קרית מוצקין – מועצה מקומית בישראל

לאחר המאבק הארוך, המתיש והמוצלח, בהנהלת הקק"ל לעצמאות שלטונית של המועצה המקומית קרית מוצקין, נפתח המאבק מחדש עם קום המדינה.

ביום 11.07.48 גרושקביץ : "המצב הקשה הוא רק הודות לחולשתה של המועצה המקומית. לדוגמא ענין המקלטים שבניתם לא נעשתה תחת פיקוחה והוראותיה. מתנהלת תעמולה לצירוף מוסדות הקריה לחיפה, נפגשתי עם שר הפנים גרינברג בעניני המועצה והצעתי להקים מחלקה מוניציפלית. קשה לתאר שהמוסד שלנו שקיים 8 שנים והציבור שלנו כבר הלך פעמיים לקלפי הבחירות, יבוטל כלאחר יד. כל זה נובע מחולשתנו ואי השתתפות כל חברי המועצה בפעילות. במצב נורמלי היינו ניגשים לבחירות, אולם המצב כעת אינו מרשה זאת".

ביום 25.08.48 גרושקביץ : "ברצוני למסור על פגישה שהתקיימה בביתי עם קרלינר ראש ועד ק. ביאליק, בקשר להחלטה שנתקבלה על הקמת גוש ביאליק, מוצקין, שמואל וק. ים. מסר שאין לביאליק רצון להצטרף לחיפה רבתי. נדרש מהם לכתוב לממשלה, כדוגמת מכתב ק. חיים על הצטרפות לחיפה. ביאליק מניחה שדמי הלימוד יופחתו ע"י הצטרפות לחיפה. הוכח לו שתקווה זו היא תקוות שווא. ק. ביאליק היתה גם מעונינת במועצה מקומית, אבל תחת לחץ ידוע דחתה את הגשמת הרעיון. קרלינר לא התחייב להכנס לועדה משותפת לטפל בשאלת הגוש, אבל הבטיח להיוועץ עם חברי ועד ק. ביאליק. נפגשתי גם עם מר בק יו"ר כפר ביאליק, מוכן להשתתף בישיבות הועדה".
סגל : "נפגשתי עם פעיל מק. חיים שהביע את אי רצון אנשי ק. חיים להצטרפות. רק תחת לחץ מוסדות ההסתדרות, הסכים ועד ק. חיים לדרישה זו. אנשי ק. חיים מפחדים שאחרי ההצטרפות לחיפה, תבוא ועדת הערכה שתגדיל את מכסת המיסים. המוסדות שלהם מעונינים בהצטרפות, היות וע"י כך יקבלו רוב בעירית חיפה. מלחמתנו תהיה קשה מאוד. יש לכנס גם אספה של דיירי מוצקין חברי הסתדרות, בכדי להסביר להם את הבעיה".
גרושקביץ : "מתפלא על צורת הפניה של מר לבהר. מציע לשלוח לו העתק של המאמר שלי ב"הבוקר" על השאלה הזו. אין לחשוב שחברי ההסתדרות יעזרו לנו היות ומוסדותיהם מתנגדים לנו. אם תגיע הבעיה לבחירות, אז יביע כל בוחר את דעתו בלי להתחשב עם משמעת מפלגתית. אנו צריכים בעצמנו לברר את שאלת האיחוד".
זקס : "האם קבלנו מאת הממשלה דרישה להצטרף?". גרושקביץ : "לא, זו פניה ראשונה".
זקס : "אנו עומדים על עצמאותנו".

ביום 27.03.49 גרושקביץ : "לשר הפנים החדש שלחנו מכתב ברכה וצרפנו תזכיר בו פרטנו באריכות סיבות התנגדותנו לסיפוח הקריה לחיפה".

ביום 31.10.49 גרושקביץ : "מברך את מר ברגמן על ביקורו הראשון במשרדי המועצה".
ברגמן : "בקורי הוא עניני ולא ביקור נימוסין, בקשר לסיפוח הקריות בעמק זבולון לעיריית חיפה, בסטטוס של מועצות או מועצת משנה. עמדת גרושקביץ ידועה היטב, אולם רציתי לברר את עמדת המועצה ולהביא את הדברים בפני שר הפנים. הצעת החוקה למועצת משנה היא הצעת השר, כדי שחוגים המתנגדים לספוח יוכלו לקבל את הדבר. ההצעה היא "סוכריה", יש בה הרבה מן הטוב, המתיקות והמועיל. לא באתי לשכנע אלא לשמוע דעתכם. במידה ועמדת המועצה היא חיובית וישנן רק נקודות השנויות במחלוקת, אזי אני מוכן להסביר".
גרושקביץ : "כדי שכולם ידעו שאין כאן מלחמת איש אחד, אבקש מהנוכחים להביע דעתם. ברצוני רק להזכיר, כי בביקור שר הפנים הקודם מר גרינבוים, היתה דעת המועצה אחידה ומשקפת את דעת תושבי הקריה. בהצעה המקורית של הועדה שמינה השר לאפשרות סיפוח הקריות לחיפה, הוצאה מוצקין מהכלל. אנו מסתמכים על הודעת שר הפנים, כי לא יספח את קרית מוצקין בנגוד לרצונה".
סגל : "הודעת גרושקביץ משקפת את דעת כל המועצה. הסיפוח לחיפה לא יתן לנו דבר, גם בתור מועצת משנה".
זקס : "הסיפוח לחיפה רק יעכב את התפתחות המקום. מועצת משנה היא דבר חדש חסר הגדרה, הסמכויות הניתנות הן בלתי חשובות. הספוח יביא הזנחה לאינטרסים שלנו. אנו הפרבר הקיצוני ביותר, גורלנו עלול להיות כגורל שכונת התקווה בתל אביב. איני רואה כל ברכה בדבר ויש לדחות את ההצעה".
פרחי : "עברנו זמנים קשים ביותר. עכשיו כשהתחלנו לעמוד על הרגליים, המקום גדל ומתפתח ויכולים להראות במעשים את יכולתנו ויזמתנו, אזי במקום לעזור ולעודד אותנו, משתדלים לקצץ את כנפינו".
ברגמן : "עיריית חיפה היא עירייה עשירה. הקריות האחרות הודיעו, כי אם מוצקין תצטרף לחיפה, יסכימו למועצת משנה אחת לכל הקריות".
גרושקביץ : "מר ברגמן שמע כאן דברים ברורים. אני מבקשו להביא את הדברים ברוח זו, בפני שר הפנים".