ביום 05.02.39 אלנבוגן : "נפגשתי עם מר בונה שאמר לי שהממשלה לא תסכים למועצה נפרדת לק. מוצקין. עניתי לו שנתנגד למזיגה בכל תוקף ובכל האמצעים. הוא יעץ לי להביע עמדה ברורה בפגישה שתערך מחר".
באותה ישיבה תשובה לסוכנות היהודית (הגיע מכתב?), מחליטים "לענות לסוכנות לאחר הפגישה עם הממשלה".

ביום 12.02.39 ברקוביץ : נפגשנו עם בונה. ב"כ ק. חיים וביאליק הודיעו שאין להם עדיין עמדה ברורה ואנחנו הבענו דעתנו ועמדתנו באופן ברור. היחיד שהתנגד לנו היה יעלי, לא רצינו להתוכח איתו. לבסוף הודיע בונה כי בתחילת מאי יפגשו שנית ועד אז על הקריות להביא את עמדותיהן הסופיות בענין זה".
נפחא : "יומיים לאחר הפגישה הוזמנתי ע"י בונה למשרדי הממשלה עם מזכירי ק. חיים וביאליק. בונה הטיל עלינו להכין את השלד של הסטטוס המוניציפלי של הקריות. הודעתי לו שבהתאם להחלטת ק. מוצקין ליצור מ"מ נפרדת, לא אשתתף בועדה אשר תפקידה הוא ההיפך מעמדתנו".
שפירא : "נפגשתי עם יו"ר ארגון המעמד הבינוני בהשתתפות קליבנוב. הוא עדיין לא קבע מסמרים בשאלה זו. עלינו להתכונן ולעבד תכנית לפיה נוכל להגן על זכויותנו במידה והאחוד יצא לפועל".
מחליטים "לשם הוצאה לפועל של מ"מ בוחרים ועדה בת 5 חברים, להקציב למטרה זו 50 לא"י".

ביום 21.02.39 לאחר פגישה עם העו"ד כהן ממשרד קייזרמן שהסכים לייצג את עמדת ק. מוצקין בפני הממשלה ודורש "בראש וראשונה תשלום של 100 לא"י במזומנים", מחליטים לכנס את הועדה המיוחדת ולמצוא עו"ד אחר.

ביום 02.03.39 גולדברג : "בקרתי את העו"ד וינשל. הסכים לקחת את הטיפול בענין, מבקש שכ"ט 40 לא"י. אגב, מר וינשל הביע דעתו הפרטית שיש להצטרף לעירית חיפה". מחליטים "למסור לוינשל את הטיפול בענין".

ביום 16.03.39 גולדברג : "נפגשנו עם וינשל יש לתת לו ע"ח שכ"ט 25 לא"י. הדבר לא יצא לפועל כי הכסף לא ניתן. עכשיו כשהוא מטפל בעמדת ק. ביאליק אשר גם היא החליטה על מ"מ, אולי כדאי לעבוד מתוך שתוף פעולה, דבר העשוי להוזיל את ההוצאות".
קפלן : "זאת הזנחה מרובה שבגלל 25 לא"י הענין הולך ונדחה. היו צריכים לשלם מזמן ושום טענה אינה יכולה להצדיק את ההזנחה הזאת. אם אין כסף נקח הלוואה מגמ"ח. אשר לק. ביאליק שנוי עמדתה לא ישפיע בהרבה".
ברקוביץ : "להוציא את הפעולה מהועדה ולמסור אותה לועד הפועל. אם נשתדל בדבר הכסף – נשיגו. אין לבנות על ק. ביאליק ולחשוב תקוות גדולות, באשר תחת הלחץ הראשון היא תוותר על עמדתה".
מחליטים "ווהל וקפלן מקבלים על עצמם להשיג 25 לא"י ומיד עם קבלת הכסף להכניסו לעו"ד וינשל".

ביום 02.04.39 (נייר) על הפרק "זכות הבחירה". שטופלר : "להכניס ברירה ולא למסור לשיפוטו של המושל". קפלן : "להבטיח הרכוש הקואופרטיבי. יש לדעת מי הבוחר והיסודות לבחירות". אנג'ל : "הקואופרטיב חייב להשאר: יש רכוש, חברים, חובות וזכויות. את כל זה למסור לידי בעלים אישיים – אי אפשר. יש לחפש מודוס והתאמה בין הקואופרטיב לבין המ"מ".
ד"ר וינשל : "אין ברגע זה אפשרות לפתור את כל השיטות שהתווכחו כאן. לבחור ועדה לכל השאלות ובעיקר בחירות".
שטופלר : "על האספה הכללית לאשר את התקנון למ"מ".
ברקוביץ : "אין צורך". אלנבוגן : "צריך אשור האספה". קפלן : "האספה תסמוך על חוות דעת המועצה הקיימת".
שפירא : "המועצה העומדת להוסד אין לה כל רכוש. מה שנוגע לקואופרטיב האספה תדון בכל השאלות. מה שנוגע לנבחרי המועצה, להציע בפני המושל את הנבחרים הנוכחים". החלטה "המסגרת מאושרת בדרך כלל".

ביום 04.05.39 מתלבטים בשאלת אישור התקציב. אלנבוגן : "בפני האספה צריכים לנמק את הדבר שאנו לא מגישים תקציב, בקשר לשינוי הסטטוס (מעבר למ"מ (מ)). אולי כדאי להגיש רק את ההוצאות ההכרחיות. על האספה למסור סמכות מלאה בקשר להוצאות והכנסות עד שנוי הסטטוס". ווהל : "מציע שיש כן להגיש תקציב". שלא במפתיע ובניגוד להצעת התקציב המקורית הגרעונית, התקציב המוצע, מאוזן.

ביום 04.07.39 ווהל : "נפגשנו עם מר סקריבינר. הודיע שהענין שלנו הועבר ירושלימה והוא נמצא בידי יועצים משפטיים וכאשר תתקבל תשובה לא יאחר להודיע על התוצאות".

ביום 30.11.39 "לאחר שהמועצה שמעה מפי הועדה למועצה מקומית את פרטי החוקה שהכינו, מוסרת המועצה לועדה את התפקיד לעבד ולהכין את פרטי התקציב של האגודה וכן של המועצה המקומית לשנה החדשה. את החומר ימסרו לידי עו"ד וינשל לשם עיבוד סופי".

ביום 03.01.40 "לענות לסוכנות היהודית שעמדת קרית מוצקין ביחס לשאלה זו הוגדרה באופן ברור. מועצה מקומית נפרדת. והענינים הגיעו לידי שלב שכזה, שאין כל תועלת לבירור השאלה מחדש".