עניני המועצה המקומית יהיו נתונים למרות האגודה, זה גם אומר הניסוח של החוקה שהיא מיוחדת במינה בכל הארץ. אם יהיה אחוד באגודה אי אפשר יהיה למי שהוא להשתלט על הקריה. אבל ע"י הפילוג באגודה נעשה גם הסכם עם ההסתדרות. נניח שהמושל רוצה ונניח שהחוקה מחייבת על אחת כמה וכמה עלינו להיות מלוכדים ולדון על זה בכובד ראש. אם נהיה מאוחדים, אז אפילו אם לא נצליח במלחמתנו, גם לא נפסיד. השמאל שנכנס אלינו, זה רק ע"י הפירוד".
ליפצר : "מתנגד לדברי גרושקביץ על השתלטות הארגון על הקריה. אי אפשר להגיד שהארגון שם מכשולים לאגודה. נתנו הרבה תרומות לקריה. הארגון מעונין בשמירת צביון הקריה, הפרוד והפילוג מהרסים את הקריה. ועד הדר הכרמל יוכיח שאין שום הפרעות מצד עיריית חיפה. כל הלחץ מצד השמאל, כדי להביא הרס לקריה".
בן עמי : "הארגון הלא צריך היה לשמור שיהיו רק חברי ארגון. איך בכל זאת נכנסו למוצקין כל כך הרבה חברי שמאל?".
סגל : "הועד הקודם לא התחשב עם דעת הקהל, התחילו הרבה חיכוכים. ע"י פנית האנשים לרשם האגודות יצא העגל של דו"ח ד"ר פינברג, ופה למרות שעיקר הדרישה היה בחירות, דווקא הבחירות בפעם השניה היו בסדר לשביעות רצון רושם האגודות. ד"ר פינברג בעצמו ראה איך שחברי הועד הקודמים והפקידים חיוו דעתם על הצורך בחיסול האגודה כאילו שהאגודה במצב של פשיטת רגל. עלינו לבא לידי סכום שצריך לקיים את האגודה בכל מחיר".
ריסקין : "תארנו לנו שקימת שאלת קיום האגודה ובגלל זה הזמינו אותנו ופתאום שומע שדורשים מהארגון שיחסל את עצמו. לשאלת קבלת חברים, זה כעשר שנים שזכות ההתנגדות תמיד בידי האגודה, הארגון יכול לקבל אבל האגודה יכולה לא לאשר אותו. מתנגד לדברי גרושקביץ שהאגודה התבגרה, בענין השטח הנוסף שהאגודה היתה צריכה לפנות לארגון ולא לפנות בעצמה לקק"ל, עכשיו האגודה הכניסה סימן שאלה אצל הקק"ל אם ענין השיכון זה תפקיד הארגון. מציע לבחור ועדה לשם ליכוד הכוחות בראשות קליבנוב".
ברייטמן : "קיבלתי סיפוק רב, רואה שהאנטרסים של הקריה נמצאים בידיים נאמנות. אסור למסור את רכוש האגודה למעצה המקומית, זה יביא לנו נזק רב. להגדיר את התפקידים של שני המוסדות".
גרושקביץ : "נשמעו פה בטויים חריפים נגדי ואולי גם אני התבטאתי במילים חריפות. כוונתי היתה רק לסיבת הענינים.עצם קריאת האספה היא לזכותנו, אין עכשיו הזמן לשם ויכוח".
אלנבוגן : "בשם הועד הקודם אומר שצריך לראות את כל החוקה. צריך גם לראות את מה שפעלו העומדים מקודם בראש הקריה, ולא לחשוב שהאנשים האלה הם בלתי אחראים. מתוך הדברים שאמרו פה יוצא כאילו הקודמים היו בוגדים".
(המשך בדף הבא)