רק מלאה שנה לקריה, ופרנסיה נדרשו ביום 26.05.35 להצעת הקק"ל להקים רשות משותפת לשכונות המפרץ.

ברקוביץ : השתתפתי בישיבה עם הסוכנות, רוצים ליצור עיריה למפרץ, אנחנו הננו מעוט. עכשיו הצעה חדשה : ועד משותף למים ביוב וכו'. ההצעות מסוכנות לנו, השלטון במפרץ יעבור לרוב הידוע בהתנגדותו אלינו. נגד השיטה יש לעמוד בכל תוקף ובאומץ. מי שחסר לו האומץ למלחמה יעמוד מהצד ואל יפריע לאחרים.
מנדלסון : במפרץ חומר אנושי קרוב לרוחנו כמו ק. ביאליק. לארגן האלמנטים האלה וליצור גוש שנוכל להסתמך עליו.
ברייטמן : לשקול אם כדאי להשתתף בועד המשותף, שזה ישמש תקדים כאילו הסכמנו לעיריה נפרדת. קה"ק מבררת את תפקידי הועד המשותף. אין להתנגד מבחינה פרינציפיונית למשל ביוב ושמירה, אבל רוב הסדורים האלה כבר נעשו על ידנו כמו כבישים ומים. אין חשש שנשתתף רק בדברים המענינים אותנו.
צ'רבינסקי : הגיע הזמן שתווצר עיריה עברית נפרדת והמקום המתאים הוא המפרץ. יש רק חשש שתושבי המפרץ שברובם שייכים למפלגה אחת יחפצו להשתלט עלינו ואנחנו נסבול משלטונם. ישנה תרופה ע"י יצירת פדרציה. לכל שכונה אוטונומיה להתפתחות עניניה וכך אין הרוב יכול להשתלט על המיעוט.
קפלן : להתנגד לעיריה נפרדת באשר אנחנו נהיה בה מיעוט.
פרוש : מדובר בכעין ועד להתיעלות ואנחנו יכולים להשתתף שנדע מהנעשה שמה בענינים כלליים.
זגגי : חוץ משמירה ובטחון אין לנו דבר משותף עם קרית חיים, אם נכניס מישהו לועד הזה, לדאוג שיהיה מתנגד להסתדרות.
זקס : לענות לקה"ק שהיא מפריעה לנו לבנין השכונה, ואין שעתנו פנויה לענין הועד המשותף.
מנדלסון : לענות לקה"ק שאנחנו באים במגע עם הגורמים במפרץ ובנתיים נברר את עמדתנו.
החלטה : "לאחר הצבעה לענות שאין אנו יכולים לטפל במנוי ב"כ לועד המשותף לרגלי הפרעות קה"ק לבנין השכונה".

הדרישה לא ירדה מסדר היום ולפניה חוזרת הוחלט להשיב : " להודיע לקה"ק מכיוון שההפרעות לא סולקו אין שעתנו פנויה לטפל בענין". מועצה מיום 23.06.35.

ביום 19.05.37 הנושא – אחוד ישובי עמק זבולון. ההחלטה "ההנהלה מסכימה בפרינציפ לרעיון הקמת גוש מאוחד של הישובים היהודיים בעמק זבולון על יסוד הרכב פריטטי. על התפקידים המיוחדים של הגוש הזה ידונו לחוד".

ביום 06.12.37 "לענות על הצעת הקק"ל לבא כח בועדה המגשרת של הקריות, שנענה לאחר התיעצות עם יתר הקריות בדבר תפקודי הועדה המוצעת וסמכויותיה".

המשך הפרשה בכתבה בסדרת הכתבות "בדרך למועצה מקומית"